Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
Martin : Osveta, [2005-2011]
2 svazky : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 80-8063-186-7 (svazek 1 ; vázáno) ISBN !978-80-8063-186-4 (chyb.)
ISBN 978-80-8063-187-1 (svazek 2 ; vázáno)
Ve 2. svazku uvedeni autoři: Jozef Šmirala, Alena Ondrejkovičová a kolektív
Obsahuje bibliografie
1. 2005. 447 stran, 24 stran obrazových příloh -- 2. 2011. 441 stran, 30 nečíslovaných stran obrazových příloh
001422390
SVAZEK 2 :   1. Základy tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry (Teodor Rosinský) ...11 // Základné pojmy a ich interpretácia ...15 // Jangajin ...15 // Qi (echi) ...17 // Krv a telové tekutiny ...21 // Päť prvkov ...21 // Dráhy ...29 // Hlavné dráhy ...29 // Orgánové vetvy dráh ...30 // Spojovacie dráhy luo ...31 // Mimoriadne dráhy ...32 // Šľachovo-svalové (tendinomuskulárne) dráhy ...33 // Aktívne body ...35 // Škodliviny ...38 // Vietor ...39 // Chlad ...40 // Horúčosť ...41 // Vlhkosť ...42 // Suchosť ...42 // Oheň ...42 // Displejové mikrosystémy ...45 // 2. Tradičná patológia a terapia (G. Petrovics, A. Ondrejkovičová) ...47 // Syndrómy jang ...51 // Syndróm tchajjang ...51 // Syndrómy jangming ...53 // Syndróm šaojang ...55 // Syndrómy j in ...57 // Syndrómy tchajjin ...57 // Syndróm šaojin ...59 // Syndrómy ťuejin ...61 // Časté chorobné poruchy z disharmónie qi a krvi ...63 // Disharmónia qi ...63 // Disharmónia krvi ...64 // Disharmónia metabolizmu tekutín ...66 // 3. Modifikácie akupunktúry (J. Šmirala, J. Šmirala ml.) ...69 // Modifikácie akupunktúry podľa rozličných druhov ihiel (J. Šmirala) ...74 // Modifikácie akupunktúry podľa spôsobu vpichov (J. Šmirala) ...79 // Modifikácie akupunktúry podľa cudzorodých látok zavádzaných do aktívnych bodov (J. Šmirala) ...83 // Bodová injekčná liečba ...83 // Mezoterapia ...84 // Homeosiniatria ...84 // Akupunktúrna apiterapia ...91 // Faldža ...91 // Implantácia katgutu a iných šijacích materiálov ...91 // Metodika Hari ...92 // 8 // Modifikácie akupunktúry podľa druhu podnetov (J. Šmirala) ...94 // Pôsobenie tepla - termoterapia ...94 // Moxibuscia ...94 // Pôsobenie chladu - kryoterapia (J. Šmirala) ...97 // Pôsobenie tlaku (J. Šmirala) ...98 // Akupresúra ...98 // Tlakové pôsobenie nalepených predmetov ...107 // Pôsobenie masážnych hmatov ...108 //
Pôsobenie podtlaku - vákuumterapia, banky, banková masáž (J. Šmirala ml.) ...110 // Pôsobenie elektrického prúdu (J. Smirala) ...114 // Elektropunktúra a elektroakupunktúra ...114 // Transkutánna elektrostimulácia - PUTENS ...117 // Elektroakupunktúrna relaxačná terapia ...120 // Pôsobenie svetla (J. Šmirala) ...120 // Fotopunktúra (fotostimulácia) ...120 // Ultrafialové žiarenie ...121 // Laseroterapia, laseropunktúra ...121 // Fokusová laseropunktúra ...129 // Pôsobenie ultrazvuku, zvuku a magnetického póla (J. Šmirala) ...129 // Sonopunktúra, ultrasonopunktúra ...129 // Fonoforéza ...129 // Statické magnetické pole, magnetopunktúra, magnetopresopunktúra ...130 // Pulzujúce magnetické pole ...132 // 4. Mikroakupunktúme systémy (J. Šmirala, J. Pukluš) ...135 // Aurikuloterapia (J. Šmirala) ...140 // Morfológia a anatómia ušnice ...143 // Body a zóny ušnice ...149 // Body a zóny podľa čínskej akupunktúry ušnice ...149 // Projekcia bodov a zón na ušnici podľa Gojdenku a Kotenevovej ...166 // Projekčné zastúpenie orgánov a častí tela na ušnici podľa Nogiera a spol. (1978). 170 // Body na ušnici podľa Nogiera ...186 // Metodika a technika aurikulodiagnostiky, aurikuloterapie a aurikulomedicíny ...193 // Aurikulodiagnostika a aurikuloterapia ...193 // Aurikulodiagnostika a aurikulomedicína ...201 // Príčiny neúspechov aurikuloterapie a aurikulomedicíny ...212 // Najdôležitejšie (kľúčové) a najčastejšie používané body na ušnici podľa Nogiera.. 215 // Indikácie a kontraindikácie aurikuloterapie a aurikulomedicíny ...216 // Kraniopunktúra (J. Šmirala) ...218 // Reflexné zóny na lebke ...218 // Technika vpichov ...221 // Rinopunktúra (nasopunktúra, nosová akupunktúra) (J. Šmirala) ...222 // Oropunktúra (Mundakupunktur, akupunktúra ústnej dutiny) (J. Šmirala) ...225 // Akupunktúra jednou ihlou (J. Šmirala) ...227 //
Možnosti využitia metodiky pri niektorých najdôležitejších indikáciách v praxi ...227 // Manuspunktúra (cheiropunktúra, reflexná zonálna masáž ruky, akupunktúra dlane a ruky) // (J. Šmirala) ...230 // Pedispunktúra (J. Šmirala) ...233 // Akupunktúra Su jok (J. Pukluš) ...237 // Liečba Su jok podľa systému zhody ...238 // Terminológia ...239 // Inštrumentárium ...240 // Zóny zhody a body zhody ...241 // Centrálna línia a bazálne body ...246 // Línie súmernosti, odraz ...248 // Ďalšie systémy zhody využívané na rukách ...249 // Kontraindikácie ...251 // Liečba Su jok s využitím meridiánov a práca s elementmi ...251 // Základné zákonitosti ...252 // Svalovošľachové meridiány ...253 // Meridiány Byol a ich body ...254 // Yyužitie elementov ...260 // Čakry ...265 // Novšie smery a interpretácie Su jok ...270 // Bioholografický systém ECIWO (J. Smirala) ...272 // Systém YNSA (J. Šmirala) ...274 // 9 // Hiratove zóny (J. Šmirala) ...277 // Indologia (J. Šmirala) ...278 // 5. Akupunktúra v praxi (J. Šmirala, G. Petrovics, A. Ondrejkovičová, O. Bangha, K. Hollý, V. Bangha). . // Detekcia aktívnych bodov (J. Šmirala) // Súčasnosť a perspektívy akupunktúry (A. Ondrejkovičová, O. Bangha) // Aktivity Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO, WHO) v oblasti akupunktúry // Aktivity EÚ v oblasti akupunktúry, tradičnej medicíny, alternatívnej medicíny a verejného // zdravotníctva // Akupunktúra vo vyspelých krajinách EU // Liečba bolesti (A. Ondrejkovičová) // Akupunktúrna analgézia v aurikuloterapii (A. Ondrejkovičová) // Akupunktúra na operačnej sále (A. Ondrejkovičová) // Psychosomatické ochorenia (T. Rosinský) // Akupunktúra v ortopédii, reumatológii, neurológii a pri traumatizme (G. Petrovics) // Tortikolis // Interkostálna neuralgia // Bolesti ramena (periarthritis humeroscapularis) //
Tenisový lakeť (epicondylitis radialis humeri) // Bolesti krížov // Syndrómy zablokovania // Trauma - poranenia a podvrtnutia // Lumboischialgický syndróm, zápal sedacieho nervu // Pásový opar // Bolesti tváre, neuralgia trojklaného nervu // Ptóza viečka // Syndrómy ochrnutia // Náhle cievne mozgové príhody // Akútne stavy // Obdobie rekonvalescencie // Následky náhlych cievnych mozgových príhod // Prevencia náhlych cievnych mozgových príhod // Epilepsia // Bolesti hlavy // Závraty // Nespavosť // Akupunktúra v pediatrii (J. Šmirala) // Hlavné indikácie akupunktúry v detskom veku // Príklady ošetrenia akupresúrou u dojčiat a malých detí // Niekoľko najosvedčenejších postupov pri liečbe väčších detí akupunktúrou // Liečba závislosti akupunktúrou (A. Ondrejkovičová, K. Hollý) // História // Klasická teória drogových závislostí // Ako vzniká bolesť // Tolerancia a fyzická závislosť . // Biológia závislostí // Pôsobenie jednotlivých psychoaktívnych látok na mozog // Vzťah medzi biologickými základmi závislostí a osobnosťou // Všeobecné zásady terapeutického prístupu pri liečbe závislosti // Akupunktúrna detoxikácia vo svetle tradičnej čínskej medicíny // Detoxikácia v protokole NADA // Iné akupunktúrne prístupy // Akupunktúra vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii (J. Šmirala, V. Balogh) // Niektoré zvláštne terapeutické postupy v akupunktúre (J. Šmirala) // // Apendicitída // Liečba obezity // Liečba perforovaného gastroduodenálneho vredu // Liečba patologického klimaktéria // Gravidita, pôrod, šestonedelie // Akupunktúra ako spôsob znecitlivenia pri chirurgických výkonoch a bolestivých vyšetreniach (J. Šmirala) // Metodika a technika akupunktúrnej hypalgézie // Príklady výberu bodov na akupunktúrnu hypalgéziu pri niektorých operáciách a bolestivých vyšetreniach //
Metodika a technika akupunktúrnej hypalgézie // Príklady výberu bodov na akupunktúrnu hypalgéziu pri niektorých operáciách a bolestivých // vyšetreniach // Výhody a nevýhody akupunktúrnej hypalgézie // Indikácie a kontraindikácie akupunktúrnej hypalgézie // Kozmetická akupunktúra (J. Šmirala) ...389 // Prognóza a možné komplikácie akupunktúry ...398 // Prognóza chorôb liečených akupunktúrou ...398 // Možné komplikácie akupunktúry ...399 // Komplikácie pridružených techník akupunktúry ...401 // Indikačné zoznamy a metodické návody na liečbu niektorých ochorení pomocou akupunktúry a jej modifikácií (J. Šmirala) ...403 // Indikačný zoznam ochorení na liečbu pomocou klasickej akupunktúry ...404 // Indikačný zoznam ochorení na liečbu pomocou akupunktúry ušnice ...419 // Možnosti výberu bodov v súlade s čínskou akupunktúrou ušnice ...419 // Najčastejšie používané kombinácie bodov na ušnici podľa klasifikácie Gojdenku // a Kotenevovej ...424 // Kombinácie 30 kľúčových bodov ušnice spracovaných podľa Nogiera ...426 // Indikačný zoznam ochorení na liečbu pomocou akupresúry (J. Šmirala) ...428 // Literatúra ...437

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC