Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
[Praha?] : Ústav formální a aplikované lingvistiky, [2016]
v, 236 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-88132-00-4 (brožováno)
Studies in computational and theoretical linguistics ; 15th publication
Obsahuje bibliografii na stranách 227-234, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně anglický text, anglické resumé
001422289
Obsah // Předmluva 1 // 1 Úvod 3 // 1 METODOLOGICKÉ ASPEKTY MĚŘENÍ TEMATICKE KONCETRACE // TEXTU 7 // 2 Tematická koncentrace textu 9 // 2.1 Metoda méŕení tematické koncentrace... 10 // 2.2 Statistické testováni rozdílů tematické koncentrace textu... 23 // 3 Jiné způsoby měřeni tematické koncentrace textu 27 // 3.1 Sekundární tematická koncentrace textu... 29 // 3.2 Proporcionální tematická koncentrace textu... 30 // 3.3 Porovnání odlišných způsobů měření tematické koncentrace... 32 // 4 Tematická koncentrace a jazykové jednotky 37 // 4.1 Slovní tvar a lemma... 38 // 4.2 Koreferenční jednotka... 43 // 4.3 Poznámka ? agregátu/hrebu... 50 // 5 Tematická koncentrace a délka textu 55 // 5.1 Celková délka textu versus TK, STK a PTK ... 56 // 5.2 Kumulativní délka textu versus TK a STK... 59 // 5.3 Poznámka ke vztahu délky textu a tematické koncentrace... 67 // 6 Vývoj tematické koncentrace v textu 73 // 6.1 Způsob měření vývoje tematické koncentrace v textu... 73 // 6.2 Testovaní rozdílů vývoje tematické koncentrace v textu // 80 // II TEMATICKÁ KONCETRACE A JINÉ VLASTNOSTI TEXTU 87 // 7 Tematická koncentrace a slovní bohatství textu 89 // 7.1 Tematická koncentrace textu a index opakováni slov ... 92 // 7.2 Tematická koncentrace textu a MAUR ... 94 // 7.3 Poznámka ke vztahu tematické koncentrace a slovního bohatství textu . . 98 // 8 Tematická koncentrace a analýza klíčových slov 101 // 8.1 Srovnáni
metod analýzy klíčových slov a tematické koncentrace...101 // 8.2 Srovnání výsledku analýzy klíčových slov a tematické koncentrace.103 // 8.3 Závérečná poznámka ke vztahu TK a analýzy klíčových slov...107 // III VYUŽITI TEMATICKE KONCETRACE V TEXTOLOGII 111 // 9 Asociativní tematická struktura textu 113 // 9.1 Méŕení asociace tematických slov...113 // 9.2 Méŕení asociativní tematické struktury textu...116 // 10 Tematická koncentrace a klasifikace textu 121 // 10.1 Tematická koncentrace a textové skupiny ...122 // 10.2 Tematická koncentrace a textové typy...125 // 10.3 Tematická koncentrace a autorský styl...128 // 10.4 Analýza tematické koncentrace u „dlouhých" textů...136 // 11 QUITA - software (nejen) pro analýzu tematické koncentrace 141 // 12 Závér 143 // Summary 145 // Seznam obrázků 147 // Seznam tabulek // 155 // A Príloha // 161 // Literatura // 227 // Rejstŕik // 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC