Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:23x 
BK
První vydání
Praha : Galén, [2015]
167 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-219-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 157 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001422125
OBSAH // OBECNÁ ČÁST // 1. ÚVOD...13 // 1.1. Pojetí a definice rehabilitace...13 // Definice rehabilitace podle Světové zdravotnické // organizace...13 // Pojmy rehabilitační a fyzikální medicína...13 // Cílová skupina ucelené rehabilitace...13 // Současný stav poskytování rehabilitace...13 // 1.2. Léčebná rehabilitace...13 // Fázový model léčebné rehabilitace...14 // Obory léčebné rehabilitace...14 // 1.3. Sociální rehabilitace...15 // 1.4. Pedagogická rehabilitace...15 // 1.5. Pracovní rehabilitace...15 // 1.6. Preventivní funkce rehabilitace...16 // 1.7. Výchozí principy rehabilitace...16 // 1.8. Bílá kniha o fyzikální a rehabilitační medicíně v Evropě...17 // 1.9. Typy rehabilitačních zařízení...17 // Ambulantní zařízení poskytující léčebnou // rehabilitaci...17 // Lůžková zařízení poskytující léčebnou rehabilitaci...17 // 1.10. Mezinárodní klasifikace funkčních // schopností, disability a zdraví...18 // Hodnocení první komponenty-tělesné struktury // a funkce...18 // Hodnocení druhé komponenty - aktivity // a participace...18 // Hodnocení třetí a čtvrté komponenty -spolupůsobící faktory...19 // 2. LÉČEBNÁ REHABILITACE...20 // 2.1. Rehabilitační oíetřovatelství...20 // Polohování...20 // Zásady polohování...20 // Cíle polohování...20 // Způsoby polohování...21 // Vertikalizace...22 // Mobilizace pacienta...22 // Cíle mobilizace...22 // Způsoby mobilizace...22 // 2.2. Léčebná rehabilitace zaměřená // na ovlivnění funkčního deficitu...23 //
3. ZÁKLADNÍ DIAGNOSTICKÉ POSTUPY...24 // 3.1. Základy klinického vyšetření...24 // Anamnéza...24 // Aspekce...24 // Palpace...24 // Bolest...25 // Akutní bolest...25 // Chronická bolest...25 // Vyšetření pacienta trpícího bolestí ...26 // Stoj...28 // Vyšetření stoje v modifikacích...28 // Vyšetření stoje při neurologických poruchách 28 // Chůze...28 // Aspekce přirozené chůze...28 // Vyšetření modifikované chůze...29 // Typologie poruch chůze z neurologického pohledu...29 // 3.2. Vyšetření jednotlivých tělesných // regionů...31 // Páteř...31 // Hrudník...32 // Lopatky...32 // Pánev...33 // Dolní končetiny...33 // 4. NERVOSVALOVÉ FUNKCE // A JEJICH KLINICKÉ VYŠETŘENÍ...35 // Sval v reflexních souvislostech jako součást // hybného systému...35 // Motorické vzory...36 // Hybné stereotypy...36 // Klinické vyšetření poruch nervosvalových funkcí...36 // 5. NEUROMOTORICKÝ VÝVOJ // V RANÉM OBDOBÍ ŽIVOTA...37 // 5.1. Klinické vyšetření pomocí motorických programů...37 // Motorické vzory posturálního vývoje...37 // 5.2. Screening neuromotorického vývoje... 37 // Centrální koordinační porucha...37 // Vývojová kineziologie jako vyšetřovací // metoda...37 // Posturální aktivita (0-15 měsíců)...37 // Novorozenecké stadium...37 // 4.-6. týden...38 // Konec 1. a začátek 2. trimenonu...38 // Polovina 2. trimenonu a 5. až 6. měsíc...39 // 7. až 9. měsíc...39 // Od 4. trimenonu...39 // Posturální reaktivita...39 // Primitivní reflexologie...40 // 5.3. Psychomotorický vývoj v časném // dětském věku...41 // 2.-3. rok...43 // Postura...43 // Hrubá motorika...43 // Jemná motorika...43 // 4.-6. rok...44 //
6. FUNKČNÍ A NEUROLOGICKÁ SYMPTOMATOLOGIE...45 // 6.1. Vyšetření posturálních funkcí...45 // Vývoj postury...45 // Reflexní model postury a lokomoce...46 // Vymezení pojmu postura...46 // Posturální stabilita...46 // Posturální stabilizace...47 // Posturální reaktibilita...47 // Vyšetření posturální stabilizace a posturální // reaktibility...48 // Poruchy postury...50 // Funkční posturální poruchy...50 // 6.2. Vyšetření posturálních funkcí u dětí... 51 // 7. VYŠETŘENÍ SVALOVÉHO TONU 52 // 7.1. Fyziologický svalový tonus...52 // Reflexní regulace svalového tonu...52 // Vazivová složka svalového tonu...52 // 7.2. Poruchy svalového tonu...52 // Hypertonie a spasmus...53 // Hypotonie...54 // 7.3. Posturální rozložení poruch svalového // tonu...54 // Horní zkřížený syndrom...54 // Dolní zkřížený syndrom...54 // 7.4. Vyšetření zkrácených svalů...55 // 8. VYŠETŘENÍ SENZITIVNÍCH FUNKCÍ .. 56 // 8.1. Testování citlivosti...56 // 8.2. Postup při vyšetření jednotlivých modalit čití...57 // Dotyk...57 // Termické čití...57 // Bolest...57 // Polohocit...57 // Pohybočit ...57 // Vnímání vibrací...57 // Dvoubodová diskriminace...58 // Topognozie, grafestezie...58 // Stereognozie...58 // 8.3. Klinické senzitivní syndromy...58 //
9. VYŠETŘENÍ REFLEXŮ AMIMOVOLNÍCH POHYBŮ...59 // 9.1. Vyšetření reflexů...59 // Myotatické reflexy...59 // Myotatické reflexy na horních končetinách 59 // Myotatické reflexy na dolních končetinách 59 // Exteroceptivní reflexy...59 // Idiomuskulární dráždivost...59 // Patologické reflexy vybavitelné na horních // a dolních končetinách...60 // Patologické reflexy vybavitelné na HK...60 // Patologické reflexy vybavitelné na DK...60 // Klonus...60 // 9.2. Vyšetření mimovolních pohybů...61 // Tremor...61 // Křeče...61 // Myoklonie...61 // Fibrilární a fascikulární záškuby...61 // Choreatické a atetotické hyperkineze...62 // Tiky...62 // 10. VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY...63 // 10.1. Svalová slabost...63 // 10.2. Svalová síla...63 // Izometrická dynamometrie...63 // Svalový test...63 // 11. NEUROLOGICKÁ // SYNDROMOLOGIE...65 // 11.1. Primární myogenní léze...65 // Oslabení u myopatií...65 // Pseudohypertrofie a kontraktury svalstva u myopatií...65 // 11.2. Poruchy nervosvalového přenosu ... 65 // 11.3. Postižení periferních nervů...65 // Vyšetření poruch senzitivních vláken // periferního nervu...66 // Vyšetření poruch motorických vláken periferního nervu...66 // 11.4. Míšní syndromologie...66 // Postupná transverzální léze míšní...66 // Náhlá transverzální léze míšní...66 // 11.5. Mozečková syndromologie...66 // Pasivita...66 // Hypermetrie...66 // Asynergie...66 // Diadochokineze...67 // 11.6. Extrapyramidový syndrom...67 // 11.7. Kmenové syndromy...67 // 11.8. Korové syndromy...67 // Poruchy fatických funkcí...67 // Poruchy gnostických funkcí...68 // Poruchy praktických funkcí ...68 //
12. KINEZIOLOGIE A KLINICKÉ VYŠETŘENÍ KLOUBNÍHO SYSTÉMU 69 // 12.1. Klasifikace pohybu v kloubech...69 // Centrované postavení kloubu...69 // Vyšetření rozsahu pohybu v kloubech...69 // 12.2. Klinické vyšetření páteře, pánve // a hrudníku...70 // Páteř...70 // Pánev...70 // Sakroiliakální kloub...71 // Bederní páteř...71 // Hrudní páteř...72 // Žebra...72 // Hrudník...72 // Krční páteř...73 // 12.3. Klinické vyšetření pletence ramenního 74 // Obecné vyšetření...74 // Anamnéza...74 // Aspekce...74 // Palpace ...74 // Pasivní pohyby...74 // joint play...75 // Aktivní pohyby...75 // Speciální vyšetřovací testy pletence // ramenního...75 // Vyšetření pohybu proti odporu - odporové testy . 75 // Testování nestability...76 // Testy na patologii šlachy dlouhé hlavy // m. biceps brachii...77 // Yergasonův test...77 // Speedůvtest...77 // Testy na rotátorovou manžetu // a impingement testy...77 // Cyriaxův bolestivý oblouk ...78 // Test padající (klesající) paže...78 // Neerůvtest...78 // Impingement test podle Hawkinse...78 // Testy na akromioklavikulární skloubení...78 // Šálový příznak (cross flexion test)...78 // Shear test (střižný test)...79 // 12.4. Klinické vyšetření loketního kloubu .. 79 // Obecné vyšetření...79 // Anamnéza...79 // Aspekce...79 // Palpace...79 // Pasivní pohyby...79 // Aktivní pohyby...80 // Funkční testy...80 // Testy na nestabilitu...80 // Testy к vyšetření laterální epikondylalgie...80 // 12.5. Klinické vyšetření zápěstí a ruky 80 // Obecné vyšetření...80 // Anamnéza...80 // Aspekce...80 // Palpace...81 // Pasivní pohyby...81 // Aktivní pohyby...81 // Funkční testy...81 // Finkelsteinův test...81 // Bunnelův-Littlerův test...81 // Test integrity šlach m. flexor digitorum superficialis ...82 //
12.6. Klinické vyšetření kyčelního kloubu .. 82 // Obecné vyšetření...82 // Anamnéza...82 // Aspekce...82 // Palpace...82 // Pasivní pohyby...82 // Aktivní pohyby...83 // Klinické vyšetření kyčelního kloubu // v dětském věku...83 // 12.7. Klinické vyšetření kolenního kloubu.. 83 // Obecné vyšetření...83 // Anamnéza...83 // Aspekce...83 // Palpace...83 // Pasivní pohyby...84 // Aktivní pohyby...84 // Funkční vyšetření...84 // Vyšetření menisků...84 // Vyšetření stability kolenního kloubu...85 // Vyšetření femoropatelárního kloubu...86 // 12.8. Klinické vyšetření hlezna a nohy 86 // Obecné vyšetření...86 // Anamnéza...87 // Aspekce...87 // Palpace...87 // Pasivní pohyby...88 // Aktivní pohyby...88 // Funkční vyšetření...88 // Testy na nestabilitu hlezna...88 // 13. TESTOVÁNÍ ZÁVAŽNOSTI MOTORICKÉHO POSTIŽENÍ A OMEZENÍ AKTIVIT KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA 89 // 13.1. Metody používané к měření // a hodnocení...89 // 13.2. Hodnocení závažnosti motorického postižení Testováním hrubé motoriky // podle CMFM...89 // Vývojová kineziologie jako hodnotící metoda // motorického postižení...89 // Testy u dospělých pacientů...90 // 13.3. Hodnocení omezení každodenních // aktivit...90 // Test Barthelové...90 // Test funkční soběstačnosti...90 // Některé další testy...90 // 13.4. Faktorové hodnocení podle Tardieu .. 91 // 14. OBECNÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ POSTUPY...92 // 14.1. Pasivní pohyby a cvičení s asistencí 92 // 14.2. Cvičení svalové síly...92 // Kineziologické poznámky...92 // Vztah podnět-adaptace...92 // 14.3. Mobilizace měkkých tkání...93 // Postizometrická relaxace...93 // Trakce...93 //
15. RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE...94 // 15.1. Metody a techniky hygieny // dýchacích cest...94 // 15.2. Dechová gymnastika...94 // 15.3. Metody a postupy využívající // posturálnč respirační funkce bránice...95 // Kineziologie dýchání za patologických stavů 95 // Posturálně lokomoční funkce bránice...95 // 16. DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE...97 // 16.1. Základní principy posturálně lokomočních funkcí...97 // Porucha segmentální stabilizace kloubů...98 // 16.2. Nácvik posturálnč lokomoční stabilizace...98 // Nácvik stabilizační funkce trupu...98 // Nácvik nákročné a opěrné funkce...101 // 16.3. Dynamické cvičení...101 // 17. VYBRANÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ KONCEPTY...102 // 17.1. Vojtův princip reflexní lokomoce___102 // Reflexní plazení... 102 // Reflexní otáčení... 102 // Účinek léčby... 102 // Principy a zásady léčby metodou podle Vojty... 104 Indikace pro provádění Vojtovy metody...104 // 17.2. Koncept manželů Bobathových 104 // 17.3. Senzomotorická stimulace...105 // Hlavní cíle cvičení... 105 // Terapeutické využití cvičení... 105 // 17.4. Feldenkraisova metoda...105 // 17.5. Proprioceptivní neuromuskulární // facilitace (Kabat, Knottová, Vossová) 106 // Indikace a kontraindikace... 106 // 17.6. Metoda podle Brunkowové...106 // 17.7. Metoda podle Briiggera...107 // 17.8. Aktivní terapie v závěsu...107 // 18. FYZIKÁLNÍ TERAPIE...108 // 18.1. Rozdělení podle druhu aplikované energie...108 // Mechanoterapie... 108 // Termoterapie a hydroterapie... 108 // Elektroterapie... 108 // Fototerapie... 108 // 18.2. Rozdělení podle hlavního účinku 108 // Metody s analgetickým účinkem... 108 // Metody s myorelaxačním účinkem... 109 // Metody s antiedematózním a trofotropním // účinkem... 109 // 18.3. Kontraindikace fyzikální terapie 109 //
19. BALNEOLOGIE...110 // Druhy přírodních zdrojů a jejich využití...110 // 20. ERGOTERAPIE...111 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 21. LÉČEBNÁ REHABILITACE U VYBRANÝCH NEUROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ...113 // Úvod...113 // Fyzioterapie...113 // Neuropsychologie...115 // Logopedie...115 // Ergoterapie...115 // 21.1. Poruchy vědomí...115 // Posouzení stavu vědomí...116 // 21.2. Spastické syndromy a možnosti jejich // ovlivnění...117 // Možnosti ovlivnění spasticity...117 // 21.3. Poruchy rovnováhy...118 // Klinický obraz pacienta s poruchou // vestibulárního systému...118 // Vyšetření pacienta s vestibulární poruchou ... 119 // jednostranná vestibulární léze...119 // Benigní paroxysmální polohové vertigo 120 // Oboustranná vestibulární porucha...120 // Poruchy rovnováhy vázané na změny // v oblasti krční páteře...120 // Centrální poruchy rovnováhy...120 // Syndrom arteria vertebralis...121 // Psychogenní vertigo...121 // 21.4. Poruchy nervosvalového přenosu // a některá svalová onemocnění...121 // Myasthenia gravis...121 // Myopatie...121 // 21.5. Periferní parézy...122 // 21.6. Poškození míchy ...122 // 21.7. Extrapyramidové poruchy ...123 // Parkinsonova nemoc...124 // 21.8. Poruchy mozečkových funkcí...124 // 21.9. Polyneuropatické syndromy...125 // 21.10. Neurodegenerativní onemocnění .. 126 // 21.11. Kraniocerebrální trauma a apalický // syndrom...127 // Kraniocerebrální trauma...127 // Apalický syndrom...127 // 21.12. Roztroušená skleróza...128 // 21.13. Cévní onemocnění mozku...129 // 21.14. Dětská mozková obrna...130 //
22. LÉČEBNÁ REHABILITACE U VYBRANÝCH ORTOPEDICKÝCH NÁLEZŮ A PO ÚRAZECH...132 // Úvod...132 // 22.1. Klasifikace podle Symptomatologie .. 132 // Otok...132 // Funkční změny měkkých tkání...132 // Omezený rozsah pohybu...132 // Hypermobilita...133 // Porucha nervových regulačních mechanismů .. 133 // Změna aferentace z receptoru...133 // Porucha na úrovni centrálních regulačních mechanismů ve vztahu к pohybovému učení . .133 Strategie léčebné rehabilitace...133 // 22.2. Klasifikace podle etiologie // a patogeneze...134 // Vrozené vývojové vady...134 // Degenerativní onemocnění kloubů, // osteoartróza...134 // Aloplastiky...134 // Hlavní zásady rehabilitace u pacientů // indikovaných к aloplastice...134 // Poruchy a poranění měkkých tkání...136 // Onemocnění měkkých tkání z přetížení...136 // Rehabilitační terapie po úrazech a operacích // ligamentózního aparátu...137 // Záněty...137 // Revmatologická onemocnění ...138 // Metabolická onemocnění, osteoporóza...138 // Nádorová onemocnění ...138 // Traumatologie pohybového aparátu...138 // 22.3. Klasifikace podle lokalizace...138 // Páteř...138 // Deformity páteře ...139 // Skolióza...139 // Juvenilní kyfóza...140 // Vertebrogenní algický syndrom...140 // Degenerace disku...141 // Diferenciální diagnostika diskogenni bolesti // a akutního lumbaga...141 // Radikulární syndrom...141 // Cílená terapie funkčních poruch...141 // Pletenec ramenní...142 // Loketní kloub...142 // Zápěstí a ruka...143 // Kyčelní kloub...143 // Kolenní kloub...143 // Hlezno a noha...144 // Obecné zásady rehabilitace u ortopedických // poruch periferních kloubů...144 // 22.4. Amputace končetin...145 //
23. LÉČEBNÁ REHABILITACE U VYBRANÝCH INTERNÍCH ONEMOCNĚNÍ...146 // Úvod...146 // Přehled hlavních adaptačních mechanismů // vyvolaných tělesnou zátěží...146 // Funkční zátěžové vyšetření nemocných s interní poruchou...147 // 23.1. Poruchy srdečního oběhu...149 // 23.2. Respirační poruchy...150 // Využití plicních funkcí v rehabilitaci...150 // Metody vyšetření plicních funkcí...150 // Popis parametrů plicních funkcí // a seznam používaných zkratek...150 // Interpretace výsledků funkčního vyšetření plic .. .151 // Bronchiálni astma...152 // Pozátěžový bronchospasmus...152 // Prevence a léčení astmatu a bronchospasmu 153 // Chronická obštrukční plieni nemoc...153 // 23.3. Poruchy metabolismu ...154 // Diabetes mellitus...154 // Diabetes mellitus 2. typu...154 // Diabetes mellitus 1. typu...155 // Osteoporóza...155 // 23.4. Revmatické choroby...155 // Revmatoidní artritida...156 // DOPORUČENÁ LITERATURA...157 // ZKRATKY...159 // REJSTŘÍK...161
cnb002777231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC