Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
1. vydání
Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2012
163 stran ; 30 cm

ISBN 978-80-7248-811-7 (brožováno)
900 výtisky
Obsahuje bibliografii 151-163 a bibliografické odkazy
001422406
Předmluva 1 // 0. ÚVODEM 1 // 0.1 Tradice muzejnictví v Opavě (Jiří KNAPÍK) 6 // 0.2 Výuka muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě (Jiří KNAPÍK) 6 // 1. CO JE MUZEOLOGIE? // 1.1 Teoretický základ muzeologie (Pavel ŠOPÁK) 8 // 1.2 Základní muzeologické pojmy a jejich užívání; organizace muzejní práce; mezinárodní a národní muzejní instituce; časopisy a konference, muzejní bibliografie (David VÁHALA) 15 // 2 . MUZEJNÍK — JEHO KOMPETENCE A VZDĚLÁNÍ // 2.1 Muzeologie jako téma odborné přípravy (Pavel ŠOPÁK ) 22 // 2.2 Muzejník mezi muzeologií, dějinami hmotné kultury a dějinami umění (Jaromír OLŠOVSKÝ) 30 // 3. DĚJINY A TYPOLOGIE MUZEJNÍCH INSTITUCÍ // 3.1 Sběratelství stavovské společnosti jako předpoklad vzniku muzejních institucí občanské společnosti: od manýristických sbírek jako obrazu světa k osvícenské Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze (Jaromír OLŠOVSKÝ) 36 // 3.2 Muzea v občanské společnosti: Evropa od poloviny 18. století do první světové války (Pavel ŠOPÁK) 48 // 3.3 Proměny muzejního fenoménu v českých zemích // 3.3.1 Muzejní fenomén stavovské společnosti (Pavel ŠOPÁK) 59 // 3.3.2 Muzejní fenomén v období pozdního osvícenství a romantismu (1800-1850) (Pavel ŠOPÁK) 64 // 3.3.3 Muzejní fenomén a občanská společnost (1850-1890) (Pavel ŠOPÁK) 71 // 3.3.4 Muzejní fenomén období moderny (1890-1914) (Pavel ŠOPÁK) 81 // 3.3.5 Muzejní fenomén a Československá republika (1918-1945) (Pavel ŠOPÁK) 84 // 3.3.6 Muzejnictví v Československu let 1945-1989 (David VÁHALA) 93 //
4. MUZEJNÍ PRAXE SOUČASNOSTI V ČR // 4.1 Co je muzeum v ČR v současnosti? (David VÁHALA) 96 // 4.2 Muzejní sbírka; selekce, tezaurace a evidence dle platné legislativy (David VÁHALA) 99 // 4.3 Péče o muzejní sbírky - principy muzejní konzervace (David VÁHALA) 103 // 4.4 Muzejní prezentace (Pavel ŠOPÁK) 110 // 4.5 Muzejní marketing (David VÁHALA) 114 // 4.6 Muzejní pedagogika (Pavel ŠOPÁK) 115 // 5. MUZEA V ČR V SOUČASNOSTI // 5.1 Galerie a muzea umění (Jaromír OLŠOVSKÝ) 117 // 5.2 Národní muzeum (David VÁHALA) 129 // 5.3 Uměleckoprůmyslová muzea (Pavel ŠOPÁK) 131 // 5.4 Muzea přírody, vědy a techniky (Pavel ŠOPÁK) 135 // 5.5 Regionální muzea (Pavel ŠOPÁK) 139 // 5.6 Literární a hudební muzea a památníky (Pavel ŠOPÁK) 141 // 5.7 Muzea v přírodě (Pavel ŠOPÁK) 146 // 5.8 Oborová muzea (David VÁHALA) 147 // 5.9 Vojenská a politická muzea (David VÁHALA) 149 // Seznam literatury // Seznam zkratek
(OCoLC)862711649
cnb002439379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC