Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2007
207 s. : il., mapy, plány ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7007-262-2 (Filosofia ; brož.)
Colloquia mediaevalia Pragensia ; 8
"Publikace vychází v rámci výzkumného záměru MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes ..."--Rub tit. s.
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. latinský text
Vydavatel: Centrum medievalistických studií AV ČR
001421785
Úvod 7 // Jana Synovcová-Borovičková, Blanka Zilynská : Databáze Teritoriální církevní správa v předhusitských Čechách 9 // Zdeňka Hledíková : Farní síť ve středověkých Čechách a možnosti jejího studia 23 // Ivo Štefan, Ladislav Varadzin : Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie 33 // Stefan Scholz : Současné problémy interdisciplinárního výzkumu středověké farní organizace a zejména farních center nejstarších měst v rakouském markrabství/vévodství z hlediska vývoje moderního historiografického bádání 55 // Petr Elbel : Zlomek olomoucké konfirmační knihy z let 1452-1455. Předběžné výsledky rozboru opomíjeného pramene k poznání církevní topografie, diecézní správy a konfesního soužití na Moravě po polovině 15. století 91 // Tomáš Baletka : Proměny farní sítě na Moravě mezi pozdním středověkem a raným novověkem 139 // Ivan Michálek : Bílinské arcijáhenství. Vymezení polohy a farní struktura v době předhusitské 145 // Jaroslav Havrlant : Problémy studia farní sítě žateckého děkanátu a jeho specifika 159 // Tomáš Dvořák : Farní klérus v kameneckém děkanátu v letech 1354-1436. Pokus o historickostatistickou analýzu na základě konfirmačních knih resumé 179 // Jan Adámek : Farní a oltářnická beneficia jihočeských královských měst v době předhusitské resumé 181 // Vojtěch Vaněk : K roli imunitních ustanovení ve vztahu mezi patronem a farou. Středověké listiny pro farní kostel v Ratajích nad Sázavou 183 // Hana Pátková : Co nezachytí Libri erectionum 189 // Eva Doležalová : Tituly svěcení v pražské diecézi před husitskou revolucí 183 // Jan Hrdina : O klobouku, klericích a patronovi. Netradiční forma prezentace plebána k farnímu beneficiu pražské diecéze na počátku 15. století 199
(OCoLC)228778550
cnb001780062

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC