Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:77x 
BK
EB
1. české vydání
Praha : Grada, 2015
xxiii, 439 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5412-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9008-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9009-6 (online ; epub)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Nad názvem: NANDA International, Inc.
Částečně tištěno napříč
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001421447
Předmluva xix // Úvod xxii // O webové stránce xxiii // ČÁST 1 - ZMĚNY V TERMINOLOGII NANDA INTERNATIONAL 1 // Úvod 3 - T. Heather Herdmanová, RN, PhD, FNI // Diagnózy a klasifikace 2015-2017? 4 // Poděkování 4 // Autoři kapitol 4 // Recenzenti kapitol 4 // Recenzent standardizace diagnostických pojmů 5 // Změny diagnóz pro podporu zdraví a rizikových diagnóz 5 // Nové ošetřovatelské diagnózy 2015-2017 5 // Revidované ošetřovatelské diagnózy 2015-2017 7 // Změny v zařazování aktuálních diagnóz v rámci taxonomie II // NANDA-12015-2017 7 // Revize názvů ošetřovatelských diagnóz v taxonomii II NANDA-I 2015-2017 10 // Tabulka 1.4 Revize názvů ošetřovatelských diagnóz NANDA-I 2015-2017 10 // Ošetřovatelské diagnózy vyřazené z taxonomie II NANDA-I 2015-2017 // 11 Tabulka 1.5 Ošetřovatelské diagnózy odstraněné z taxonomie II NANDA-I 2015-2017 11 // Standardizace pojmů diagnostických indikátorů 12 // Další změny ve vydání 2015-2017 13 // ČÁST2 - OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA 15 // Kapitola 1: Základy ošetřovatelské diagnózy 19 - Susan Gallagher-Lepaková, RN, PhD // Obrázek 1.1 Příklad spolupráce zdravotnického týmu 20 // Jak sestra (nebo student/ка ošetřovatelství) postupuje při stanovení diagnózy? 21 // Pochopení ošetřovatelských konceptů 21 // Posouzení 22 // Ošetřovatelská diagnóza 22 // Plánování/intervence 24 // Vyhodnocení 25 // Používání ošetřovatelské diagnózy 25 // Stručné shrnutí kapitoly 26 // Časté otázky nových studentů ohledně ošetřovatelských diagnóz 27 // Kapitola 2: Od posouzení po diagnózu 28 - T. Heather Herdmanová, RN, PhD, FNI, Shigemi Kamitsuru, RN, PhD, FNI // Co se děje během ošetřovatelského posouzení? 28 // Proč posuzují sestry? 29 // Screeningové posouzení 30 // Nejen prosté „vyplňování kolonek“ 30 // Posuzovací struktura 31 //
Měli bychom jako posuzovací strukturu používat taxonomii NANDA-I? 31 // Analýza dat 32 // Subjektivní versus objektivní data 32 // Spojování informací a hledání vzorce 35 // Stanovení potenciálních ošetřovatelských diagnóz (diagnostických hypotéz) 35 // Hloubkové posouzení 36 // Potvrzení/vyvrácení potenciálních ošetřovatelských diagnóz 37 // Eliminace možných diagnóz 39 // Nové potenciální diagnózy 40 // Rozlišování mezi podobnými diagnózami 40 // Vytváření diagnózy/stanovení priorit // Shrnutí // Kapitola 3: Úvod do taxonomie NANDA-I 47 - T. Heather Herdmanová, RN, PhD, FNI // Taxonomie: vizualizace struktury taxonomie 47 // Klasifikované potraviny, a.s. 49 // Klasifikace v ošetřovatelství 51 // Používání taxonomie NANDA-I 55 // Strukturování ošetřovatelského kurikula 55 // NANDA-I 56 // Stanovení ošetřovatelské diagnózy mimo váš obor 57 // Případová studie paní Lendové 58 // Stručná historie taxonomie ošetřovatelských diagnóz NANDA-I 59 // Kapitola 4: Taxonomie II NANDA-I: specifikace a definice 80 - T. Heather Herdmanová, RN, PhD, FNI // Struktura taxonomie II 80 // Multiaxiální systém pro vytváření diagnostických konceptů 81 // Definice os 82 // Osa 1: Ohnisko diagnózy 82 // Osa 2: Předmět diagnózy 83 // Osa 3: Posouzení 86 // Osa 4: Umístění 87 // Osa 5: Věk 87 // Osa 6: Čas 87 // Osa 7: Stav diagnózy 88 // Vývoj a předkládání ošetřovatelské diagnózy 88 // Zhoršené sezení (jedince) 89 // Riziko dezorganizovaného chování kojence 89 // Snaha zlepšit zvládání zátěže v rodině 89 // Další vývoj 90 // Kapitola 5: Často kladené otázky 91 - T. Heather Herdmanová, RN, PhD, FNI, Shigemi Kamitsuru, RN, PhD, FNI // Základní otázky o standardizovaných ošetřovatelských jazycích 91 // Základní otázky o NANDA-I 92 // Základní otázky o ošetřovatelských diagnózách 96 // Otázky ohledně určujících znaků 101 //
Otázky ohledně souvisejících faktorů 102 // Otázky ohledně rizikových faktorů 103 // Rozlišování mezi podobnými ošetřovatelskými diagnózami 104 // Otázky ohledně vývoje plánu léčby 105 // Otázky ohledně výuky/učení ošetřovatelských diagnóz 107 // Otázky ohledně používání elektronických zdravotních záznamů // NANDA-I 109 // Otázky o vývoji a přezkoumávání diagnóz 110 // Otázky ohledně textu NANDA-I Definice a klasifikace 111 // ČÁST 3 - OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY NANDA INTERNATIONAL 113 // Úvahy o mezinárodním využití Ošetřovatelských diagnóz NANDA-I 115 - T. Heather Herdmanová, RN, PhD, FNI // Doména 1: Podpora zdraví 117 // Třída 1. Uvědomování si zdraví 119 // Nedostatek zájmových aktivit - 119 // Sedavý způsob života - 00168 120 // Třída 2. Management zdraví 121 // Syndrom křehkosti ve stáří - 00257 121 // Riziko syndromu křehkosti ve stáří - 00231 122 // Oslabené zdraví v komunitě - 00215 123 // Chování náchylné ke zdravotním rizikům - 00188 124 // Neefektivní udržování zdraví - 00099 125 // Neefektivní management zdraví [Neefektivní péče o zdraví] - 008 126 // Snaha zlepšit management zdraví [Snaha zlepšit péči o zdraví] - 00162 127 // Neefektivní management zdraví v rodině [Neefektivní řízení zdraví v rodině] - 00080 128 // Noncompliance - 00079 129 // Neefektivní ochrana - 00043 131 // Doména 2: Výživa 133 // Třída 1. Příjem potravy 135 // Nedostatek mateřského mléka - 00216 135 // Neefektivní kojení - 00104 136 // Přerušené kojení - 00105 137 // Snaha zlepšit kojení - 00106 138 // Neefektivní vzorec výživy kojence - 00107 139 // Nevyvážená výživa: méně než je potřeba organismu - 00002 140 // Snaha zlepšit výživu - 00163 141 // Obezita - 00232 142 // Nadváha - 00233 143 // Riziko nadváhy - 00234 144 // Porušené polykání - 00103 145 //
Třída 2. Trávení // V současnosti žádné diagnózy // Třída 3. Vstřebávání // V současnosti žádné diagnózy // Třída 4. Metabolismus 147 // Riziko nestabilní glykemie - 00179 147 // Novorozenecká žloutenka - 00194 148 // Riziko novorozenecké žloutenky - 00230 149 // Riziko zhoršené funkce jater - 00178 150 // Třída 5. Hydratace 151 // Riziko nerovnováhy elektrolytů [Riziko dysbalance elektrolytů] - 00195 151 // Snaha zlepšit rovnováhu tekutin - 00160 152 // Snížený objem tekutin [Dehydratace] - 00027 153 // Riziko sníženého objemu tekutin [Riziko dehydratace] - 00028 154 // Zvýšený objem tekutin [Hyperhydratace] - 00026 155 // Riziko nevyváženého objemu tekutin [Riziko dysbalance tekutin] - 00025 156 // Doména 3: Vylučování a výměna 157 // Třída 1. Funkce močového systému 159 // Zhoršené vylučování moči - 00016 159 // Snaha zlepšit vylučování moči - 00166 160 // Funkční inkontinence moči - 00020 161 // Močová inkontinence s přetékáním - 00176 162 // Reflexní inkontinence moči - 00018 163 // Stresová inkontinence moči - 00017 164 // Urgentní inkontinence moči - 00019 165 // Riziko urgentní inkontinence moči - 00022 166 // Retence moči - 00023 167 // Třída 2. Funkce gastrointestinálního systému 168 // Zácpa-00011 168 // Riziko zácpy - 00015 170 // Chronická funkční zácpa - 00235 171 // Riziko chronické funkční zácpy - 00236 173 // Vnímaná zácpa [Habituální zácpa] - 00012 174 // Průjem - 00013 175 // Dysfunkční gastrointestinální motilita - 00196 176 // Riziko dysfunkční gastrointestinální motility - 00197 177 // Inkontinence stolice - 00014 178 // Třída 3 Funkce kožního systému // V současnosti žádné diagnózy // Třída 4. Funkce dýchacího systému 179 // Porucha výměny plynů - 00030 179 // Doména 4: Aktivita/odpočinek 181 // Třída 1. Spánek/odpočinek 183 // Nespavost - 00095 183 // Nedostatek spánku - 00096 184 //
Snaha zlepšit spánek - 00165 185 // Narušený vzorec spánku - 00198 186 // Třída 2. Aktivita/cvičení 187 // Riziko syndromu nepoužívání [muskuloskeletálního systému] - 00040 187 // Zhoršená pohyblivost na lůžku - 00091 188 // Zhoršená tělesná pohyblivost - 00085 189 // Zhoršená pohyblivost na vozíku - 00089 190 // Zhoršené sezení - 00237 191 // Zhoršený postoj - 00238 192 // Zhoršená schopnost přemísťování se - 00090 193 // Zhoršená chůze - 00088 194 // Třída 3. Rovnováha energie 195 // Únava - 00093 195 // Potulka - 00154 196 // Třída 4. Kardiovaskulární/pulmonální reakce 197 // Intolerance aktivity - 00092 197 // Riziko intolerance aktivity - 00094 198 // Neefektivní vzorec dýchání - 00032 199 // Snížený srdeční výdej - 00029 200 // Riziko sníženého srdečního výdeje - 00240 202 // Riziko zhoršené kardiovaskulární funkce - 00239 203 // Riziko neefektivní gastrointestinální perfuze - 00202 204 // Riziko neefektivní renální perfuze - 00203 205 // Zhoršená spontánní ventilace - 00033 206 // Riziko snížené srdeční tkáňové perfuze - 00200 207 // Riziko neefektivní cerebrální tkáňové perfuze - 00201 208 // Neefektivní periferní tkáňová perfuze - 00204 209 // Riziko neefektivní periferní tkáňové perfuze - 00228 210 // Dysfunkční reakce [organismu] na odpojení od ventilátoru // [Obtížné odvykání od ventilátoru] - 00034 211 // Třída 5. Sebepéče 213 // Zhoršené udržování domácnosti - 00098 213 // Deficit sebepéče při koupání - 00108 214 // Deficit sebepéče při oblékání - 00109 215 // Deficit sebepéče při stravování - 00102 216 // Deficit sebepéče při vyprazdňování - 00110 217 // Snaha zlepšit sebepéči - 00182 218 // Zanedbávání sebe sama - 00193 219 // Doména 5: Percepce/kognice 221 // Třída 1. Pozornost 223 // Opomíjení jedné strany [těla] - 00123 223 //
Třída 2. Orientace // V současnosti žádné diagnózy // Třída 3. Pociťování/vnímání // V současnosti žádné diagnózy // Třída 4. Kognice 225 // Akutní zmatenost - 00128 225 // Riziko akutní zmätenosti - 00173 226 // Chronická zmatenost - 00129 227 // Labilní ovládání emocí - 00251 228 // Neefektivní kontrola impulzů - 00222 229 // Nedostatečné znalosti - 00126 230 // Snaha zlepšit znalosti - 00161 231 // Zhoršená paměť - 00131 232 // Třída 5. Komunikace 233 // Snaha zlepšit komunikaci - 00157 233 // Zhoršená verbální komunikace - 00051 234 // Doména 6: Sebepercepce 235 // Třída 1. Sebepojetí 237 // Snaha zvýšit naději - 00185 237 // Beznaděj - 00124 238 // Riziko oslabení lidské důstojnosti - 00174 239 // Narušená osobní identita - 00121 240 // Riziko narušení osobní identity - 00225 24110// Snaha zlepšit sebepojetí - 00167 242 // Třída 2. Sebeúcta 243 // Chronicky nízká sebeúcta - 00119 243 // Riziko chronicky nízké sebeúcty - 00224 244 // Situačně nízká sebeúcta - 00120 245 // Riziko situačně nízké sebeúcty - 00153 246 // Třída 3. Obraz těla 247 // Narušený obraz těla - 00118 247 // Doména 7: Vztahy mezi rolemi 249 // Třída 1. Role pečovatelů 251 // Zátěž v roli pečovatele - 00061 251 // Riziko zátěže v roli pečovatele - 00062 254 // Narušené rodičovství - 00056 255 // Snaha zlepšit rodičovství - 00164 257 // Riziko narušení rodičovství - 00057 258 // Třída 2. Rodinné vztahy 260 // Riziko narušení vztahu - 00058 260 // Dysfunkční procesy v rodině - 00063 261 // Narušené procesy v rodině - 00060 264 // Snaha zlepšit procesy v rodině - 00159 265 // Třída 3. Plnění rolí 266 // Neefektivní vztah - 00223 266 // Snaha zlepšit vztah - 00207 267 // Riziko neefektivního vztahu - 00229 268 // Konflikt rodičovských rolí - 00064 269 // Neefektivní plnění rolí - 00055 270 // Zhoršená sociální interakce - 00052 272 //
Doména 8: Sexualita 273 // Třída 1. Sexuální identita // V současnosti žádné diagnózy Třída 2. Sexuální funkce 275 // Sexuální dysfunkce - 00059 275 // Neefektivní vzorec sexuality - 00065 276 // Třída 3. Reprodukce 277 // Neefektivní průběh porodu [Neefektivní perinatální období] - 00221 277 // Snaha o lepší průběh porodu [Snaha o lepší perinatální období] - 00208 279 // Riziko neefektivního průběhu porodu [Riziko neefektivního perinatálního období] - 00227 280 // Riziko narušení vztahu matky к plodu - 00209 281 // Doména 9: Zvládání/tolerance zátěže 283 // Třída 1. Posttraumatické reakce 285 // Posttraumatický syndrom - 00141 285 // Riziko posttraumatického syndromu - 00145 286 // Traumatický syndrom po znásilnění - 00142 287 // Stresový syndrom z přemístění - 00114 288 // Riziko stresového syndromu z přemístění - 00149 289 // Třída 2. Reakce na zvládání zátěže 290 // Neefektivní plánování aktivit - 00199 290 // Riziko neefektivního plánování aktivit - 00226 291 // Úzkost - 00146 292 // Obranné zvládání zátěže - 00071 294 // Neefektivní zvládání zátěže - 00069 295 // Snaha zlepšit zvládání zátěže - 00158 296 // Neefektivní zvládání zátěže v komunitě - 00077 297 // Snaha zlepšit zvládání zátěže v komunitě - 00076 298 // Oslabené zvládání zátěže v rodině - 00074 299 // Neschopnost zvládat zátěž v rodině - 00073 300 // Snaha zlepšit zvládání zátěže v rodině - 00075 301 // Úzkost ze smrti - 00147 302 // Neefektivní popírání [Neefektivní popírání skutečnosti] - 00072 303 // Strach - 00148 304 // Truchlení - 00136 306 // Komplikované truchlení - 00135 307 // Riziko komplikovaného truchlení - 00172 308 // Zhoršená regulace nálady - 00241 309 // Snaha zlepšit zdatnost - 00187 31012// Bezmocnost - 00125 311 // Riziko bezmocnosti - 00152 312 //
Zhoršená odolnost - 00210 313 // Snaha zvýšit odolnost - 00212 314 // Riziko zhoršené odolnosti - 00211 315 // Chronický smutek-00137 316 // Stresové přetížení - 00177 317 // Třída 3. Neurobehaviorální stres 318 // Snížení nitrolební adaptivní kapacity - 00049 318 // Autonomní dysreflexie - 00009 319 // Riziko autonomní dysreflexie - 00010 320 // Dezorganizované chování kojence - 00116 322 // Snaha zlepšit organizaci chování kojence - 00117 324 // Riziko dezorganizovaného chování kojence - 00115 325 // Doména 10: Životní principy 327 // Třída 1. Hodnoty // V současnosti žádné diagnózy // Třída 2. Přesvědčení 329 // Snaha zlepšit duchovní well-being [pohodu] - 00068 329 // Třída 3. Soulad hodnot/přesvědčení/jednání 330 // Snaha zlepšit rozhodování - 00184 330 // Konflikt při rozhodování - 00083 331 // Zhoršení svobodného rozhodování - 00242 332 // Snaha zlepšit svobodné rozhodování - 00243 333 // Riziko zhoršení svobodného rozhodování - 00244 334 // Morální strádání - 00175 335 // Zhoršená religiozita - 00169 336 // Snaha zlepšit religiozitu - 00171 338 // Riziko zhoršené religiozity - 00170 339 // Duchovní strádání - 00066 340 // Riziko duchovního strádání - 00067 342 // Doména 11: Bezpečnost/ochrana 343 // Třída 1. Infekce 345 // Riziko infekce - 00004 345 // Třída 2. Tělesné poškození 346 // Neefektivní13průchodnost dýchacích cest - 00031 346 // Riziko aspirace - 00039 347 // Riziko krvácení - 00206 348 // Riziko suchého oka - 00219 349 // Riziko pádů - 00155 350 // Riziko poškození - 00035 352 // Riziko poškození rohovky - 00245 353 // Riziko perioperačního zranění při manipulaci [s pacientem] - 00087 354 // Riziko tepelného poranění - 00220 355 // Riziko poranění močového ústrojí - 00250 356 // Poškozená dentice - 00048 357 // Poškozená sliznice ústní - 00045 358 //
Riziko poškození sliznice ústní - 00247 360 // Riziko periferní neurovaskulární dysfunkce - 00086 361 // Riziko dekubitu - 00249 362 // Riziko šoku - 00205 363 // Narušená integrita kůže - 00046 364 // Riziko narušení integrity kůže - 00047 365 // Riziko syndromu náhlého úmrtí kojence - 00156 366 // Riziko udušení - 00036 367 // Prodloužení pooperačního zotavení - 00100 368 // Riziko prodloužení pooperačního zotavení - 00246 369 // Narušená integrita tkáně - 00044 370 // Riziko narušení integrity tkáně - 00248 371 // Riziko traumatu - 00038 372 // Riziko vaskulárního traumatu - 00213 374 // Třída 3. Násilí 375 // Riziko násilí vůči druhým - 00138 375 // Riziko násilí vůči sobě - 00140 376 // Sebepoškození - 00151 377 // Riziko sebepoškození - 00139 379 // Riziko sebevraždy - 00150 380 // Třída 4. Environmentální rizika 382 // Kontaminace - 00181 382 // Riziko kontaminace - 00180 384 // Riziko otravy - 00037 38514// Třída 5. Obranné procesy 386 // Riziko nežádoucích reakcí na jodové kontrastní látky - 00218 386 // Riziko alergické reakce - 00217 387 // Alergická reakce na latex - 00041 388 // Riziko alergické reakce na latex - 00042 390 // Třída 6. Termoregulace 391 // Riziko nerovnováhy tělesné teploty - 00005 391 // Hypertermie - 00007 392 // Hypotermie - 00006 393 // Riziko hypotermie - 00253 395 // Riziko perioperativní hypotermie - 00254 397 // Neefektivní termoregulace - 00008 398 // Doména 12: Komfort 399 // Třída 1. Tělesný komfort 401 // Zhoršený komfort - 00214 401 // Snaha zlepšit komfort - 00183 402 // Nauzea - 00134 403 // Akutní bolest - 00132 404 // Chronická bolest - 00133 405 // Porodní bolest - 00256 407 // Syndrom chronické bolesti - 00255 408 // Třída 2. Komfort prostředí 401 // Zhoršený komfort - 00214 401 // Snaha zlepšit komfort - 00183 402 // Třída 3. Sociální komfort 409 // Zhoršený komfort - 00214 401 //
Snaha zlepšit komfort - 00183 402 // Riziko osamělosti - 00054 409 // Sociální izolace - 00053 410 // Doména 13: Růst/vývoj 411 // Třída 1. Růst 413 // Riziko disproporčního růstu - 00113 413 // Třída 2. Vývoj 414 // Riziko opožděného vývoje - 00112 414 // Ošetřovatelské diagnózy přijaté pro Vývoj a klinickou validaci 2015-2017 415 // Porucha energetického pole - 00050 415 // ČÁST 4 - NANDA INTERNATIONAL, INC. 2015-2017 417 // Prohlášení NANDA International 419 // Využití taxonomie15II jako hodnotící struktury 419 // Struktura prohlášení ošetřovatelské diagnózy // při začlenění do plánu péče 419 // Postupy a návod pro předkládání a revidování diagnóz // NANDA International 421 // Předkládání diagnózy NANDA-I: kritéria pro úroveň důkazů 421 // Glosář termínů 424 // Ošetřovatelská diagnóza 424 // Diagnostické osy 425 // Komponenty ošetřovatelské diagnózy 427 // Definice pro klasifikaci ošetřovatelských diagnóz 428 // Reference 428 // Pozvánka ke vstupu do NANDA International 430 // NANDA International: organizace, jejíž hybnou silou jsou členové 430 Naše vize 430 // Naše poslání 430 // Náš cíl 430 // Naše historie 431 // Závazek NANDA International 431 // Možnosti zapojení 432 // Proč vstoupit do NANDA-I? 432 // Kdo používá taxonomii NANDA International? 433 // Rejstřík 434

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC