Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
647 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, noty, faksimile ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-244-3629-6 (vázáno)
Memoria artis
Obsahuje bibliografii na stranách 597-602, bibliografické odkazy a rejstřík
České, anglické a německé resumé
001421928
OBSAH // ÚVODEM 13 // K periodizaci a koncepci dějin olomoucké hudební kultury 13 // Chvála interpretů 14 // A co olomoučtí skladatelé? 16 // Hudba olomouckého milovníka a „nemilovníka" krásné hudby 16 // Způsob zpracování publikace 17 // Autorský kolektiv 18 // HUDEBNÍ DIVADLO 21 // Opera 23 // Poválečná historie souboru a dva umělečtí velikáni: I. Krejčí a Z. Košler 24 // Změny v souboru v šedesátých až osmdesátých letech: P. Pokorný, M. Konvalinka a R. Kefer 31 // Sloučení opery s operetou a přelom tisíciletí: M. Dubovic, V. Málek, L. Machytková a M. Oswald 40 // Opereta a muzikál 50 // Balet 58 // Divadla malých forem v šedesátých letech 68 // Ensemble Damian 72 // MORAVSKÁ FILHARMONIE 75 // Vznik Moravské filharmonie 75 // Stupkovo budování 77 // Éra Jaromíra Nohejla 82 // Další šéfové Moravské filharmonie 94 // Výchovné koncerty 101 // Sonda do hudebních zájmů a preferencí současného Olomoučana, zejména návštěvníka koncertů 103 // Moravské filharmonie // HUDEBNÍ REDAKCE OLOMOUCKÉHO ROZHLASOVÉHO STUDIA 111 // Počátky hudebního vysílání a redaktor Miloš Konvalinka 115 // Československý rozhlas Ostrava, pobočné studio Olomouc 118 // Na prahu normalizace 120 // Hudební redaktoři Miroslav Klega a Stanislav Červenka 121 // Regionální studio Českého rozhlasu v Olomouci 123 // Hudební redakce od devadesátých let do současnosti 126 // KONCERTY KOMORNÍ HUDBY 131 // Spolek pro komorní
hudbu 132 // Spolek v letech 1937-1951 132 // Komorní koncerty v letech 1951-1973 134 // Kruh přátel hudby v letech 1973-1991 135 // Spolek v letech 1991 -2005 137 // Spolek pro komorní hudbu při Moravské filharmonii Olomouc od roku 2005 139 // Olomoucké skladatelské organizace 140 // Skladatelé mezi Olomoucí a Prahou 140 // Od Klubu ke krajské odbočce Svazu československých skladatelů 143 // Olomoučtí v rámci ostravské skladatelské odbočky 146 // Olomoučtí v rámci Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a jeho Aktivu mladých 149 // OBSAH 7 // Tvůrčí centrum Olomouc 154 // Divadlo hudby 161 // Olomoučtí sólisté a komorní soubory a jejich příležitostná vystoupení 181 // Sólisté 181 // Komorní soubory členů operního orchestru 183 // Komorní soubory Moravské filharmonie 183 // Stupkovo kvarteto 188 // Komorní orchestr Iši Krejčího 189 // Soubory s variabilním obsazením 193 // Jiné pořadatelské instituce 194 // VOJENSKÁ HUDBA 197 // Počátky činnosti orchestru pod vedením Antonína Dražila a Roberta Šálka, 1945-1952 198 // Devatenáctičlenná plukovní hudba a návrat Roberta Šálka, 1953-1962 201 // Éra Jindřicha Zbožínka, 1962-1973 203 // Období! 973-1989 208 // Období od roku 1990 211 // HUDBA V OLOMOUCKÝCH CHRÁMECH 215 // Chrámová katolická hudba 216 // Pěvecké sbory Církve československé husitské 240 // Pěvecký sbor v Husově sboru 240 // Pěvecký sbor v Husově sboru v Olomouci-Hodolanech
242 // Pěvecký sbor v kostele Českobratrské církve evangelické 245 // Pravoslavný zpěv v katedrále sv. Gorazda 246 // HUDEBNÍ FESTIVALY 249 // Olomoucké hudební jaro a Dvořákova Olomouc 250 // Mezinárodní varhanní festival 257 // Svátky písní Olomouc 263 // Nejvýznamnéjší nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů ve střední Evropě, 1972-1990 263 // Mezinárodní soutěž Mundi cantant od roku 1991 267 // Podzimní festival duchovní hudby 271 // Baroko 275 // Opera Schrattenbach 278 // Laudate musicam 281 // Oslava maršála Radeckého 282 // Musica religiosa 285 // MusicOlomouc 288 // PĚVECKÉ SBORY 297 // SMÍŠENÉ SBORY 299 // Žerotín 299 // Stručná historie spolku Žerotín do roku 1945 299 // Období let 1945-1956 za vedení Evžena Kutala 300 // Období let 1956-1967 a nový vzestup pěvecké úrovně sboru 301 // Období let 1967-1981 za vedení Svatopluka Ščudlíka 302 // Období let 1982—1992 za vedení Jiřího Klimeše 304 // Období let 1992-1995 za vedení Petra Šumníka 304 // Období od roku 1995 do současnosti za vedení Pavla Koňárka 305 // Dvořák 308 // Collegium vocale 312 // Madrigal 314 // Sbory Lenky Mlynářové 314 // Svatocecilský sbor a orchestr Olomouc 317 // Ateneo 318 // 8 OBSAH // Další smíšené sbory 319 // MUŽSKÉ SBORY 320 // Mužský pěvecký sbor Nešvera 320 // Období let 1945-1982 za vedení Jana Huba 320 // Období 1983-2003 325 // Období 2004-2013 326 // Mužský pěvecký
sbor Haná a Moravské mužské pěvecké sdružení Olomouc 329 // ŽENSKÉ SBORÝ 332 // Dívčí pěvecký sbor Fučíkovy pedagogické školy 332 // Pěvecký sbor olomouckých učitelek 334 // DĚTSKÉ SBORY ‘ 343 // Olomoucký dětský sbor - Campanella 343 // Music Bodo 349 // Školní pěvecké sbory 351 // FOLKLORNÍ A DECHOVÁ HUDBA 353 // Hudební folklor 353 // Dechová hudba 359 // Městská dechová hudba, Eduard Zelenka a další dirigenti 359 // Malé dechovky a Dechový orchestr LŠU Svornost 364 // Městský dechový orchestr Olomouc a úspěchy Jana Pavla 365 // Moravský dechový orchestr Olomouc s Milošem Janotou 372 // Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje 373 // JAZZOVÁ A POPULÁRNÍ HUDBA 375 // Swingová a jazzová hudba 375 // Folk, country a moderní trampská píseň 395 // Rocková a alternativní scéna 416 // Festivaly, kluby a jiné hudební instituce 435 // ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ HUDEBNÍ ŠKOLSTVÍ 445 // Základní umělecká škola Žerotín 445 // Základní umělecká škola Iši Krejčího 453 // Soukromí učitelé hudby, hudební kurzy a Lidová konzervatoř 457 // Snahy o vybudování olomoucké konzervatoře 458 // Konzervatoř Evangelické akademie 458 // Olomoucký hudební experiment škol s rozšířenou hudební výchovou 460 // HUDBA NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO 463 // Hudba při slavnostních příležitostech 464 // Pedagogové - skladatelé, koncertní umělci i hudební amatéři 466 // Skladatelé 466
// Sbormistři, instrumentalisté a pěvci 468 // Umělci z jiných institucí - externisté 470 // Učitelská tělesa 471 // Studentské soubory, studenti a významní absolventi 475 // Vážná hudba 475 // Folklorní soubory 481 // Jazz a populární hudba 484 // Koncerty pro širší veřejnost - Univerzita Palackého jako pořadatelská instituce 490 // Hudební věda 494 // Ve stopách Roberta Smetany 494 // Další Olomoučtí badatelé 504 // Knižní monografie 506 // Vysokoškolská příprava učitelů hudební výchovy 507 // obsah 9 // Ve stopách Ladislava Daniela 507 // Hudebně pedagogické a didaktické publikace 512 // Středoškolští profesoři hudební výchovy versus muzikologové 512 // Hudební kritika a popularizace 513 // TŘINÁCT HUDEBNÍCH ANALÝZ 519 // Serenáda pro orchestr Iši Krejčího 520 // Tanec pro dvě trubky a orchestr Mojmíra Zedníka 529 // Koncert pro dva hráče na bicí nástroje a orchestr Pavla Čotka 537 // Šest jazzových skladeb pro klavír Petra Junka 542 // Malá tanečnice Jana Pavla 546 // Kaliya-lila Milady Červenkové 550 // V Holomóci městě Emila Viklického 552 // Široko daleko Jana Vičara 558 // Píseň Akordy Karla Plíhala 563 // Noci Dnem Víta Zouhara 568 // Elysium Roberta Hejnara 579 // Lamento z opery Yta innocens Tomáše Hanzlíka 583 // Čtverým chořních dob Marka Keprta 587 // SHRNUTÍ / SUMMARY / ZUSAMMENFASSUNG 595 // Hudba v Olomouci 1945-2013 595 // Music in Olomouc 1945-2013 595 // Die Musik
in Olmiitz 1945-2013 596 // PRAMENY A LITERATURA 597 // Archivní materiály 597 // Rozhovory a korespondence s pamětníky 597 // Excerpované deníky, časopisy a kulturní zpravodaje 597 // Internetové zdroje 598 // Výběr literatury 599 // Ostatní 603 // Zkratky, značky a vysvětlivky 603 // PŘÍLOHY 604 // Ocenění olomouckých hudebníků 604 // Státní vyznamenání a čestné doktoráty 604 // Cena města Olomouce 605 // Cena Olomouckého kraje 605 // Koncertní sály a prostory využívané к hudebním účelům 606 // Názvy olomouckých ulic a veřejných prostranství a hudebníci 608 // REJSTŘÍK OSOB 609 // 10 OBSAH
(OCoLC)907524136
cnb002658059

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC