Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Brno : Host, 2015
409 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7491-608-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 375-376 a rejstříky
Anglické resumé
001421919
obsah // Úvod // Filozofové konce světa konce Mezi vědou a filozofii Počátky filozofie vědy // Syntaktická filozofie vědy // Východiska syntaktické filozofie vědy // Struktura vědeckých teorii // Syntaktické pojeti teorii Hypoteticko-deduktivní metoda // Povaha teoretických entit Vědecké vysvětleni // Kauzdlnl povaha vysvětleni // Deduktivně-nomologický model vysvětleni // Vztah predikce a explanace Explanační sila vědeckého zákona // Testováni vědeckých teorii // Peripetie induktivního testování // Testováni prostřednictvím verifikace hypotézy // Falzifikační strategie ve vědeckém testu // Falzifikace jako metodologická maxima // Vývoj vědeckých teorii // Vědecký pokrok cestou redukce vědeckých teorii // Kumulativní pojeti vývoje vědy // Sémantická filozofie védy // Východiska sémantické filozofie vědy 79 // Struktura vědeckých teorii 83 // Realistický a instrumentalistický přístup к vědeckým teori // Sémantické pojetí teorií 92 // Vědecké vysvětlení 101 // Nejednoznačný vztah mezi explanací a predikcí 106 // Úloha kauzality ve vědeckém vysvětlení 109 // Vědecké vysvětlení ve světle statistických zákonů 115 // Testování vědeckých teorií 117 // Sofistikovaný falzifikacionismus ve vědeckém výzkumném programu 119 // Krize empirického východiska vědy 126 // Vývoj vědeckých teorií 134 // Rozbor vědeckých revolucí 137 // Problém nesouměřitelnosti mezi vědeckými teoriemi 144 // Racionální reflexe krize vědy 149 // Pragmatická filozofie vědy // Východiska pragmatické filozofie vědy 153 // Struktura vědeckých teorií 158 // Modelové pojetí vědeckých teori í 163 // Modelově dynamické pojetí vědeckých teorií 169 // Vědecké vysvětlení 172 // Vědecké vysvětlení jako unifikační prostředek 175 // Peripetie teleologie v kontextu vědeckého vysvětlení 177 //
Testování vědeckých teorií 181 // Testování vědeckých hypotéz a teorie pravděpodobnosti 183 // Bayesiánský přístup к vědeckému testování 186 // Demarkační kritéria vědy a pseudovědy 190 // Vývoj vědeckých teorií 194 // Vědecký pokrok garantující sebe sama 197 // Struktura vědeckých revolucí v rekonstruované podobě 202 // Modelově dynamické pojetí vzniku a vývoje vědeckých teorií 206 // Filozofie vddeckých disciplin // Současná situace ve filozofii vědy 209 // Filozofie fyziky 211 // Co je filozofie fyziky? 212 // Fyzikalistické stanovisko 214 // Odvětvi filozofie fyziky 220 // Dějiny provázanosti filozofie a fyziky 230 // Matematizace přírody a experiment 232 // Principy a pravidla přírodní filozofie 235 // Vymezeni fyziky 240 // Ať pole vše propojí 248 // Současná fyzika a jejl filozofické výzvy 259 // Metodologie fyziky 264 // Ontologie fyziky 275 // Axiologie fyziky 291 // Závěr // Obnova normativní filozofie vědy 313 // Současné výzvy filozofie vědy 315 // Apendix 319 // Summary 373 // Literatura 375 // Rejstřík věcný 387 // Rejstřík jmenný 405
cnb002771290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC