Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Filosofia, 2015
456 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7007-419-0 (vázáno)
angličtina, němčina
Částečně přeloženo z němčiny a angličtiny
Obsahuje bibliografii na stranách 417-436, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
001421761
Obsah // Predslov: Uni-verzita/ Radim Palouš ...11 // Úvod / Jiří Chotaš, Aleš Prázný a Tomáš Hejduk ...13 // 1. Studie // Od "ideje univerzity" k "budoucnosti našich vzdělávacích ústavů". Pojem kultivace a myšlenka univerzity v německé filosofii od Schillera po Nietzscheho / Holger Gutschmidt ...27 // Idea univerzity: Fichte a Schleiermacher v dialogu / // Ivan Landa ...51 // Idea moderní univerzity: Napoleon a Humboldt / // Jiří Chotaš ...69 // Teologická fakulta na humboldtovské univerzitě? // Humboldt a Schleiermacher / Jan Kranát ...97 // Vzdělávání lidstva v dějinách. K širšímu pojmu vzdělání v německé klasické filosofii / Milan Sobotka ...115 // Lekce z Marxe aneb systém všeobecné užitečnosti / // Jindřich Karásek ...139 // Idea univerzity jako idea komplementarity. // Od Martina Heideggera k Nielsi Bohrovi / Filip Grygar 161 // Univerzita jako republika učenců. // Idea univerzity u Karla Jasperse / Aleš Prázný ...197 // Univerzita ve věku instrumentální racionality. // Adorno, Liessmann a zánik vzdělanosti / Michael Hauser ...245 // Edward Shils: Idea univerzity a střet všedního s povznášejícím / Tomáš Hejduk ...265 // II. Texty // Co znamenají a za jakým účelem studujeme obecné dějiny? / Friedrich Schiller ...287 // Spor fakult: Úvod a pojem nižší fakulty / Immanuel Kant ...303 // Přednášky o metodě akademického studia: O absolutním pojmu vědy / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ...309 // Dedukovaný plán vyššího vzdělávacího ústavu zřizovaného v Berlíně/ Johann Gottlieb Fichte ...319 // Příležitostné úvahy o univerzitách v německém smyslu. // O mravech na univerzitě a o dohledu / Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ...327 // O vnitřní a vnější organizaci vyšších vědeckých ústavů v Berlíně / Wilhelm von Humboldt ...339 // O budoucnosti našich vzdělávacích ústavů. Pátá řeč //
Friedrich Nietzsche ...349 // Národ a univerzita / Karl Jaspers ...365 // К demokratizaci německých univerzit / // Theodor W. Adorno ...377 // Idea univerzity: Překážky a možnosti v dnešní společnosti/ Edward Shils ...383 // Idea univerzity - včera, dnes, zítra / Hans-Georg Gadamer ...401 // Bibliografie ...417 // Summary ...437 // Jmenný rejstřík ...445 // Věcný rejstřík ...449 // Ediční poznámka ...453 // O autorech ...455
cnb002766654

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC