Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015
216 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87912-34-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 202-208, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a německé resumé
001422040
Část I. // Úvod // 1. Mezi očistou, osídlováním a budováním nové společnosti 10 // 2. Svéhlavost aktérů a (de)stabilizace panství 16 // 2.1. Vývoj společnosti státního socialismu, jeho interpretace a periodizace 16 // 2.2. Dějiny každodennosti a stabilizace společnosti. Koncept a otázky 18 // 2.3. Struktura výkladu a kritika pramenů 23 // Část II. // Národní, nebo sociální revoluce? // Pohraničí mezi nacionalismem a socialismem v letech 1945-1951 // 1. Strukturální aspekty nového osídlení okresů Šumperk a Zábřeh 28 // 1. 1. Národní očista. Poválečný vývoj a nucené vysídlení Němců 28 // 1.2. Proces osídlování a proměny struktury obyvatelstva 31 // 1.3. „Naše pohraničí bude rudé“. KSČ a společnost v pohraničí v letech 1945-1948 38 // 2. Zápas o duši pohraničí. Diskursivní proměny Moravského severu 44 // 2.1. Do nového života. Čistota národa a poctivost práce 45 // 2.2. „IJ nás to skřípe". Nová identita starousedlíků 50 // 2.3. „Čisté ruce čistých lidí“. Očista a hranice společenství 53 // 2. 4. „Slova podložíme činy“. Budování pohraničí 56 // 2.5. „Ať žije všeslovanské socialistické společenství“. Společné hodnoty a představy demokracie 60 // 2.6. „Spořádaný, klidný, demokratický vývoj“. Očekávání a proměny roku 1948 66 // 3. Nový domov v pohraničí. Očekávání nové společnosti v prvních poválečných letech 69 // 3.1. „Pan starosta naporočele“. Obrazy každodennosti 70 // 3.2. „Žádný z nás nebyl finančně silný“. Život nově usedlých rolníků v letech 1946-1947 74 // 3.3. „Láska k půdě mě stále láká“. Motivace к odchodu do pohraničí v období 1947-1948 76 // 3.4. „Nesmí být slyšena jen jedna strana“. Skupiny obyvatelstva a utváření společnosti 79 //
4. Nová společnost v počátcích ustavování diktatury KSČ v letech 1948-1951 81 // 4.1. „Nedovedli jsme organizovat náladu a nadšení“. Rok 1948 82 // 4. 2. Autorita vybudovaná na strachu? Proměna politiky KSČ v roce 1949 85 // 4.3. Staří a noví soudruzi. Kritika, sebekritika a očista KSČ na počátku 50. let 89 // 5. Mezi nacionalismem a socialismem. Dílčí závěr, 1945-1951 92 // Část III. // Ideologické nároky a každodenní vyjednávání. // Proměny panství na regionální úrovni v letech 1951-1956 // 1. Společnost dělníků, rolníků a pracující inteligence. Ideologické nároky a sociální realita období 1951-195З 96 // 1.1. Stavinohovština - šlingovština - řezníčkovština. Nepřítel ve straně a lokální funkcionáři KSČ 97 // 1.2. „Nemáme dělnickou třídu jako Kladno“. KSČ jako avantgarda proletariátu? 106 // 1.3. „Kolchozy budeme dělat“. KSČ, rolnictvo a kolektivizace 114 // 2. Aktéři a vyjednávání diktatury KSČ. Ustavování, krize a proměna panství v lokálním prostředí v letech 1951-1956 119 // 2.1. „Můžete se z pohraničí vystěhovat". Nedominantní skupiny obyvatelstva 121 // 2.2. Svéhlaví aktéři a (bez)mocná diktatura. Obhajoba vlastních zájmů na příkladu zemědělského obyvatelstva 129 // 2.3. Převýchova, ochrana, zákonnost. Státní autority mezi tradicí a socialismem 137 // 3. Péče o člověka. Obrat roku 1953 a politika „nového kurzu“ 140 // 3.1. Spokojenost, vděčnost a důvěra. Funkcionáři KSČ mezi „slánštinou" a „novým kurzem“ 141 // 3.2. „Svazáky chceme v pohraničí natrvalo“. Krize zemědělské politiky a počátky doosídlování 147 // 3.3. „Socialismus je chléb pro každého". Proměny životní úrovně 152 // 4. Mezi stalinismem a revizionismem. Dílčí závěr, 1951-1956 154 //
Část IV. // Mezi socialismem a konzumerismem. // Životní úroveň a vyjednávání konsenzu obyvatelstva v letech 1956-1960 // 1. Společnost „zodpovědných a poctivých“ lidí. Proměny nároků diktatury KSČ 158 // 1.1. „Odhalením chyb ukazujeme sílu“. Kok 1956 a lokální funkcionáři KSČ 159 // 1.2. „Dostihnout a předstihnout“. Řízená ekonomika mezi straníky a odborníky v letech 1956-1959 166 // 1.3. Ozvěny očisty. Postup proti tzv. bývalým lidem a třídním nepřátelům 169 // 2. Nalézání společného zájmu. Nová společnost a proměny každodennosti 175 // 2.1. Proměna pohraničí v „problematickou periferii“ a „trestnici“. Příklad zemědělství 175 // 2. 2. (Ne)naplňování příslibu zvyšování životní úrovně. Příklad bytové krize 182 // 2.3. Šťastná budoucnost jen pro vybrané. Příklad kádrování 188 // 3. Mezi socialismem a konzumerismem. Dílčí závěr, 1956-1960 191 // Část V. // Závěr // Nová společnost? Mentalita obyvatelstva a (de)stabilizace panství 194 // Seznam zkratek 200 // Seznam použitých pramenů a literatury 202 // Summary 209 // Resümee 211 // Místní rejstřík 213
(OCoLC)939572471
cnb002764818

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC