Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
122 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3227-8 (brožováno)
ISBN 9788024632452 (ebook)
ISBN 8024632454 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 102-116, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001422360
Obsah // Předmluva 9 // 1. Úvod 10 // 2. Přehled literatury 12 // 3. Teoretická východiska 14 // 3.1 Pojem vnímaného úsilí 14 // 3.2 škály pro vnímání zátěže 16 // 3.3 Reliabilita a validita Borgovy RPE škály 19 // 3.4 Praktická aplikace škál 20 // 3.5 Faktory vnímaného úsilí 22 // 3.5.1 Fyziologické faktory 25 // 3.5.2 Psychosociální faktory 26 // 3.5.3 Ostatní faktory 28 // 3.6 Klinické aplikace škál 31 // 3.6.1 Aplikace v zátěžovém testování 31 // 3.6.2 Aplikace v preskripci a monitoringu tělesné zátěže 34 // 4. Problém 45 // 5. Cíle práce a védecké otázky 46 // 5.1 Cíle práce 46 // 5.2 Vědecké otázky 46 // 6. Organizace a metodika výzkumu 48 // 6.1 Soubory vyšetřovaných 48 // 6.2 Měřicí procedury - instrumenty 50 // 6.3 Metodický postup 51 // 6.3.1 Studie RPE-RESPONSE 51 // 6.3.2 Studie RPE-PRODUCT 52 // 6.3.3 Studie RPE-TIME 55 // 6.4 Zpracování dat a etická komise 56 // 6.5 Vymezení a omezení 57 // 7. Výsledky 58 // 7.1 Studie RPE-RESPONSE 58 // 7.1.1 Vnímané úsilí na jednotlivých stupních SZT 58 // 7.1.2 Skóre neuroticismu a vztah ? RPE 59 // 7.2 Studie RPE-PRODUCT 60 // 7.2.1 Cílová a produkovaná intenzita vyjádřená výkonem ve wattech 62 // 7.2.2 Chyby v odhadu výkonu ve wattech 63 // 7.2.3 Chyby v % cílové zátěže 64 // 7.2.4 Vývoj chyb v čase (v průběhu jednoho tréninku a mezi tréninky) 64 // 7.2.5 Pohlavní rozdíly 65 // 7.2.6 Vliv aktuálního stavu 67 // 7.2.7 Vliv neuroticismu 67
// 7.2.8 Další vlivy na chyby odhadu 68 // 7.2.9 Úspěšnost odhadů a trend učení 69 // 7.2.10 Srdeční frekvence - vývoj v průběhu pokusů a vztah // ? velikosti zátěže 69 // 7.3 Studie RPE-TIME 70 // 7.3.1 Vývoj RPE v čase 71 // 7.3.2 Souvislost RPE s aktuálním stavem před cvičením 71 // 7.3.3 Vztah RPE a neuroticismu 73 // 7.3.4 Vývoj aktuálního stavu po cvičení 73 // 7.3.5 Srdeční frekvence - vývoj v průběhu tréninků 73 // 8. Diskuse 76 // 8.1 Diskuse ke studii RPE-RESPONSE 76 // 8.2 Diskuse ke studii RPE-PRODUCT 80 // 8.3 Diskuse ke studii RPE-TIME 89 // 8.4 Diskusní poznámky a doporučení pro praxi 94 // 9. Závěr 97 // 10. Souhrn // 98 // 11. Summary // 100 // 12. Přehled použitých zdrojů 102 // 12.1 Referenční seznam 102 // 12.2 Přehled elektronických zdrojů 116 // 13. Přílohy 117 // 13.1 Borgova RPE škála 117 // 13.2 Instrukce ? Borgově RPE škále 118 // 13.3 Přepočtová tabulka RPE - CR10 119 // 13.4 Vizuální analogové škály pro APS a APS 120 // Abecední seznam použitých zkratek a symbolů 121 // Seznam grafů 123 // Seznam tabulek 124 // Rejstřík 125
cnb002771576

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC