Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015
557 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-279-5 (vázáno)
Česká historie ; sv. 33
Obsahuje bibliografii na stranách 469-526, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001421694
Obsah // Úvodem...5 // I. TEORETICKÉ ZÁKLADY I: // TÉMA V ZRCADLE DOSAVADNÍHO // HISTORICKÉHO BADANÍ...II // II. TEORETICKÉ ZÁKLADY II: // VOJENSKÁ REVOLUCE // A EVROPSKÁ HISTORIOGRAFIE...23 // II. I Revoluce v historiografii...25 // 11.2 Vykladači, popírači a následovníci...32 // 11.3 „Revoluční kontext" aneb /a obrodu dějin vojenství: // hnutí New Military History...57 // 11.4 Vojenská revoluce a česká historiografie vojenství.65 // III. Ol) TEORIE ? PRAXI ANEB ZPŘESNĚNÍ // VÝCHODISEK NA PŮLI CESTY...75 // IV. ARMAMENTARIUM HEROICUM. ARISTOKRATICKÉ // ZBROJNICE RANÉHO NOVOVĚKU...83 // Exkurs: aukce Černínské hraběcí zbrojnice // v Praze v létě roku 1733... 85 // II .1 Zbrojnice jako integrální součást panského sídla.91 // II .2 Šlechtické zbrojnice raného novověku indikátorem // změn ve vojenských aktivitách aristokracie aneb // Na cestě od válečných zásob ? reprezentaci...100 // ? .? Pokus o typologii v chronologických řezech... 121 // Polovina 16. století: rezidenční zbrojnice /nimi z Pernštejna na Pardubicích (121) Počátek 17. století: zbrojnice posledních Rožmberků jako rodový odkaz ( 137) Polovina 17. století: Kryštof Pavel a Maxmilián z Liechtensteinn-Castelkorna a vojenský sklad na Pernštejně (154) // Konec 17. století: biskupská zbrojnice Karla z Lieditensteinu-Cas tel korná na Mírově jako „turecké muzeum" (170) // Appendix: Turecké reálie v českomoravských aristokratických
zbrojnicích raného novověku ...189 // Počátek 18. století: Černínská palácová zbrojnice na Hradčanech jako umělecká sbírka (214) Polovina 18. století: zbrojnice hrabat Kinskvch na Chlumci jako lovecká rystkomora (280) // V. VOJÁCI FORTUNY VÁLKA A REPREZENTACE SOCIÁLNÍHO STATUTU VE VNITRNÍ VÝZDOBĚ ZÁMECKÝCH SÍDEL...245 // Exkurs: vítězství ? Svatého Gotthardu aneb // Po bit vě každý generálem...247 // 1.1 Rilevili triumf jako prostředek legiíimizace // společenského postavení císařské generality // po třicetileté válce...254 // František Antonín Špork a Lysá nad Labem (258) Hrabata z Hredy a Lem ber ? (266) Walter Leslie a iXové Město nad Metuji (268) Ottavio I. Piccolomini a Náchod (271) // 1.2 Válečné skutky’jako prvek demonstrace // starobylé urozenosti...278 // Valdštejnské portrétní galerie na Duchcově a Mnichově Hradišti (280) Althannský Sál předků na Vranově nad Dyji (280) // 1.3 Protiturecký boj jako specifická součást // prezentace hrdinských činu...305 // Karel Antonín Serényi ? ? Holice (305) Jan Sem bera z Boskovic, // Maxmilián z Liechlensteina a Bučovice (312) // V.4 RCth války osobně: Albrecht z Valdštejna, // generalissimus a jeho pražské sídlo...326 // Závěr... // 1 ...343 // Poznámky...308 // Prameny a literatura...469 // Seznam vyobrazení...527 // Summary... // Rejsek...; ; ; : ; ; : 536
cnb002744199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC