Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
224 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-5229-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9029-4 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001421937
Úvod ...9 // 1 Farmakoterapie ve vyšším věku - Štefan Krajčík, Ivan Bartošovič ...11 // 1.1 Faktory ovlivňující užívání léků ve stáří ...11 // 1.2 Lékové interakce a interakce léků s potravou ...17 // 1.3 Nefarmakologické faktory ovlivňující užívání léků ve stáří . . 20 // 1.4 Programy na zlepšení kvality preskripce ...34 // 2 Farmakoterapie a polyfarmacie u seniorů v institucionální péči - Ivan Bartošovič, Štefan Krajčík ...45 // 2.1 Soubory pacientů a metodika prací o farmakoterapii ...48 // 2.2 Spolupráce při léčbě - soubor pacientů a metodika práce . . 56 // 2.3 Polyfarmacie u seniorů ...57 // 3 Farmakologická léčba seniorů, její realizace a problémy v ambulantní a domácí péči - Katarína Zrubáková ...65 // 3.1 Problémy farmakoterapie seniorů v domácí a ambulantní péči ...66 // 3.1.1 Etické problémy farmakologické léčby // ve vyšším věku ...67 // 3.1.2 Problémy farmakoterapie v domácím prostředí ...69 // 3.1.3 Problémy farmakoterapie v ambulantní péči ...77 // 4 Interdisciplinární tým zajišťující farmakoterapii ve vyšším věku - Katarína Zrubáková ...88 // 5 Úloha klinického farmaceuta a lékárníka při farmakologické léčbě seniora - Katarína Zrubáková ...90 // 5.1 Úloha farmaceuta/lékárníka při farmakologické léčbě seniora ...91 // 5.2 Poradenská a konzultační činnost v lékárně ...92 // 5.3 Nové trendy v lékárenské péči ...96 // 6 Farmakoterapie seniorů z pohledu sociální práce - Irena Katnanová ...98 // 6.1 Péče poskytovaná v zařízeních sociálních služeb ...102 // 6.2 Péče poskytovaná v přirozeném prostředí klienta ...104 //
7 Úloha sestry při farmakologické léčbě seniorů - Katarína Zrubáková ...110 // 7.1 Nezbytné vědomosti sestry o farmakoterapii seniorů ...110 // 7.2 Zručnosti sestry při farmakologické léčbě seniorů 112 // 7.3 Intervence sestry při realizaci farmakologické léčby u seniorů ...113 // 7.3.1 Posouzení seniora ...114 // 7.3.2 Rozhovor o farmakoterapii ...126 // 7.3.3 Pozorování seniora během farmakologické léčby . . 127 // 7.3.4 Aplikace jednotlivých lékových forem ...129 // 7.4 Úloha sestry při farmakologické léčbě seniora v ústavním zdravotnickém zařízení ...139 // 7.5 Úloha sestry při farmakologické léčbě seniora // v domácím prostředí ...142 // 7.6 Úloha sestry při farmakologické léčbě seniora v zařízeních sociálních služeb ...147 // 7.7 Realizace geriatrické farmakoterapie v klinické ošetřovatelské praxi ...151 // 7.8 Nejčastější pochybení sester při realizaci farmakoterapie seniorů ...156 // 8 Edukace seniorů o farmakologické léčbě - Mariana Magerčiaková ...168 // 8.1 Specifika posuzování seniora v edukaci ...169 // 8.2 Specifické aspekty edukace seniorů při farmakoterapii ...175 // 8.3 Obsahové zaměření edukace seniora // při farmakoterapii ...185 // Přílohy ...190 // Příloha 1: Činnosti, které ulehčují geriatrickému pacientovi užívání léků ...190 // Příloha 2: Záznam strukturovaného pozorování v domácím prostředí ...191 // Příloha 3: Otázky к lékové anamnéze v domácím prostředí ...192 // Příloha 3.1: Přepis rozhovoru do určených kategorií ...193 // Příloha 4: Posouzení seniora a rodiny ...194 // Příloha 5: Záznam o edukaci seniora ...195 // Příloha 6: Formulář na zaznamenávání edukačních jednotek . . 197 // Příloha 7: Základní informace o lécích ...199 // Příloha 8: Edukační karty ...200 // Literatura k přílohám ...216 // Seznam zkratek ...219 // Souhrn/Summary ...224
cnb002776198

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC