Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
1. vydání
V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2014
299 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-792-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 284-293, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001421402
Obsah // Úvod...11 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY // 1 Vymezení speciální pedagogiky...13 // 1.1 Vymezení speciální pedagogiky, jejího předmětu a cílů...13 // 1.2 Pojetí a charakter speciální pedagogiky...15 // 1.3 Členění speciální pedagogiky...20 // 1.4 Souhrn...21 // 2 Znevýhodnění a integrace...23 // 2.1 Znevýhodnění a jejich klasifikace...23 // 2.2 Znevýhodněni a možnosti integrace...29 // 2.3 Souhrn...31 // 3 Základní metody pro diagnostiku a praxi...33 // 3.1 Speciálně pedagogická diagnostika a její obecné cíle...33 // 3.2 Charakteristika speciálně pedagogické diagnostiky...34 // 3.3 Základní metody speciálně pedagogické diagnostiky...35 // 3.4 Obecné metody speciálně pedagogické praxe...38 // 3.5 Souhrn...40 // 4 Vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami...42 // 4.1 Vývoj přístupu ke vzdělávání znevýhodněných jedinců...42 // 4.2 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími // potřebami v České republice...47 // 4.3 Speciální vzdělávání a jeho formy...51 // 4.4 Souhrn...54 // PROBLEMATIKA EDUKACE A ROZVOJE OSOB SE SOMATICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM // 5 Zdravotní a tělesné postiženi...56 // 5.1 Vymezení zdravotního a tělesného postižení...56 // 5.2 Vymezení a význam pedagogiky tělesně postižených...59 // 5.3 Centrální obrny...62 // 5.4 Míšní obrny...80 // 5.5 Periferní obrny...80 // 5.6 Myopatie...81 // 5.7 Vrozené
malformace...84 // 5.8 Specifika edukace žáků s tělesným postižením...87 // 5.9 Souhrn...102 // 6 Zdravotní znevýhodnění...104 // 6.1 Vymezeni zdravotního znevýhodnění...104 // 6.2 Epilepsie...106 // 6.3 Alergie a astma...113 // 6.4 Roztroušená mozkomíšní skleróza (Sclerosis cerebrospinalis multiplex) 118 // 6.5 Souhrn ...123 // EDUKACE A ROZVOJ OSOB S MENTÄLNl RETARDACI // 7 Mentální retardace...125 // 7.1 Mentální retardace a příčiny jejího vzniku...125 // 7.2 Klasifikace a hodnocení (Symptomatologie) mentální retardace 130 // 7.3 Typické znaky vybraných psychických funkcí a schopností...135 // 7.4 Možnosti edukace (výchovy a vzdělávání) mentálně retardovaných 137 // 7.5 Souhrn...148 // EDUKACE A ROZVOJ OSOB S VYBRANÝMI PORUCHAMI PSYCHICKÉHO VÝVOJE // 8 Specifické poruchy školních dovedností a motorické funkce...150 // 8.1 Specifické poruchy školních dovedností (poruchy učeni")...150 // 8.2 Druhy SPU a jejich základní charakteristika...157 // 8.3 Specifická vývojová porucha motorické funkce...161 // 8.4 Charakteristika žáka s poruchami školních dovedností a motorické funkce 162 // 8.5 Reedukace specifických poruch učení...165 // 8.6 Chování žáků s poruchami školních dovedností a motorické funkce 171 // 8.7 Organizace péče o žáky s poruchami školních dovedností // a motorické funkce...172 // 8.8 Souhrn... 175 // 9 Pervazivní vývojové poruchy... 176 // 9.1 Vybrané pervazivní poruchy
a jejich charakteristika...180 // 9.2 Charakteristika projevů autismu...188 // 9.3 Edukace a rozvoj jedinců sautismem...191 // 9.4 Souhrn...194 // SPECIÁLNĚ PEDAGOGIČKA praxe u osob s vybranými poruchami chovAnI a sociálních vztahů // 10 Patologické jevy spojené s prostředím rodiny jako problém // pro speciální pedagogiku... 196 // 10.1 Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí...198 // 10.2 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte // (syndrom CAN)...202 // 10.3 Psychická deprivace v dětství...206 // 10.4 Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného působení rodiny 207 // 10.5 Souhrn...210 // 11 Vývojové poruchy chování v dětském věku a dospívání...212 // 11.1 Terminologické pojetí poruch chování...212 // 11.2 Příčiny vzniku a rozvoje poruch chování...215 // 11.3. Klasifikace poruch chování...218 // 11.4 Poruchy chování a vývoj disociality...221 // 11.5 Vybrané poruchy chování a jejich klinické znaky...224 // 11.6 Porucha aktivity a pozornosti (ADHD, ADD)...228 // 11.7 Možnosti práce s jedinci s poruchami chování...230 // 11.8 Účinnost práce v případě poruch chování...234 // 11.9 Souhrn...235 // 12 Závislost a zneužívání psychoaktivních látek...237 // 12.1 Psychoaktivní látky...237 // 12.2 Poruchy vyvolané zneužíváním psychoaktivních látek...238 // 12.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti // na psychoaktivních látkách...242 // 12.4 Závislost
a škodlivé užívaní alkoholu...245 // 12.5 Závislost a škodlivé užívaní vybraných nealkoholových látek...247 // 12.6 Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence...249 // 12.7 Souhrn...254 // 13 Delikventní chování...255 // 13.1 К pojmům delikvent, delikvence, kriminalita...255 // 13.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost kriminálního chování...256 // 13.3 Osobnostní a psychické charakteristiky delikventů...261 // 13.4 Typologie delikventní subkultury...264 // 13.5 Možnosti práce s delikventními jedinci...269 // 13.6 Účinnost terapie a práce s delikventy v rámci // penitenciárního procesu ...274 // 13.7 Souhrn...276 // Summary...278 // Použitá literatura ...284 // Slovník používaných zkratek...294 // Jmenný rejstřík...295
(OCoLC)892782019
cnb002616042

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC