Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.1) Půjčeno:13x 
BK
Třetí, upravené a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
3 svazky (xvii, 722, xiv, xxi, xxiii stran) : barevné ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5636-3 (brožováno)
Uloženo v kartonovém pouzdru
Svazek II upravili a doplnili: Radomír Čihák, Rastislav Druga, Miloš Grim
Pod názvem: Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Anatomický ústav 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografie a rejstříky
svazek I. Nauka o cévách -- svazek II. Centrální nervový systém -- svazek III. Periferní nervový systém -- Kůže a kožní orgány -- Smyslové orgány
Částečný souběžný latinský text
001422385
OBSAH SVAZKU I  : Předmluva ke 2. vydání ...XV // Předmluva ke 3. vydání ...XVII // ANGIOLOGIA - NAUKA O CÉVÁCH ...I // ANGIOLOGIA - NAUKA O CÉVÁCH ...3 // SYSTÉM CÉV KREVNÍCH ...3 // SANGUIS - KREV ...4 // Corpuscula sanguinis ...5 // Erythrocyty - červené krvinky ...5 // Leukocyty - bílé krvinky ...5 // Thrombocyty - krevní destičky ...6 // COR - SRDCE ...7 // Srdce jako celek ...7 // Rozstřižení srdce při pitvě ...II // Atrium dextrum - pravá předsíň ...II // Ventriculus dexter - pravá komora ...13 // Vtoková část pravé komory ...13 // Výtoková část pravé komory ...13 // Atrium sinistrum - levá předsíň ...18 // Ventriculus sinister - levá komora ...20 // Vrstvy a útvary stěn srdečních ...26 // Endocardium - endokard (nitroblána srdeční) ...26 // Chlopně srdeční ...26 // Chlopně atrioventrikulární ...26 // Valva atrioventricularis dextra ...26 // Valva atrioventricularis sinistra ...27 // Chordae tendineae - šlašinky ...28 // Chlopně poloměsíčité ...29 // Žilní chlopně ...29 // Srdeční skelet ...30 // Myocardium - myokard ...31 // Myokard předsíní ...32 // Myokard komor ...34 // Vývoj myokardu ...34 // Systema conducens cordis - převodní systém srdeční ...35 // Vývoj převodního systému srdečního ...39 // Epicardium - epikard ...40 // Cévy a nervy srdce ...40 // Arteriae coronariae - věnčité tepny ...40 // A. coronaria dextra ...41 // A. coronaria sinistra ...42 // Anastomosy koronárních větví ...43 // Extrakardiální anastomosy ...44 // Arteriovenosní anastomosy ...44 // Myokardová poutka koronárních tepen ...44 // Venae cordis - žíly srdce ...45 // Žíly vlévající se do sinus coronarius ...45 // Venae ventriculi dextri anteriores ...46 // Venae cordis minimae (Thebesii) ...46 // Žilní anastomosy na srdci ...46 // Variabilita žilního řečiště srdce ...46 // Vývoj koronárního řečiště ...46 //
Venae cordis minimae (Thebesii) ...46 // Žilní anastomosy na srdci ...46 // Variabilita žilního řečiště srdce ...46 // Vývoj koronárního řečiště ...46 // Mízní cévy srdce ...47 // Nervy srdce ...48 // Činnost srdce ...49 // Postupný průběh systoly a diastoly ...51 // Endokrinní funkce srdce ...53 // Pericardium - osrdečník ...54 // Pericardium serosum ...54 // Pericardium fibrosum ...56 // Cévy a nervy perikardu ...57 // Poloha srdce ...57 // Projekce srdečních chlopní ...59 // Rtg obraz srdce ...59 // Fylogenetický vývoj srdce a velkých cév ...65 // Základ srdce ...67 // Vývoj perikardu ...73 // Vývoj srdce a jeho molekulární mechanismy (M. Grim) ...73 // Vývoj aorty a velkých tepen ...78 // Vrozené vady srdce ...79 // STAVBA CÉV ...79 // CIRCUITUS SANGUINIS MINOR -MALÝ KREVNÍ OBĚH, PLICNÍ OBĚH ...87 // Truncus pulmonalis ...87 // A. pulmonalis dextra ...87 // A. pulmonalis sinistra ...88 // Venae pulmonales - žíly plicní ...88 // CIRCUITUS SANGUINIS MAJOR - VELKÝ KREVNÍ OBĚH, TĚLNÍ OBĚH ...89 // Aorta - srdečnice ...89 // Aorta ascendens ...89 // Arcus aortae ...89 // Přehled hlavních větví aorty ...91 // Truncus brachiocephalicus ...91 // A. carotis communis ...92 // A. carotis externa ...94 // Přehled větví a. carotis externa ...94 // A. thyroidea superior ...95 // A. lingualis ...95 // A. facialis ...95 // A. pharyngea ascendens ...97 // A. occipitalis ...97 // A. auricularis posterior ...97 // A. maxillaris ...97 // A. temporalis superficialis ...102 // A. carotis interna ...102 // Přehled větví a. carotis interna ...103 // Aa. caroticotympanicae ...103 // Větve v pars cavernosa ...103 // A. hypophysialis superior ...103 // A. ophthalmica ...103 // Větve pro mozek ...104 // A. subclavia ...106 // Přehled větví a. subclavia ...106 // A. vertebralis ...106 // A. thoracica interna ...107 // Truncus thyrocervicalis ...109 //
Truncus costocervicalis ...109 // A. transversa colli (cervicis) ...109 // A. axillaris ...109 // Přehled větví a. axillaris // A. brachialis ...112 // A. radialis ...112 // Přehled větví a. radial is ...115 // A. ulnaris ...115 // Přehled větví a. ulnaris ...118 // Pars descendens aortae - aorta descendens ...119 // Pars thoracica aortae - aorta thoracica ...119 // Přehled větví hrudní aorty ...120 // Pars abdominalis aortae - aorta abdominalis ...121 // Větve břišní aorty ...121 // Parietální větve ...121 // A. phrenica inferior ...121 // Aa. lumbales ...121 // Párové viscerální větve ...123 // A. suprarenalis media ...123 // A. renalis ...123 // A. testicularis/a. ovarica ...123 // Nepárové viscerální větve ...123 // Truncus coeliacus ...123 // A. mesenterica superior ...125 // A. mesenterica inferior ...125 // A. iliaca communis ...126 // A. iliaca interna ...126 // Přehled větví a. iliaca interna ...126 // A. iliaca externa ...129 // Větve a. iliaca extema ...129 // A. femoralis ...129 // Přehled větví a. femoralis ...129 // A. poplitea ...131 // A. tibialis anterior ...133 // Větve a. tibialis anterior ...133 // A. tibialis posterior ...133 // VENAE-ŽÍLY ...137 // V. cava superior ...137 // V. brachiocephalica dextra et sinistra ...139 // V. jugularis interna ...141 // 1.Vv. cerebri ...141 // 2. Vv. meningeae ...141 // 3. Sinus durae matris ...143 // 4. Vv. diploicae ...145 // 5. Vv. labyrinthi ...145 // 6. Vv. emissariae ...145 // 7. V. retromandibularis ...145 // 8. Vv. ophthalmicae ...147 // 9. Vv. pharyngeae ...149 // 10. V. facialis ...149 // 11. V. lingualis ...149 // 12. V. thyroidea superior ...149 // 13. V. thyroidea media ...149 // 14. V. jugularis externa ...150 // V. subclavia ...150 // V. axillaris ...150 // Venae membri superioris - žíly horní končetiny ...150 // Vv. superficiales membri superioris - povrchové žíly horní končetiny ...152 //
Vv. profundae membri superioris - hluboké žíly horní končetiny ...154 // V. azygos et v. hemiazygos ...154 // Žíly páteřní ...154 // V. cava inferior ...159 // Parietální přítoky dolní duté žíly ...I6| // Viscerální přítoky dolní duté žíly ...161 // Kavokavální anastomosy ...161 // V. iliaca communis ...163 // V. iliaca interna ...163 // Parietální přítoky ...163 // Viscerální přítoky ...163 // V. iliaca externa ...163 // Vv. membri inferioris - žíly dolní končetiny ...163 // Vv. superficiales membri inferioris - povrchové žíly dolní končetiny ...166 // Vv. profundae membri inferioris - hluboké žíly dolní končetiny ...169 // Spojky povrchových a hlubokých žil dolní končetiny ...169 // V. portae - vrátnice ...169 // Portokavální anastomosy ...173 // Vývoj systému krevních cév (M. Grim) ...176 // Vývoj tepenného řečiště ...181 // Vývoj žilního řečiště ...185 // Fetální krevní oběh ...189 // Splen (lien) - slezina ...I93 // Stavba sleziny ...193 // Průtok krve slezinou ...194 // Bílá pulpa ...194 // Červená pulpa ...196 // Funkce sleziny ...196 // Poloha sleziny ...196 // Vyšetření sleziny ...197 // Vývoj a variace sleziny ...197 // Cévy a nervy sleziny ...197 // SYSTEMALYMPHATICUM- SYSTÉM MÍZNÍ ...198 // VASA LYMPHATICA-MÍZNÍ CÉVY ...198 // LYMPHA- MÍZA ...199 // NODI LYMPHATICI-MÍZNÍ UZLINY ...I99 // Krevní cévy uzliny ...201 // Funkce mízních uzlin ...202 // Lymfatická tkáň v orgánech ...203 // Tonsily ...204 // Appendix ...204 // Slezina ...204 // Thymus - brzlík ...204 // Stavba thymu ...205 // Lymfocyty thymu ...206 // Průběh cév v thymu ...206 // Funkce thymu ...206 // Syntopie thymu ...207 // Vývoj thymu ...207 // Cévy a nervy thymu ...207 // Monocytomakrofágový systém ...208 // Hlavní mízní kmeny ...208 // Ductus thoracicus ...208 // Ductus lymphaticus dexter ...210 // Přehled skupin mízních uzlin a toku mízy ...210 //
Mízní uzliny a mízní cévy hlavy ...211 // Mízní uzliny a cévy krku ...212 // Uzliny na laterální straně krku ...213 // Nodi cervicales laterales superficiales ...213 // Nodi cervicales laterales profundi ...213 // Uzliny na prední straně krku ...215 // Nodi cervicales anteriores superficiales ...215 // Nodi cervicales anteriores profundi ...215 // Mízní uzliny a cévy horní končetiny ...215 // Povrchové mízní cévy ...215 // Hluboké mízní cévy ...217 // Mízní uzliny horní končetiny ...217 // Nodi lymphatici axillares ...217 // Mízní uzliny a cévy hrudníku ...219 // Mízní uzliny hrudních stěn ...219 // Mízní odtok z mléčné žlázy ...219 // Mízní uzliny orgánů v mediastinu ...221 // Mízní uzliny a cévy plic ...222 // Tok mízy z plic ...223 // Mízní uzliny a cévy pánve a břicha ...223 // Parietální mízní uzliny pánve a břicha ...223 // Mízní uzliny pánevních a břišních orgánů ...225 // Míza z většiny pánevních orgánů ...225 // Míza z nepárových orgánů břišní dutiny ...225 // Mízní uzliny a cévy dolní končetiny ...229 // Povrchové mízní cévy dolní končetiny ...229 // Hluboké mízní cévy dolní končetiny ...232 // Mízní uzliny dolní končetiny ...232 // Vývoj mízního systému (M. Grim) ...232 // Molekulární mechanismy vývoje lymfatických cév ...232 // Přehled funkce a stavby lymfatického systému ...233 // Markéry endothelu lymfatických cév ...233 // Molekulární mechanismy, které se uplatňují za vzniku lymfatických cév ...235 // Původ endothelu lymfatických cév ...235 // Definitivní lymfatické řečiště ...235 // Tvorba lymfatických uzlin ...236 // Fylogenese lymfatického systému ...236 // REJSTŘÍK SVAZKU I ...i
OBSAH SVAZKU II  : SYSTEMA NERVOSUM - SOUSTAVA NERVOVÁ ...239 // NERVOVÁ SOUSTAVA ...241 // Základní pojmy ...241 // Nervová buňka, neuron (ncurocyt) ...241 // Činnost neuronu ...245 // Výběžky nervové buňky ...246 // Funkční kontakty neuronů - synapse ...250 // Periferní sensitivní zakončení dendritů - receptory ...253 // Poškození a regenerace neuronu ...256 // Neuroglie ...256 // Periferní glie ...258 // SYSTEM A NERVOSUM CENTRALE -CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM ...259 // Vývojové rozčlenění centrálního nervového systému ...260 // Dutiny centrálního nervstva ...264 // HLAVNI ČÁSTI CNS A JEJICH MAKROSKOPICKY PATRNÉ SLOŽKY ...264 // Medulla spinalis - hřbetní mícha ...264 // Vývoj hřbetní míchy ...271 // Přehled hlavových nervů ...272 // Truncus encephali - mozkový kmen ...274 // Medulla oblongata - prodloužená mícha ...274 // Pons - Varolův most ...275 // Spodina IV. komory mozkové - fossa rhomboidea ...281 // Vývoj oblongaty, pontu a IV. mozkové komory ...283 // Mesencephalon - střední mozek ...283 // Příčný řez středním mozkem ...286 // Vývoj středního mozku ...287 // Cerebellum - mozeček ...288 // Morfologické členění mozečku ...292 // Vývoj mozečku ...294 // Diencephalon - mezimozek ...294 // Epithalamus ...294 // Thalamus (dorsalis) ...295 // Metathalamus ...299 // Subthalamus (thalamus ventralis) ...299 // Hypothalamus ...300 // Telencephalon - koncový mozek ...304 // Pallium ...304 // Bazálni ganglia ...306 // Nucleus caudatus ...306 // Putamen ...306 // Globus pallidus ...306 // Corpus amygdaloideum ...307 // Zevní utváření hemisfér ...307 // Uložení mozku v dutině lebeční ...312 // Rýhy oddělující laloky hemisfér ...312 // Gyri et sulci jednotlivých laloků ...313 // Lobus frontalis ...313 // Lobus parietalis ...313 // Lobus occipitalis ...315 // Lobus temporalis ...315 // Lobus insularis ...317 //
Mediální plocha hemisféry ...317 // Vývojově staré části mozkové kůry ...323 // Bílé a šedé hmoty na řezech hemisférami ...328 // Frontální řez ...328 // Horizontální řez ...328 // Dutiny centrálního nervstva ...329 // Ventriculus quartus (cerebri) ...329 // Ventriculus tertius (cerebri) ...333 // Ventriculi laterales ...335 // Vývoj diencefala a telencefala ...337 // Molekulární mechanismy vývoje nervového systému (M. Grim) ...342 // Liquor cerebrospinalis - mozkomíšní mok ...351 // Cirkumventrikulární orgány ...352 // Meninges - obaly centrálního nervstva, mozkomíšní pleny ...353 // Dura mater - tvrdá plena ...353 // Dura mater spinalis ...353 // Dura mater cranialis ...353 // Mikroskopická stavba dura mater ...357 // Cévy a nervy tvrdé pleny ...357 // Arachnoidea - pavučnice ...357 // Arachnoidea spinalis ...358 // Arachnoidea cranialis ...358 // Mikroskopická stavba arachnoidey ...358 // Pia mater - omozečnice ...361 // Mikroskopická stavba pia mater ...361 // Cévy a nervy pia mater ...362 // Vývoj mozkových a míšních obalů ...362 // Cévní zásobení mozku a míchy ...362 // Cévní zásobení míchy ...363 // Tepny míchy ...363 // Žíly míchy ...364 // Cévní zásobení mozku ...364 // Tepny mozku ...364 // Tepenné zásobení mozkového kmene ...367 // Tepenné zásobení mozečku ...367 // Tepenné zásobení diencefala a bazálních ganglií ...368 // Tepenné zásobení mozkové kůry ...368 // Žíly mozku ...374 // Žíly mozkového kmene ...374 // Žíly mozečku ...375 // Žíly hemisfér koncového mozku spolu s částí žil mezimozku ...376 // STRUKTURA A SPOJENÍ ŠEDÝCH HMOT CNS ...379 // Šedé hmoty a dráhy hřbetní míchy ...379 // Zadní sloupce míšní ...379 // Přední sloupce míšní ...381 // Postranní sloupce míšní ...382 // Dráhy hřbetní míchy ...383 // Zadní provazce ...383 // Postranní provazce ...383 // Přední provazce ...384 //
Základní funkce míšních segmentů a drah ...385 // Segmentový míšní reflex ...385 // Proprioceptivní reflexy ...387 // Exteroreceptivní reflexy ...389 // Visceroreceptivní reflexy ...389 // Šedé hmoty a jádra prodloužené míchy a pontu a jejich spojení ...392 // 1. Nuclei fasciculorum posteriorum (dorsalium) - jádra zadních provazců ...392 // Svazky drah vycházející z nuclei fasciculorum posteriorum ...393 // 2. Nuclei nervorum cranialium -jádra hlavových nervů ...393 // Motorická jádra hlavových nervů ...394 // Sensitivní jádra hlavových nervů ...400 // 3. Formatio reticularis - retikulámi formace ...403 // Spoje retikulámi formace ...405 // Funkce retikulámi formace ...406 // 4. Jádra prodloužené míchy a pontu napojená na mozeček ...409 // Nuclei pontis ...409 // Nuclei arcuati ...409 // Nuclei olivares ...409 // Jádra cerebelárního systému retikulámi formace ...410 // Šedé hmoty a dráhy středního mozku ...412 // Tectum mesencephal i ...412 // Colliculi superiores ...412 // Colliculi inferiores ...413 // Tegmentum mesencephali ...413 // Šedé hmoty ...413 // Bílé hmoty ...417 // Crura cerebri ...418 // Šedé hmoty a dráhy mozečku ...418 // Mozečková kůra ...418 // Stratum neuronorum piriformium - vrstva Purkyňových buněk ...418 // Stratum moleculare (plexiforme) ...418 // Stratum granulosum ...419 // Mozečková jádra ...421 // Vývoj struktury mozečku ...421 // Mozečková dráhy ...423 // Přívodně dráhy do mozečku ...423 // Odvodné dráhy z mozečku ...423 // Funkce mozečku ...423 // Jádra a spoje mezimozku ...425 // Diencephalon - mezimozek ...425 // Epithalamus ...425 // Thalamus (dorsalis) ...426 // Spojení a funkce jader thalamu ...426 // Metathalamus ...429 // Subthalamus - thalamus ventralis ...430 // Hypothalamus (R. Druga) ...430 // Area preoptica ...430 // Periventrikulámí zóna ...431 // Mediální zóna ...431 //
Laterální zóna ...433 // Zapojení hypothalamu ...433 // Funkce hypothalamu ...434 // Šedé hmoty a spoje koncového mozku ...436 // Šedá hmota koncového mozku ...436 // Stavba mozkové kůry (R. Druga) ...437 // Isocortex (neocortex) ...437 // Allocortex ...441 // Funkční korové oblasti ...441 // Mapování funkčních oblastí mozkové kůry (R. Druga) ...444 // Bazálni ganglia (R. Druga) ...456 // Corpus striatum ...456 // Globus pallidus ...456 // Funkce bazálních ganglií ...457 // Septum ...458 // Limbický systém ...459 // Korové oblasti limbického systému ...459 // Jádra limbického systému ...460 // Dráhy limbického systému ...461 // Corpus amygdaloideum ...462 // Čichový mozek ...463 // Bílá hmota koncového mozku ...466 // Sestupná (projekční) vlákna ...466 // Asociační vlákna ...468 // Komisurální vlákna ...469 // FUNKČNÍ SYSTÉMY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU-NERVOVÉ DRÁHY ...470 // Sensitivita a její regulace ...474 // Systémy sensitivních drah ...474 // Lemniskový systém ...474 // Dráhy zadních provazců ...474 // Anterolaterální systém ...477 // Tractus spinothalamicus ...477 // Tractus spinoreticularis ...479 // Tractus spinotectalis ...480 // Sensitivní dráhy hlavových nervů ...480 // Mechanorecepce ...480 // Percepce chladu, tepla a bolesti ...481 // Propriocepce z oblasti hlavových nervů ...481 // Funkce drah trigeminových jader ...482 // Viscerosensitivní dráhy ...482 // Kontrola a regulace funkcí sensitivních drah ...482 // Regulace přenosu sensitivních signálů na úrovni míšního segmentu ...482 // Dráhy kontrolující z vyšších úrovní přenos sensitivních vzruchů ...484 // Motorika a její řízení ...486 // Motorické dráhy ...486 // Kmenové motorické dráhy ...486 // Tractus rubrospinalis ...486 // Tractus tectospinalis ...487 // Tractus reticulospinalis ...487 // Tractus vestibulospinalis ...488 //
Tractus interstitiospinalis ...488 // Korové motorické dráhy ...488 // Tractus corticospinalis - pyramidová dráha ...489 // Tractus corticonuclearis ...489 // Tractus corticorubral is ...491 // Tractus corticotectalis ...491 // Tractus corticoreticularis ...492 // Tractus corticointerstitiovestibularis ...492 // Přehled funkčních souborů sestupných motorických drah ...493 // Mediální systém ...493 // Laterální systém ...493 // „Třetí“ systém ...493 // Ovlivnění motoriky na podkorové úrovni ...494 // Dráhy bazálních ganglií ...494 // Spoje striata ...494 // Spoje pallida ...495 // Dráhy nucleus subthalamicus ...496 // Spoje substantia nigra ...496 // Spoje klaustra ...496 // Okruhy zapojení bazálních ganglií ...496 // Mozečková kontrola pohybů ...499 // Dráhy mozečku ...499 // Přívodné dráhy mozečku ...499 // Odvodné dráhy z mozečku ...502 // Funkce mozečku ...504 // Vestibulární dráhy ...505 // Sensorické dráhy ...509 // Zraková dráha ...509 // Odbočky a další spoje ze zrakové dráhy ...511 // Dráha pupilámího reflexu ...511 // Dráha akomodace ...512 // Dráha konvergence očí ...512 // Sakadické pohyby očí ...512 // Vyhledávací pohyby očí ...512 // Volní pohyby očí ...512 // Tektální zrakový okruh ...513 // Funkce zrakové dráhy ...513 // Sluchová dráha ...513 // Sestupné kontrolní spoje ve sluchové dráze ...515 // Funkce sluchové dráhy ...515 // Chuťová dráha ...515 // Odbočky z chuťové dráhy ...517 // Čichové dráhy ...517 // Funkce čichové dráhy ...517 // Dráhy limbického systému ...519 // Dráhy a svazky drah limbického systému ...520 // Korové spoje ...520 // Spoje jader limbického systému ...520 // Funkční okruhy drah limbického systému ...523 // Funkce drah limbického systému ...524 //
Dráhy hypothalamu ...524 // 1. Spojení s hypofysou ...524 // 2. Zapojení do limbického systému ...524 // Sestupné dráhy z hypothalamu ...526 // REJSTŘÍK SVAZKU II ...i
OBSAH SVAZKU III  : SYSTEMA NERVOSUM PERIPHERICUM - PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM ...528 // CEREBROSPINÁLNÍ NERV - MOZKOMÍŠNÍ NERVY ...530 // Nervi craniales - hlavové nervy ...530 // 0. Nervus terminalis ...530 // 1. Nervus olfactorius - čichový nerv ...532 // II. Nervus opticus - zrakový nerv ...532 // III. Nervus oculomotorius - okohybný nerv ...534 // IV. Nervus trochlearis - kladkový nerv ...536 // V. Nervus trigeminus - trojklaný nerv ...537 // 1. Nervus ophthalmicus ...538 // 2. Nervus maxillaris ...539 // 3. Nervus mandibularis ...543 // VI. Nervus abducens - odtahovací nerv ...548 // - VII. Nervus facialis - lícní nerv ...548 // VIII. Nervus vestibulocochlearis - rovnovážný a sluchový nerv ...553 // Nervus vestibularis ...553 // Nervus cochlearis ...555 // Postranní smíšený systém ...555 // IX. Ncrvus glossopharyngeus - jazykohltanový nerv ...557 // X. Nervus vagus - bloudivý nerv ...559 // XI. Nervus accessorius - přídatný nerv ...563 // XII. Nervus hypoglossus - podjazykový nerv ...565 // Nervi spinales - míšní nervy ...567 // Míšní nervy ...569 // Hlavní větve míšního nervu ...569 // Segmentová inervace těla ...570 // Rami posteriores (dorsales) nervorum spinalium ...572 // Nervus suboccipitalis ...572 // Nervus occipitalis major ...572 // Nervus occipitalis tertius ...572 // Nervi clunium superiores ...573 // Nervi clunium medii ...573 // Rami anteriores (ventrales) nervorum spinalium ...574 // Rami anteriores (ventrales) nervorum cervicalium ...574 //
Plexus cervicalis (C1-C4) ...574 // Sensitivní nervy ... ...574 // Nervus occipitalis minor ...574 // Nervus auricularis magnus ...574 // Nervus transversus colli ...574 // Nervi supraclaviculares ...574 // Motorické nervy ...576 // Nervus phrenicus ...576 // Plexus brachialis (C4-Thl) ...576 // Pars supraclavicularis plexus brachialis ...579 // Nervus dorsalis scapulae ...581 // Nervus suprascapularis ...581 // Nervus thoracicus longus .... ...581 // Nervus thoracodorsalis ...581 // Nervi subscapulares ...581 // Nervus subclavius ...581 // Nervus pectoralis medialis et lateralis . ...581 // Pars infraclavicularis plexus brachialis ...581 // Nervus musculocutaneus ...582 // Nervus medianus ...582 // Nervus ulnaris ...585 // Nervus cutaneus brachii medialis ...586 // N. cutaneus antebrachii medialis ...586 // Nervus axillaris ...586 // Nervus radialis ...586 // Rami anteriores (ventrales) nervorum thoracicorum (Thl-Thl2) ...591 // Nervi intercostales ...591 // Rami anteriores (ventrales) nervorum lumbalium ...593 // Plexus lumbalis (Th 12-L4) ...593 // Nervus iliohypogastricus ...593 // Nervus ilioinguinalis ...593 // Nervus genitofemoralis ...595 // Nervus cutaneus femoris lateralis ...595 // Nervus femoralis ...595 // Nervus obturatorius ...597 // Rami anteriores (ventrales) nervorum sacralium et nervi coccygei ...598 // Plexus sacralis (L4, L5, S1-S5 a Co) ...598 // Nervus gluteus superior ...598 // Nervus gluteus inferior ...598 // Nervus cutaneus femoris posterior ...598 // Nervus ischiadicus ...598 // Nervus tibialis ...600 // Nervus fibularis communis ...601 // Nervus pudendus ...607 // Viscerální nervy z plexus sacralis ...608 // Plexus coccygeus (S5 a Co) ...608 //
SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM- AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM ...610 // Uspořádání autonomního nervového systému a rozdíly mezi sympatikem a parasympatikem ...610 // Sensitivní vlákna v autonomním nervovém systému ...614 // Pars sympathica (systematis nervosi autonomie!) ...614 // Truncus sympathicus ...614 // Nervy z ganglií truncus sympathicus ...616 // Ganglion cervicale superius ...616 // Ganglion cervicale medium ...616 // Ganglion cervicothoracicum (ganglion stellatum) ...617 // Ganglia thoracica ...617 // Ganglia lumbalia ...618 // Ganglia sacralia et ganglion impar ...* . . . 618 // Plexus aorticus abdominalis ...618 // Prevertebrální ganglia ...618 // Plexus iliacus dexter et sinister ...619 // Plexus hypogastricus superior ...620 // Plexus hypogastricus inferior (plexus pelvicus) ...621 // Pars parasvmpathica (systematis nervosi autonomici) ...622 // Pars cranialis systematis parasympathici ...622 // Nucleus oculomotorius accessorius ...622 // Nucleus salivatorius superior ...622 // Nucleus salivatorius inferior ...623 // Nucleus dorsalis nervi vagi ...623 // Pars sacralis (pelvica) systematis parasympathici ...623 // Enterický systém autonomní inervace ...624 // Funkce enterického systému ...625 // Vliv CNS na autonomní nervový systém ...625 // INTEGUMENTUM COMMUNE-KŮŽE A KOŽNÍ ORGÁNY ...627 // KŮŽE A KOŽNÍ ORGÁNY ...629 // Epidermis - pokožka ...629 // Dennis, corium - škára ...629 // Barva kůže ...629 // Kožní reliéf ...631 // Epidermis ... ...633 // Buňky epidermis ...635 // Keratinocyty ...635 // Melanocyty ...635 // Langerhansovy buňky ...635 // Merkelovy buňky a Merkelova nervová zakončení ...635 // Rohové deriváty epidermis ...636 // Chlupy ...636 // Pilus - chlup ...636 // Ochlupení ...637 // Primární ochlupení - lanugo ...637 // Sekundární ochlupení ...637 // Terciární (terminalni) ochlupení ...638 // Nehty ...639 // Kožní žlázy ...640 //
Glandulae sebacceae - mazové žlázy ...640 // Glandulae sudoriferae - potní žlázy ...640 // Dermis (corium) - škára ...641 // Cévy a nervy kůže ...642 // Tela subcutanea - podkožní vazivo ...643 // Vývoj kůže a kožních orgánů ...643 // Glandula mammae - mléčná žláza ...647 // Vývoj prsu a mléčné žlázy ...649 // Molekulární mechanismy vývoje kůže (M. Grim) ...651 // ORGANA SENSUUM- SMYSLOVÉ ORGÁNY ...657 // SMYSLOVÉ ORGÁNY ...659 // ORGANUM OLFACTUS - ORGÁN ČICHU ...659 // Vývoj čichového orgánu ...660 // ORGANUM GUSTUS-ORGÁN CHUTI ...661 // ORGANUM VISUS-ZRAKOVÉ ÚSTROJÍ ...663 // Bulbus oculi - oční koule ...663 // Selera - bělima ...664 // Comea - rohovka ...666 // Choroidea - cévnatka ...667 // Corpus ciliare - řasnaté těleso ...667 // Iris-duhovka ...669 // Retina - sítnice ...671 // Oční pozadí ...674 // Nervus opticus - zrakový nerv ...675 // Lens - čočka ...675 // Corpus vitreum - sklivec ...676 // Camerae bulbi - oční komory ...678 // Structurae oculi accessoriae (organa oculi accessoria) - přídatné struktury (orgány) oka ...679 // Okohybné svaly ...679 // Fasciae orbitales - fascie a vazivový aparát očnice ...682 // Palpebrae et tunica conjunctiva - víčka a spojivka ...682 // Apparatus lacrimalis - slzní aparát ...685 // Vývoj oka a jeho složek ...687 // Vrozené vady oka ...692 // Molekulární mechanismy vývoje oka ...692 // ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE-ÚSTROJÍ ROVNOVÁŽNÉ A SLUCHOVÉ ...696 // Auris externa - zevní ucho ...696 // Auricula - boltec ...696 // Meatus acusticus extemus - zevní zvukovod ...699 // Membrana tympani - bubínek ...700 // Auris media - střední ucho ...702 // Cavitas tympanica (tympani) - středoušní (bubínková) dutina ...702 // Ossicula auditus - sluchové kůstky ... ...703 // Tunica mucosa cavitatis tympani - sliznice středoušní dutiny ...706 // Tuba auditiva-sluchová trubice ...707 //
Auris interna - vnitřní ucho ...708 // Labyrinthus osseus - kostěný labyrint ...708 // Labyrinthus membranaceus - blanitý labyrint ...710 // Labyrinthus vestibularis .... ...711 // Labyrinthus cochlearis ...714 // Vývoj sluchového a rovnovážného ústrojí ...715 // Molekulární mechanismy vývoje ucha ...717 // Vrozené vady ucha ...722 // REJSTŘÍK SVAZKU III ...i // JMENNÝ REJSTŘÍK ...xix //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC