Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008
535 stran, xxxii stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7325-155-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Anglická resumé
001421265
POČÁTKY ČESKÉHO POLITICKÉHO KATOLICISMU V LETECH 1848-1918 : Pavel Marek -- 1 Od katolických spolků k ideji politické strany -- 2 Vývoj českého politického katolicismu od 90. let 19. století -- 2. 1 Organizační vývoj v Čechách v 90. letech 19. století -- 2. 2 Na přelomu století -- 2. 3 Od jednoty k nové pluralitě -- 3 Vývoj moravského politického katolicismu od 90. let 19. století -- 3. 1 Organizační vývoj na Moravě v 90. letech 19. století -- 3. 2 Program křesťanské lidové práce -- 4 Katolická politika (1897-1914) -- 4. 1 Snahy o získání parlamentního zastoupení v letech 1897-1907 -- 4. 2 Úspěšná léta katolické politiky 1907-1911 -- 4. 3 Zelená pro blokovou politiku (1911-1914) -- 4. 4 Moravský politický katolicismus na zemském sněmu (1906-1914) -- 5 Český politický katolicismus v letech 1. světové války -- 5. 1 Výlučnost aktivní a loajální politiky (1914-1915) -- 5. 2 Aktivistická politika bez katolíků -- 5. 3 Aktivistická politika s katolíky -- 5. 4 Politika lavírování -- 5. 5 Konečně pro samostatnou Československou republiku (1918) -- Schémata přehledové tabulky -- Český politický katolicismus v kontextu české politiky -- Volby do říšské rady -- Zemské volby -- Summary -- Přílohy -- Příloha č. 1: Vnitřní situace v křesťansko-sociální straně v Čechách -- před 1. světovou válkou (dopis F. Jakubcové L. Havelkovi, 1912) -- Příloha č. 2: Provolání Katolické strany národní
na Moravě -- k zemským volbám na Moravě, 1896 -- Příloha č. 3: Rezoluce sjezdu Katolické stany národní -- na Moravě z 12. 11. 1900 -- Příloha č. 4: Prohlášení ordinářů z Čech k říšským volbám, 1907 -- Příloha č. 5: Stanovisko moravských katolických stran k přijetí zákona -- o všeobecném hlasovacím právu, 1906 -- Příloha č. 6: Provolání delegátů 2. sjezdu Strany katolického lidu -- k volbám do českého zemského sněmu v roce 1908 -- Příloha č. 7: Prohlášení České strany křesťansko sociální -- v Království českém ke zrušení zemské ústavy v Čechách, 1913 -- Příloha č. 8: Tiskové prohlášení o vytvoření Spojené strany katolické v Čechách a o její ochotě podílet se na české stranicko-politické koncentraci, 1916 -- ČESKÝ POLITICKÝ KATOLICISMUS V LETECH 1918-1938 : Miloš Trapl -- 1 Protikatolická vlna po vzniku Československé republiky -- 2 Vznik Československé strany lidové -- 2. 1. Obranný zápas politického katolicismu -- 3 Charakteristika Československé strany lidové vletech 1918-1938 -- 3. 1 Program lidové strany -- 3. 2 Vnitřní organizační struktura ČSL -- 3. 3 Satelitní i katolické společenské a zájmové organizace, -- instituce a spolky -- 4 Upevnění pozic českého politického katolicismu -- 4. 1 Roztržka ČSL se Slovenskou stranou ludovou -- 4. 2 Úspěchy katolické politiky ve vládní koalici -- 4. 3 Postoj lidové strany k pozemkové reformě. Secese Aloise
Kaderky -- 4. 4 Marmaggiho aféra a nový pokus o vyvolání kulturního boje -- 4. 5 Úspěch politického katolicismu v parlamentních volbách roku 1925 -- 5 Český politický katolicismus na vrcholu moci -- 5. 1 Vytváření nové občanské (panské) koalice -- 5. 2 Politika Československé strany lidové v občanské koalici -- 5. 3 Rozpory v lidové straně a secese Čuříkových odborů -- 5. 4 Parlamentní volby roku 1929 a konec vlády panské koalice -- 6 Rozpory v českém katolickém táboře v první polovině třicátých let -- 6. 1 Lidová strana a velká hospodářská krize -- 6. 2 Nástup katolické pravice a snaha o změnu linie ČSL -- 6. 3 Vítězství demokratické linie v ČSL a porážka v parlamentních volbách -- 7 Obrana demokracie a český katolicismus -- 7. 1 Ekonomický a organizační nástup lidové strany po volbách roku 1935 -- 7. 2 Katolický sjezd roku 1935 a styky ČSR s Vatikánem -- 7. 3 Demokratická linie politiky lidové strany v letech 1935-1938 -- 7. 4 Katolická pravice proti politice lidové strany -- 7. 5 Mnichov a lidová strana. Zánik ČSL za 2. republiky -- 8 Závěr -- Summary -- POLITICKÝ KATOLICISMUS V POVÁLEČNÉ DOBĚ (1945-1948) -- Michal Pehr -- 1 Východiska politického katolicismu -- 2 Proměny politického katolicismu -- 3 Cíle českého politického katolicismu : 4 Československá strana lidová 1945-1948 -- 5 Zhodnocení -- Summary --
POLITICKÝ KATOLICISMUS V LETECH KOMUNISTICKÉ TOTALITY-ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ 1948-1989 : Karel Konečný -- 1 ČSL v letech 1948-1989 -- 1. 1 Vznik akčních výborů, „očista veřejného a politického života" -- a perzekuce -- 1. 2 Zakladatelské období nové „obrozené" strany -- 1. 3 „Pokrokoví" kněží v „obrozené" ČSL -- 1. 4 Vznik organizační struktury v zakladatelském období -- 1. 5 Volby do Národního shromáždění 1948 -- 1. 6 Plojharova kandidatura, výsledky voleb, vznik nového -- poslaneckého klubu a Plojharova suspenze -- 1. 7 Kroměřížský sjezd 1948 a jeho následky -- 1. 8 Institut školení -- 1. 9. ČSL a tzv. Katolická akce -- 2 ČSL v padesátých letech -- 2. 1 Zemědělská politika ČSL v padesátých letech -- 2. 2 Organizační vývoj strany v padesátých letech -- 2. 3 Nová registrace v roce 1955 -- 2. 4 Vliv mezinárodních událostí roku 1956 na situaci v ČSL -- 2. 5 Represe konce padesátých let, dokončení „kulturní revoluce" -- 3 ČSL v průběhu šedesátých let (1960 březen 1968) -- 3. 1 Změna organizační struktury v roce 1960 -- 3. 2 Vývoj členské základny do roku 1968 -- 3. 3 Městská organizace ČSL v Praze -- 3. 4 Amnestie a nová vlna perzekucí v letech 1961-1963 -- 3. 5 Stagnace v letech 1965-1967 -- 4 Demokratizace a částečná emancipace v letech 1968-1969 -- 4. 1 Platforma tzv. „mladých" lidovců -- 4. 2 Rozvoj tisku -- 5 Období tzv. konsolidace v ČSL (květen 1969-1. sjezd 1972) --
6 ČSL v době stagnace reálného socialismu 1973-1985 (stručný nástin problematiky) -- 6. 1 Jihomoravská krajská organizace -- 6. 2 Severomoravská krajská organizace -- 7 Formování vnitrostranické opozice po roce 1985 -- 7. 1 ÚPŠ v Klínci -- 7. 2 Obrodný proud -- Summary -- ČESKÝ POLITICKÝ KATOLICISMUS V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI (1989-2005) : Petr Fiala, Jiří Foral -- 1 Československá strana lidová a křesťanská politika -- 1. 1 Reformní úsilí a listopad 1989 -- 1. 2 Založení Křesťanskodemokratické strany -- 1. 3 Transformace ČSL a případ Josefa Bartončíka -- 1. 4 První svobodné volby -- 2 Lidová strana pod vedením Josefa Luxe -- 2. 1 Žďárský sjezd ČSL -- 2. 2 Komunální volby 1990 a parlamentní činnost -- 2. 3 Spolupráce a rozkol koalice KDU -- 2. 4 Sjezd (KDU)-ČSL v Jihlavě 1992 -- 2. 5 Parlamentní volby 1992 -- 2. 6 KDU-ČSL a rozdělení československé federace -- 2. 7 Konsolidovaná strana -- 2. 8 Působení KDU-ČSL v první vládě Václava Klause -- 2. 9 Komunální volby 1994 -- 2. 10 Pokusy o sloučení křesťanských stran -- 2. 11 Sjezd KDU-ČSL v Brně 1995 -- 2. 12 KDU-ČSL ve volebním roce 1996 -- 2. 13 Vládní krize a role KDU-ČSL -- 2. 14 Cesta do opozice -- 3 KDU-ČSL jako součást Čtyřkoalice -- 3. 1 Odchod Josefa Luxe -- 3. 2 KDU-ČSL jako opoziční strana -- 3. 3 Úsilí o integraci Čtyřkoalice a postoj KDU-ČSL -- 3. 4 Spor o směřování KDU-ČSL -- 3. 5 KDU-ČSL jako součást Koalice -- 4 KDU-ČSL v koalici levého středu -- 4. 1 KDU-ČSL v první vládě ČSSD -- 4. 2 Korekce směřování strany -- 4. 3 KDU-ČSL ve druhé a třetí vládě s ČSSD -- 5 Závěr -- 6 Přílohy
(OCoLC)259737071

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC