Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2011
230 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87112-48-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 203-215, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001421452
Obsah // Úvod... 5 // Základní pojmy k problematice migrace... 13 // Novověké vystěhovalectví z českých zemí a migrační proudy v Čechách a na Moravě moderní éry... 17 // Bosna a Hercegovina do roku 1878 a vazby s českými zeměmi... 29 // Migrace do Bosny a Hercegoviny 1878-1918... 37 // Čeští přistěhovalci do Bosny a Hercegoviny v letech 1878-1918... 39 // Stereotyp Bosny a Hercegoviny v českých zemích... 41 // Pocity a prožitky českých imigrantů v novém prostředí... 45 // Bosna a Hercegovina jako prostor pro dobrodružství a turistiku... 55 // Meziskupinové kontakty Čechů v Bosně a Hercegovině // a výběr sňatkových partneru... 59 // Městská sociabilita, průmysl, infrastruktura a tvorba obytného prostoru.. 66 // Bosenský venkov a vznik českých venkovských enkláv // za rakousko-uherské nadvlády... 75 // V novém státě .../... 85 // Československý svaz a spolková činnost Čechů do druhé světové války... 88 // Češi za druhé světové války...108 // Obnova krajanských spolků po druhé světové válce...111 // Poválečná repatriace Čechů z Bosny a Hercegoviny do Československa...113 // Společenský život v českých organizacích v Bosně a Hercegovině // vletech 1945-1949 ... 120 // České komunity od roku 1948 do poloviny 50. let...124 // Oživení kontaktů mezi Jugoslávií a Československem po Stalinově smrti a spolkové aktivity v městských a venkovských lokalitách s českou menšinou . .
134 // Cesta ? rozpadu Jugoslávie a rozplynutí se ideje jihoslovanství: // změny preferovaných identit...141 // Důsledky nacionálni orientace v Bosně a Hercegovině...144 // Válka v Bosně a Hercegovině a podmínky pro obnovu českých spolků // v jejím průběhu...151 // Život potomků českých imigrantů a jejich spoluobčanů v obleženém Sarajevu . . 155 // Obnova české spolkové činnosti v Sarajevu...169 // Obnova české spolkové činnosti v Tuzle...176 // Krajanské společenství v Zenici 90. let...178 // Češi za válečných událostí 1992-1995 v Republice srbské...182 // Poválečná Bosna a Hercegovina: adaptace na podmínky křehkého míru...187 // Obnova českých spolků v Mačiné Brdu, Nové Vsi, Banja Luce a v Prijedoru ... 195 // Závěr ...200 // Literatura...203 // Soupis archivních pramenů...216 // Jmenný rejstřík...217 // Summary...228 // <
(OCoLC)757676654
cnb002194542

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC