Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015
112 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-801-4 (brožováno)
200 výtisku
Obsahuje bibliografii na stranách 109-110, bibliografické odkazy a rejstřík
001422119
Úvod 7 // 1. Teoretická východiska 9 // 2. Cíl a jeho zdůvodnění 15 // 3. Metodologie 17 // 3.1. Koncepce a nástroj výzkumu 17 // 3.2. Popis experimentu 17 // 3.2.1. Kreslič staví kopii stavby 20 // 3.2.2. Kreslič zaznamenává stavbu obrázkem - pokus 1 20 // 3.2.3. Stavitel podle obrázku staví stavbu - pokus 1 22 // 3.2.4. Kreslič ověřuje shodu staveb - pokus 1 23 // 3.2.5. Kreslič zaznamenává stavbu obrázkem - pokus 2 23 // 3.2.6. Stavitel podle obrázku staví stavbu - pokus 2 i 24 // 3.2.7. Kreslič ověřuje shodu staveb - pokus 2 24 // 3.2.8. Stavitel staví podle slovní instrukce kresliče 25 // 3.3. Výcvik experimentátorů 25 // 3.4. Realizace výzkumu 26 // 4. Analýza výsledků 35 // 4.1. Kreslič staví kopii stavby 35 // 4.2. Kreslič zaznamená stavbu obrázkem - pokus 1 36 // 4.2.1. Analýza společných znaků záznamu 36 // 4.2.2. Analýza záznamů jednotlivých krychlí 41 // 4.3. Stavitel podle obrázku staví stavbu - pokus 1 47 // 4.4. Kreslič ověřuje shodu staveb - pokus 1 52 // 4.5. Kreslič zaznamenává stavbu obrázkem - pokus 2 58 // 4.6. Stavitel podle obrázku staví stavbu - pokus 2 66 // 4.7. Kreslič ověřuje shodu staveb - pokus 2 69 // 4.8. Kreslič popisuje proces stavby slovně 84 // 5. Ilustrace dílčího experimentu 89 // 5.1. Průběh první části experimentu 89 // 5.2. Analýza obrázku 51a 89 // 5.3. Průběh druhé části experimentu 91 // 5.4. Analýza obrázku 51c 91 // 5.5. Průběh třetí části experimentu 93 // 6. Analýza zajímavých jevů 95 //
7. Didaktické aplikace 99 // 7.1. Osobnostní diagnostika žáků 99 // 7.2. Spolupráce žáků 99 // 7.3. Proceptuální transfer 100 // 7.4. Desémantizace 101 // 7.5. Sebevědomí žáků 102 // 7.6. Sebehodnocení a hodnocení žáků 102 // 7.7. Strategie žáka po střetu s překážkou 103 // 7.8. Příčiny chyb 103 // 7.9. Víceparametrické úlohy 104 // 7.10. Tvorba konvenčních jazyků 104 // 7.11. Analýza dalších didaktických jevů 105 // Závěr 107 // Literatura 109 // Rejstřík 111

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC