Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:28x 
BK
EB
Vydání čtvrté
Praha : Portál, 2010
333 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-817-3 (vázáno)
ISBN 9788026202301 (ebook)
ISBN 8026202309 (ebook)
ISBN 978-80-262-0230-1 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 315-326 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
001421342
ČÁST I -- Teoretické předpoklady specifických poruch učení -- 1 Závažnost problému -- Význam dovednosti číst, psát a počítat v dnešní společnosti -- a v naší kultuře -- Vliv školní neúspěšnosti dítěte na jeho profesionální kariéru -- Vliv školní neúspěšnosti dítěte na situaci v rodině -- Vliv školní neúspěšnosti na osobnost dítěte -- Sekundární symptomatologie specifických poruch učení -- Jazyk a životní orientace -- 2 Systémový přístup ke specifickým poruchám učení -- Co je to systém? -- Vztahy mezi systémy -- Systémový a kauzální přístup -- Systém jako dohoda. Otevřenost, funkčnost systému -- O pokoře terapeuta -- Systémy a náprava specifických poruch učení -- Systémy a smysl skutečnosti. Praktické důsledky systémového myšlení -- 3 Definice specifických poruch učení -- Terminologické problémy -- Inteligence a specifické poruchy učení -- Problémy s definicí specifických poruch učení -- Shrnutí -- 4 Etiologie specifických poruch učení -- Katalog příčin specifických poruch učení -- Model multidimenzionální etiologie specifických poruch učení -- Dispoziční (konstituční) příčiny specifických poruch učení -- Nepříznivý vliv prostředí -- 5 Deficity dílčích funkcí (Teilleistungsschwächen) -- K pojmu deficity dílčích funkcí (Teilleistungsschwächen, -- v dřívější odborné literatuře i Teilleistungsstörungen) -- 6 Neuropsychologické přístupy
k dyslexii -- Specializace mozkových hemisfér ve vztahu k procesu čtení, psaní -- a matematickým dovednostem -- Základní výkony zrakového systému -- Neuropsychologický přístup k dyslexii a její nápravě -- podle D. J. Bakkera -- 7 Psychosociální postavení dětí se specifickými poruchami učení -- 8 Specifické poruchy chování (hyperkinetické poruchy) -- Terminologické poznámky -- Z historie -- Výskyt hyperkinetické poruchy -- Symptomatologie hyperkinetické poruchy -- Etiologie -- Hyperkinetické poruchy a poruchy učení -- Lékařské vyšetření -- Psychologické vyšetření -- Intervence -- 9 Poruchy chování a specifické poruchy učení -- Poruchy chování jako sekundární symptomatologie -- specifických poruch učení -- Začarovaný kruh poruch učení -- Poruchy chování jako primární symptomatologie -- specifických poruch učení -- ČÁST II -- Diagnostika a náprava specifických poruch učení -- 1 Několik poznámek o rozvoji vnímání a paměti a jeho poruchách -- Vnímání jako orientace v prostředí. Konstantnost vnímání -- Celostnost vnímání -- Zrakové vnímání -- Sluchové vnímání řeči -- Vnímání časového sledu -- Vnímání prostoru -- Proces paměti -- 2 Diagnostika specifických poruch učení -- Nepřímé zdroje diagnostických informací -- Přímé zdroje diagnostických informací -- Hodnocení písemných prací -- Sluchové rozlišování řeči -- Zraková percepce tvarů -- Lateralita
-- Vnímání prostorové orientace -- Vnímání časové posloupnosti -- Paměť -- Závěrem několik poznámek -- 3 Zásady nápravy specifických poruch učení -- Důvod nápravy specifických poruch učení -- Prevence specifických poruch učení -- Strategické zásady pro nápravu specifických poruch učení -- 4 Techniky nápravy specifických poruch učení -- Oblasti nápravy -- Rozvoj poznávacích funkcí -- Techniky nácviku čtení -- Nácvik psaní -- Nácvik matematických dovedností -- 5 Projekty k nápravě specifických poruch učení -- Nápravné techniky Grace M. Fernaldové -- Senzorická integrace Jean Ayresová -- Metoda Brigitte Šindelářové. Deficity dílčích funkcí -- Tréninkové programy Georga Spiela -- Diagnostická a nápravná metoda Wolfganga Simona -- Programy zaměřené na kognitivní dovednosti -- Diagnostika a náprava dětí s vývojovými poruchami učení -- podle D. H. Stotta -- Lingvistický projekt nápravy specifických poruch učení -- Integrativní vzdělávací (edukativní) kineziologie -- Brain Gym Paula Dennisona -- 6 Systém poradenských služeb pro děti se specifickými poruchami učení a chování
(OCoLC)697263575
cnb002119580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC