Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2015
527 stran : ilustrace (některé barevné), 1 portrét, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2525-8 (vázáno)
Literární řada
Obsahuje bibliografii na stranách 486-515, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a ruské resumé
001421417
Úvodní kapitola 9 // Terminologická východiska 12 // Pojetí realismu v historii české literatury 19 // Cíl a metoda práce 43 // /. Synteticko-harmonizujicí pojetí realistické literatury 57 // Protiromanlický reflex. Literatura, spisovatel a čtenář na bezpečné půdě skutečnosti 61 // Svár ducha a hmoty. Uměním proti materialismu pobřeznové společnosti 73 // Umělecká syntéza jako projev touhy člověka po harmonii 93 Literatura jako zjasněná skutečnost 104 // Ideologém ideálu-pravdy 112 // A. Člověk nad propasti skutečnosti. Figura náměsíčně v uměni a vědě „realistické doby" 125 // II. Analyticko-kombinatorické pojetí realistické literatury 141 // Pesimismus jako hledisko literatury krizové doby 158 // Umělecká analýza. Literatura jako revelace skutečnosti 170 // Kritická recepce Vlčkova románu Zlato v ohni v letech 1883-1888 183 // Nové pojetí vztahu mezi ideálem a literární reprezentací skutečnosti 193 // Ideologem nahé pravdy 205 // B. Rozpomínání na skutečnost v Mrštikově románu Santa Lucia 225 // Závěr 246 // Příloha: Termín „realismus" v diskusích o literatuře a uměni v letech 1858-1891 251 // Z krásné literatury 253 // Alois Vojtěch Šmilovský: Setník Dřevnický (1872) 253 // Ferdinand Schulz: Idealism a realism (1880) 252 // Sofie Podlipská: К čemu? (1880) 254 // Eliška Krásnohorská: Pravda i krása (1883) 257 // Ferdinand Schulz: Mžikové fotografie (1887) 259 //
Emanuel ryt. z Čeňkova: Z mého alba (1889) 262 // Jaroslav Vrchlický: Idealismus a realismus (1891) 263 // Z programových úvah o literatuře 264 // Anonym: Proslov (1859) 264 // Vítězslav Hálek: Gogola hledám (1872) 266 // František Zákrejs: Literární rozhled (1872) 268 // Leander Čech: Nová literární revoluce (1887) 271 // Vilém Mrštík: O realismu v dramatickém uměni (1887) 285 // Vilém Mrštík: O naturalismu v literatuře (1888) 305 // Hubert Gordon Schauer: Co rozumíme realismem v literatuře? (1889) 313 // Češti umělci, vědci a publicisté k problémům spjatým s literárním realismem 317 // Umění vs. materialismus 317 // Literatura - fotografie - malba 321 // Ideál - idealismus - idealizování 329 // Jazyková podoba literárního díla 356 // Tendence v umění 365 // Národní charakter literatury 372 // Pravdivost umělecké reprezentace skutečnosti 381 // Recepce Zolova díla 401 // Z literární kritiky a kulturní publicistiky. // Spor o román Václava Vlčka Zlato v ohni 414 // Josef Penízek: Zlato v ohni (1883) 414 // Josef Kuffner: O románu vůbec a o Vlčkově díle Zlato v ohni zvlášť (1883) 419 // František Zákrejs: Dva stěžejní romány od Václava Vlčka (1886) 429 // Tomáš Garrigue Masaryk: O realismu u nás (1887) 434 // Vilém Mrštík: O falešném realismu (1888) 449 // Z výtvarné kritiky 459 // Jan Neruda: Guslave Courbel (1873) 459 // Jan Neruda: Italské sochy (1873) 462 // Renáta Tyršová: Výstava Vereščaginova (1886) // Vysvětlivky 468 Résumé 482 Резюме 484 Použitá literatura 486 Seznam vyobrazeni 516 Jmenný rejstřík 517

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC