Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Galén, [2015]
xvi, 344 stran : ilustrace ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-211-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001422093
Úvod ...XIII 4. // Vývoj české traumatologie ...XV Vladimír Pokorný // Řešení následků hromadných neštěstí. Organizace medicíny katastrof ...23 // OBECNÁ ČÁST // 1. Úraz ...3 Vladimír Pokorný // 2. Přednemocniční péče - zásady první pomoci ...5 Martin Kelbl // 2.1. Obecné ...5 // 2.2. Technická první pomoc ...5 // 2.3. Zdravotní první pomoc ...6 // 2.4. Urgentní transport ...7 // 3. Polytrauma ...9 // 3.1. Obecné ...9 Petr Svoboda, Jarmila Drábková // 3.2. Úrazový šok - odezva organismu/ na trauma ...10 Petr Svoboda // Zánětlivá odpověď organismu na trauma ...10 // Definice klinických pojmů ...11 // Význam časného ošetřování pro výskyt SIRS a jeho komplikací ...13 // 3.3. Polytraumatizovaný pacient z pohledu specialisty intenzivní medicíny ...14 Jarmila Drábková // 3.4. Damage Control Surgery ...18 František Vyhnánek // Obecně ...18 // Letální triáda ...18 // Indikace pro Damage Control Surgery ...19 // Postupy při Damage Control Surgery..19 // 3.5. Skórovací systémy v traumatológii ...21 Jan Filipínský // Obecně ...21 // AIS ...21 // ISS ...22 // Úrazový registr České republiky ...22 Vlasta Neklapilová // 4.1. Obecně ...23 // 4.2. Organizace záchranných prací // na místě neštěstí, třídění ...23 // 4.3. Organizace hromadného příjmu ve zdravotnickém zařízení ...24 // 5. Rána ...25 Radek Veselý // 5.1. Obecně ...25 // 5.2. Terapie - faktory ovlivňující // hojení rány ...26 // 5.3. Biologie hojení rány ...27 // 5.4. Moderní ošetření ran ...27 // 5.5. Komplikace hojení ran ...28 // 6. Závažné ranné infekce ...30 Radek Veselý // 6.1. Obecně ...30 // 6.2. Nejzávažnější infekce ...30 // Tetanus ...30 // Rabies - vzteklina (lyssa) ...31 // Putridní infekce ...31 //
7. Popáleniny ...33 Pavel Brychta // 7.1. Obecně ...33 // 7.2. Lékařská první pomoc u popálenin ...34 // 7.3. Terapie ...35 // 7.4. Popáleninový šok ...37 // 7.5. Inhalační trauma ...39 // 7.6. Elektrické popáleniny ...39 // 7.7. Poranění bleskem ...40 // 7.8. Radiační popáleniny ...40 // 7.9. Chemické popáleniny ...40 // 8. Zlomeniny ...41 // 8.1. Obecně ...41 Vladimír Pokorný // Úrazové zlomeniny ...41 // Únavové zlomeniny ...41 // Patologické zlomeniny ...42 // 8.2. Klasifikace zlomenin dlouhých kostí ...43 Radek Veselý // Obecně ...43 // klasifikace ...43 // 9. Otevřené zlomeniny ...45 Radek Veselý // 9.1. Obecně ...45 // 9.2. Klasifikace otevřených zlomenin // (Gustilo-Anderson, Tscherne) ...45 // 9.3. Zásady terapie ...47 // 9.4. Komplikace ...48 // 10. Amputační poranění a replantace končetin ...49 Jiří Veselý, Zdeněk Dvořák // 10.1. Obecně ...49 // 10.2. Replantační chirurgie ...49 // 10.3. Komplikace ...52 // 10.4. Pooperační péče ...53 // 11. Poranění měkkých tkání ...54 Radek Veselý // 11.1. Obecně ...54 // 11.2. Kompartment syndrom ...54 // 11.3. Syndrom ze zhmoždění ...58 // 11.4. Syndrom reperfuze ...58 // 12. Kostní hojení ...59 // 12.1. Porucha hojení kostní tkáně a možnost podpory hojení ...59 Vladimír Palička // 12.2. Kostní hojení z pohledu traumatológa ...60 Peter Wendsche // 13. Zásady konzervativního léčení zlomenin ...62 Radek Veselý // 13.1. Obecně ...62 // 13.2. Konzervativní léčení zlomenin sádrovým obvazem ...62 // 13.3. Skeletální trakce ...64 // 13.4. Funkčně-konzervativní léčení podle Sarmienta ...64 // 14. Operační repoziční techniky ...65 Peter Wendsche // 15. Principy osteosyntézy ...67 Peter Wendsche // 15.1. Obecně ...67 // 15.2. Úhlově stabilní dlahy ...68 // 15.3. Zevní fixátor ...71 Vratislav Procházka //
16. Infekce kostí a kloubů ...73 Radek Veselý // 16.1. Infekce kostí ...73 // Akutní hematogenní osteomyelitida ...73 // Posttraumatická osteomyelitida ...73 // Infekce zlomeniny po osteosyntéze ...74 // Chronická osteomyelitida ...74 // 16.2. Infekce kloubní ...75 // 17. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci // v traumatológii ...77 Jan Filipínský, Věra Zemanová // 17.1. Obecně ...77 // 17.2. Klinické faktory ...77 // 17.3. Standardní profylaktické režimy // proti TEN ...78 // 17.4. Způsoby aplikace antikoagulační // terapie ...78 // 17.5. Poznámky pro praxi ...79 // 18. Posudky v traumatológii ...81 Vladimír Pokorný // 18.1. Obecně ...81 // 18.2. Hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění ...81 // 18.3. Posudky pro pacientovu pojišťovnu ...82 // 18.4. Posudky pro policii ...82 // 18.5. Posudky pro soudy, právníky a jiné státní orgány ...83 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 19. Kraniocerebrální poranění ...87 Martin Smrčka, Vilém Juráň // 19.1. Obecně ...87 // 19.2. Patofyziologie poranění mozku ...87 // 19.3. Typy poranění, jejich diagnostika a léčba ...90 // 19.3.1. Poranění skalpu ...90 // 19.3.2. Fraktury kalvy ...90 // 19.3.3. Fraktury baze lební ...91 // 19.3.4. Epidurální hematom ...91 // 19.3.5. Subdurální hematom ...92 // Akutní subdurální hematom ...92 // Subakutní subdurální hematom ...93 // Chronický subdurální hematom ...93 // 19.3.6. Kontuze a traumatický intracerebrální // hematom ...94 // 19.3.7. Perforující a penetrující poranění ...94 // Perforující poranění ...94 // Penetrující poranění ...95 // 19.3.8. Difúzní poškození mozku ...95 // Mozková komoce ...95 // Difúzni axonální poškození ...96 // 19.4. Resuscitační péče a monitoring pacientů s těžkým poraněním mozku ...96 // 2
20. Poranění obličejového skeletu ...99 Jan Hrbek // 20.1. Obecně ...99 // 20.2. Rozdělení zlomenin obličejového skeletu ...99 // 20.2.1. Dolní obličejová etáž ...99 // Zlomeniny mandibuly ...99 // Luxace čelistního kloubu ...100 // 20.2.2. Střední obličejová etáž ...100 // Zlomeniny laterální ...100 // Zlomeniny centrální ...100 // Zlomenina kombinovaná ...101 // Hydraulické fraktury orbity (blow out) ...101 // 20.2.3. Horní obličejová etáž ...101 // 20.3. Operační časování maxilofaciálních poranění ...102 // 20.4. Poranění zubů ...102 // 21. Poranění hrudníku - Václav Šimánek, Jiří Vrastyák // 21.1. Obecně ...103 // 21.2. Diagnostika ...104 // 21.3. Poranění hrudní stěny - zlomeniny žeber ...104 // Izolované zlomeniny žeber ...105 // Sériové zlomeniny žeber ...105 // Blokové zlomeniny žeber ...105 // Zlomeniny sterna ...106 // Nestabilní hrudník ...106 // 21.4. Odezva pleurálního prostoru ...107 // 21.4.1. Hemothorax ...107 // 21.4.2. Pneumothorax ...108 // Tenzní pneumothorax ...109 // Otevřený pneumothorax ...109 // 21.4.3. Emfyzém ...109 // Mediastinální emfyzém ...109 // Podkožní emfyzém ...109 // 21.5. Poranění hrudních orgánů ...110 // 21.5.1. Kontuze plic ...110 // 21.5.2. Lacerace plic ...111 // 21.5.3. Traumatická plieni pseudocysta ...111 // 21.5.4. Plieni hematom ...111 // 21.5.5. Otevřená poranění hrudníku ...111 // 21.5.6. Poranění srdce ...112 // Hemoperikard (srdeční tamponáda) ...112 // Srdeční kontuze ...112 // Vzácné formy zavřených poranění ...112 // Penetrační poranění srdce ...112 // 21.5.7. Traumatická ruptura aorty ...113 // 21.5.8. Poranění mediastinálních žil ...114 // 21.5.9. Poranění tracheobronchiální ...114 // 21.5.10. Poranění jícnu ...114 // 21.5.11. Poranění ductus thoracicus ...114 // 21.5.12. Poranění bránice ...115 // 21.5.13. Poranění tlakovou vlnou ...115 //
22. Poranění břicha ...117 František Vyhnánek 22.1. Obecně ...117 // 22.2. Skórovací systémy ...117 // 22.3. Diagnostický postup ...117 // 22.4. Terapeutické postupy ...118 // 22.5. Abdominální kompartment syndrom ...121 // 22.6. Operační postupy při laparotomii u »damage control« operace ...122 // Játra ...122 // Slezina ...122 // Slinivka břišní ...122 // Gastrointestinální trakt ...122 // Břišní tepny a žíly ...122 // 22.7. Léčebné postupy u poranění // solidních orgánů ...123 // 22.7.1. Poranění jater ...123 // 22.7.2. Poranění žlučníku a mimojaterních // žlučových cest ...125 // Poranění žlučníku ...125 // Poranění mimojaterního žlučovodu ...125 // 22.7.3. Poranění sleziny ...126 // 22.7.4. Poranění slinivky břišní ...127 // 22.7.5. Poranění žaludku ...127 // 22.7.6. Poranění duodena ...128 // 22.7.7. Poranění tenkého střeva ...128 // 22.7.8. Poranění tlustého střeva ...129 // 22.7.9. Poranění konečníku ...129 // 22.7.10. Poranění nitrobřišních a retroperitoneálních cév ...130 // 23. Ttauma a těhotenství ...131 Jiří Kepák // 23.1. Charakter, typy a příčiny dopravních úrazů v těhotenství ...131 // 23.2. Specifika dopravních úrazů v těhotenství a jejich management ...132 // 23.3. Ukončení gravidity z fetální či mateřské indikace ...135 // 23.4. Prevence závažných úrazů v těhotenství ...136 // 23.5. Závěry pro praxi ...136 // 24. Poranění ledvin a močových cest ...137 Martin Sutorý // 24.1. Obecně ...137 // 24.2. Poranění ledvin ...137 // 24.3. Poranění ureteru ...139 // 24.4. Poranění močového měchýře ...140 // 24.5. Poranění uretry ...140 // 24.6. Poranění penisu ...141 // 24.7. Poranění varlat ...142 // 24.8. Poranění skrota ...142 //
25. Poranění páteře a míchy - Peter Wendsche, Ján Kočiš // 25.1. Obecné ...143 // 25.2. Diagnostika ...144 // 25.3. Přednemocniční péče ...146 // 25.4. Terapie ...146 // 25.4.1. Konzervativní postup ...146 // 25.4.2. Operace ...147 // Okcipito-cervikální disociace ...148 // Zlomenina Cl (atlas) - // Jeffersonova zlomenina ...148 // Zlomeniny C2 (dens axis) ...148 // Zlomeniny C2-3 ...149 // Poranění C3-C7 (Thl) ...149 // Stabilizační operace hrudní a bederní páteře ...150 // 25.5. Rehabilitace ...152 // 26. Poranění pánve ...154 Jan Filipínský, Vladimír Ječmínek, Peter Wendsche // 26.1. Poranění pánevního kruhu ...154 // 26.2. Komplexní poranění pánve ...159 // Masivní krvácení ...159 // Orgánová poranění ...160 // 26.3. Poranění acetabula ...160 // 27. Poranění horní končetiny ...165 // 27.1. Poranění ramenního pletence ...165 Martin Kloub // 27.1.1. Klíční kost ...165 // Zlomeniny klíční kosti ...165 // Zlomeniny laterálního konce klíčku..166 // 27.1.2. Poranění akromioklavikulárního kloubu ...167 // 27.1.3. Sternoklavikulární luxace ...168 // 27.1.4. Zlomeniny lopatky ...169 // Zlomeniny akromia, processus coracoideus a spina scapulae ...170 // Zlomeniny těla lopatky ...170 // Zlomeniny krčku lopatky ...170 // Zlomeniny glenoidu ...171 // Kombinované zlomeniny ...171 // 27.2. Poranění ramenního kloubu ...173 // Martin Křivohlávek // 27.2.1. Luxace hlavice humeru ...173 // 27.2.2. Zlomeniny proximálního humeru ...175 // 27.2.3. Poranění šlach dvouhlavého // pažního svalu ...180 // 27.2.4. Poranění rotátorové manžety ...181 // 27.3. Zlomeniny diafýzy humeru ...183 Radek Veselý //
27.4. Poranění distálního humeru ...187 Radek Hart // Zlomeniny capitulum humeri (laterální) ...189 // Zlomeniny trochlea humeri (mediální) ...189 // Intraartikulární zlomeniny jednoho pilíře (mediálního či laterálního kondylu - typ 13-B1 aB2) ...189 // Intraartikulární zlomeniny obou pilířů (typ 13-C) ...191 // Extraartikulární zlomeniny (intra- a extrakapsulární) ...192 // 27.5. Poranění proximálního předloktí ...194 Radek Hart // 27.5.1. Izolované poranění proximálního radia ...194 // 27.5.2. Zlomeniny proximální ulny ...196 // Zlomeniny processus coronoideus ulnae ...196 // Zlomeniny olecranon ulnae ...197 // 27.5.3. Luxace loketního kloubu ...199 // 27.5.4. Nestabilita loketního kloubu ...200 // 27.5.5. Omezení hybnosti loketního kloubu ...201 // 27.6. Poranění předloktí ...203 Peter Wendsche, Radek Suchomel // 27.7. Poranění distálního radia a ruky ...207 Pavel Dráč // 27.7.1. Zlomeniny distálního radia ...207 // 27.7.2. Poranění zápěstí ...210 // Zlomeniny člunkové kosti ...210 Poranění ostatních karpálních kostí ...212 // Poranění karpálních vazů ...212 // Luxace zápěstního kloubu ...213 // 27.7.3. Zlomeniny metakarpálních kostí ...214 // 27.7.4. Zlomeniny a luxace článků prstů ...216 // 27.7.5. Poranění šlachového systému ...218 // Poranění šlach flexorů ...218 // Poranění šlach extenzorů ...218 // 28. Poranění dolní končetiny ...220 // 28.1. Poranění proximálního femuru ...220 Valér Džupa, Jiři Skála-Rosenbaum // 28.1.1. Obecně ...220 // 28.1.2. Luxace kyčle ...221 // 28.1.3. Zlomeniny proximálního femuru ...223 // 28.1.3.1. Zlomeniny hlavice femuru ...223 // 28.1.3.2. Zlomeniny krčku femuru ...225 // Intrakapsulární zlomeniny krčku femuru ...225 // Extrakapsulární (bazicervikální) zlomeniny krčku femuru ...228 //
28.1.3.3. Trochanterické zlomeniny ...228 // Pertrochanterické zlomeniny ...228 // Intertrochanterické zlomeniny ...229 // Subtrochanterické zlomeniny ...229 // 28.2. Zlomeniny diafýzy femuru ...232 Libor Paša // 28.3. Zlomeniny distálního femuru ...238 Libor Paša // 28.4. Diskoligamentózní poranění kolena (poranění měkkého kolena) ...243 Libor Paša // 28.4.1. Obecně ...243 // 28.4.2. Diagnostika ...243 // 28.4.3. Klasifikace nestabilit kolenního kloubu ...245 // 28.4.4. Akutní poranění ...246 // Hemartros ...246 // Akutně zablokované koleno ...246 // Poranění kolaterálních vazů ...246 // Poranění zkřížených vazů (LCA, LCP) ...247 // Izolované poranění LCP ...247 // Kombinované poranění LCP ...248 // 28.4.5. Chronické poškození ...248 // Chronická insuficience kolaterálních // vazů (mediální/laterální nestabilita) ...248 // Chronická insuficience zkřížených vazů ...248 // 28.4.6. Pooperační rehabilitační péče ...248 // 28.4.7. Poranění menisku ...249 // 28.4.8. Poranění chrupavek ...249 // 28.4.9. Osteochondrální zlomeniny ...249 // 28.4.10. Luxace kolena ...250 // 28.4.11. Luxace pately ...251 // 28.5. Zlomeniny pately a ruptura šlach ...252 // Tomáš Malkus, Peter Wendsche // 28.5.1. Ruptura šlachy m. quadriceps ...252 // 28.5.2. Zlomeniny pately ...252 // 28.5.3. Ruptura lig. patellae ...254 // 28.6. Zlomeniny proximální tibie // a proximální fibuly ...256 Libor Paša // 28.6.1. Zlomeniny proximální tibie ...256 // 28.6.2. Zlomeniny proximální fibuly ...259 // 28.7. Zlomeniny diafýz tibie a fibuly ...261 Libor Paša // 28.8. Zlomeniny distální tibie ...265 Radek Veselý, Peter Wendsche // 28.9. Poranění horního hlezenního kloubu ...269 Peter Wendsche, Pavel Dráč // 28.9.1. Poranění vazů hlezenního kloubu ...269 // 28.9.2. Zlomeniny horního hlezenního kloubu (maleolární fraktury) ...270 /
28.10. Poranění Achillovy šlachy ...276 Peter Wendsche, Vladimír Pokorný // Chronické potíže z přetížení (achillodynie) ...277 // 28.11. Poranění nohy ...278 Karel Edelmann, Petr Obruba // 28.11.1. Zlomeniny talu ...278 // 28.11.2. Zlomeniny kalkanea ...281 // 28.11.3. Kombinovaná poranění zadonoží ...284 // 28.11.4. Poranění středonoží ...284 // 28.11.5. Luxace tarzu ...284 // 28.11.6. Zlomeniny a luxace v oblasti Lisfrankova kloubu (tarzometatarzální) ...285 // 28.11.7. Zlomeniny metatarzů ...286 // 28.11.8. Zlomeniny a luxace prstů nohy ...287 // 29. Endoprotetika v traumatologii ...288 Valér Džupa, Pavel Douša // 29.1. Obecně ...288 // 29.2. Horní končetina ...289 // Ramenní kloub ...289 // Loketní kloub ...290 // Metakarpofalangeální a interfalangeální klouby ...290 // 29.3. Dolní končetina ...290 // Kyčelní kloub ...290 // Kolenní kloub ...290 // Hlezenní kloub ...291 // 30. Periprotetické zlomeniny ...292 Martin Krbec // 30.1. Periprotetické zlomeniny TEP // kyčelního kloubu ...292 // Peroperační ...292 // Pooperační ...293 // 30.2. Periprotetické zlomeniny TEP kolenního kloubu ...294 // Peroperační zlomeniny ...294 // Pooperační zlomeniny ...295 // Suprakondylické periprotetické zlomeniny ...295 // Periprotetické zlomeniny proximální tibie ...295 // Periprotetické zlomeniny pately ...295 // 30.3. Periprotetické zlomeniny po náhradě ramene ...296 // 30.4. Periprotetické zlomeniny distálního humeru ...297 // 30.5. Periprotetické zlomeniny u endoprotéz hlezna ...297 // 31. Operační výkony při komplikacích kostního hojení ...298 Vratislav Procházka // 31.1. Obecně ...298 // 31.2. Komplikace kostního hojení ...298 // 31.2.1. Infekce ...298 // 31.2.2. Opožděné kostní hojení ...299 // 31.2.3. Paklouby (pseudoartrózy) ...299 // Infikované paklouby ...302 //
32. Traumatologie v dětském věku ...304 // 32.1. Poranění dutiny břišní u dětí ...304 Tomáš Pešl // 32.1.1. Poranění sleziny ...305 // 32.1.2. Poranění jater ...305 // 32.1.3. Poranění pankreatu ...305 // 32.1.4. Poranění duodena ...306 // Hematom stěny duodena ...306 // Perforace stěny duodena ...306 // 32.1.5. Poranění žaludku // 32.1.6. Poranění tenkého střeva // 32.1.7. Poranění tlustého střeva a konečníku // 32.1.8. Poranění ledvin // 32.1.9. Poranění ureteru // 32.1.10. Poranění močového měchýře // 32.2. Dětské zlomeniny - Petr Havránek // Poranění růstové ploténky, fyzy // 32.2.1. Horní končetina // Zlomeniny diafýzy klíčku // Zlomeniny mediálního a laterálního // konce klíčku // Zlomeniny lopatky // Luxace ramenního kloubu // Poranění humeru // Poranění lokte // Poranění předloktí // Poranění ruky // 32.2.2. Zlomeniny pánve // 32.2.3. Dolní končetina // Luxace kyčelního kloubu // Zlomeniny proximálního femuru // Zlomeniny diafýzy femuru // Suprakondylické zlomeniny // Poranění kloubních ploch a měkkých // struktur kolenního kloubu // Poranění proximální fýzy tibie // Zlomeniny diafýz bércových kostí. // Zlomeniny distální metafýzy // bércových kostí // Zlomeniny kalkanea // Zlomeniny talu // Zlomeniny ostatních tarzálních kostí // Zlomeniny metatarzálních kostí // Zlomeniny článků prstů nohy //
33. Počítačová navigace v traumatologii ...322 Radek Hart // 33.1. Obecně ...322 // 33.2. Metodologie ...322 // 33.3. Virtuální fluoroskopie ...322 // 34. Rehabilitace v traumatologii ...324 Ján Mašán // 34.1. Obecně ...324 // 34.2. Plán ucelené rehabilitace ...324 // 34.3. Léčebná rehabilitace ...324 // Imobilizační syndrom ...324 // 34.4. Rehabilitační plán ...325 // 34.5. Fyzioterapie v traumatológii ...326 // Základní prostředky kinezioterapie ...326 // Rehabilitace před plánovanými operacemi ...326 // Rehabilitace během imobilizace ...326 // Rehabilitace po skončení imobilizace ...328 // 34.6. Fyzikální terapie ...331 // 34.7. Ergoterapie ...331 // 34.8. Balneoterapie ...331 // 35. Protetické náhrady a funkční protetické kompenzace po traumatech - Petr Krawczyk // 35.1. Obecně ...333 // 35.2. Způsob protěžování ...333 // 35.3. Základní požadavky na přípravu pacienta k aplikaci protézy ...334 // 35.4. Specifika amputací ...334 // 35.4.1. Amputace horní končetiny ...334 // 35.4.2. Amputace dolní končetiny ...334 // Zkratky ...335 // Rejstřík ...337
cnb002777234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC