Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015
334 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-386-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 323-328, bibliografické odkazy a rejstřík
České a německé resumé
001421634
PŘEDMLUVA: MORÁLNÍ VÝCHOVA V NEMORÁLNÍ SPOLEČNOSTI? // 1. JE NAŠE SPOLEČNOST NEMORÁLNÍ? // 1.1 Krize rodiny 9 // 1.2 Ekologická krize 10 // 1.3 Ekonomická krize 11 // 1.4 Krize sociálního státu 17 // 1.5 Krize světového míru a spravedlnosti 20 // 2. POHLED NA MORÁLKU Z HLEDISKA RŮZNÝCH VĚDNÍCH OBORŮ 23 // 2.1 Morálka a její vztah ? etice 24 // 2.2 Přehled vybraných etických systémů minulosti 36 // 2.2.1 Platón a hledání spravedlnosti 36 // 2.2.2 Aristotelés a štěstí 42 // 2.2.3 Tomáš Akvinský a „přirozený zákon“ 44 // 2.2.4 Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau 47 // 2.2.5 Utilitarismus 49 // 2.2.6 Immanuel Kant: etika povinnosti a mravní volba 53 // 2.2.7 Morálka a moc 59 // 2.2.8 Situační etika 62 // 2.2.9 Diskursní etika 65 // 2.2.10 Etika ctností 67 // 2.3 Morálka z pohledu psychologie 74 // 2.3.1 Psychologie osobnosti a morálka 75 // 2.3.2 Vývoj morálních citů 83 // OBSAH // 333 // 2.3.3 Kognitivní teorie morálního vývoje člověka 88 // 2.3.3.1 Kognitivní teorie J. Piageta 91 // 2.3.3.2 Kognitivní teorie L. Kohlberga 94 // 2.4 Etika a náboženství 103 // 2.4.1 Teologická etika 105 // 3. ETIKA JAKO PEDAGOGICKÁ VÝZVA 109 // 3.1 Morální výchova v pluralitní společnosti 111 // 3.2 Morální výchova v rodině 117 // 3.2.1 Metody morální výchovy v rodině 123
// 3.2.2 Morální výchova v křesťanské rodině 127 // 3.3 Výchovou a sebevýchovou ke ctnostnému životu? 131 // 3.4 Etická výchova ve škole 146 // 3.4.1 Ethos školy, její morální atmosféra a etická výchova 156 // 3.4.2 Výchovné vyučování: etická výchova // jako součást všech předmětů? 166 // 3.4.3 Etická výchova jako předmět (v Evropě a v ČR) 181 // 3.4.4 Cíle etické výchovy 200 // 3.4.5 Metody etické výchovy 208 // 3.4.5.1 Kognitivně zaměřené metody 208 // 3.4.5.1.1 Informace, vzdělávání, poučování 209 // 3.4.5.1.2 Rozhovor 211 // 3.4.5.1.3 Vyjasňování hodnot 221 // 3.4.5.2 Emocionálně zaměřené metody 227 // 3.4.5.2.1 Zážitková metoda 235 // 3.4.5.2.2 Učení pozitivním posilováním 238 // 3.4.5.2.3 Učení na modelech 240 // 3.4.5.3 Metody zaměřené na jednání 242 // 3.4.5.3.1 Metody umělého vytváření situací pro nácvik // morálního jednání - 245 // 3.4.5.3.2 Metody využívání přirozených situací // pro morální výchovu ve škole 247 // 3.4.6 Utváření konkrétních učebních postupů // v hodinách etické výchovy 253 // 334 // MORÁLNÍ VÝCHOVA V NEMORÁLNÍ SPOLEČNOSTI? // 3.5 Náboženská výchova a její etický rozměr 271 // 3.5.1 Témata vycházející z křesťanského pojetí mravnosti 281 // 3.5.1.1 Svědomí 281 // 3.5.1.2 Vina a odpuštění 283 // 3.5.1.3 Desatero 286 // 3.5.1.4 Horské kázání 289 // 3.5.2 Témata vycházející z problémů současné společnosti 293 // 3.5.2.1 Zacházení s cizinci 293 // 3.5.2.2 Lidská práva 299 // 3.5.2.3 Sexualita 302 // 3.6 Etické kompetence učitele 308 // ZÁVĚR 313 // SOUHRN 314 // ZUSAMMENFASSUNG 318 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 323 // JMENNÝ REJSTŘÍK 329
cnb002751747

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC