Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Brno : Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., 2014
387 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, plány, faksimile ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-86023-50-2 (vázáno)
angličtina, němčina, polština, ruština
Částečně přeloženo z angličtiny, němčiny, polštiny a ruštiny
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně slovenský text, anglická resumé
001422413
Předmluva (Pavel Kouřil) 8 // ÚVOD // Vladimír Vavřínek - Universalismus cyrilometodějské misie 12 // PŘEDPOKLADY // Josef Žemlička - Christianizace a etatizační proces ve střední Evropě 22 // Herwig Wolfram - Bavorská misie v Panonii v 9. století 28 // lan Wood - Latinská hagiografické literatura dokumentující misijní cesty od Rimberta po Bruna z Querfurtu 34 // David Kalhous - Několik poznámek k sociální struktuře Velké Moravy 40 // Zdeněk Měřínský - Pohanství a počátky křesťanství na Moravě a ve Slezsku 48 // Lumír Poláček - Velkomoravská sakrální architektura - nové výzkumy, nové otázky 66 // Luděk Galuška - Křesťanství v období byzantské misie a Metodějova arcibiskupství na bázi archeologických pramenů z oblasti Veligradu - Starého Města a Uherské Hradiště 74 // Christian Lübke - Z perspektivy Východofrancké říše: Morava a její mocenský vzestup za knížete Rostislava 86 // Jiří Macháček - Byzantská misie a doklady jejího působení na Pohansku u Břeclavi 92 // Pavel Kouřil - Archeologické doklady křesťanství v památkách hmotné kultury 9. až 10. století na Moravě se zaměřením na křížky 102 // Blanka Kavánová - Rekonstrukce relikviáře z Mikulčic 114 // Alexander T. Ruttkay - Počiatky kresťanstva a včasnostredoveké sakrálne architektúry na území Slovenska - nové objavy a súvislosti 118 // Milan Hanuliak - Karol Pieta - Odraz christianizácie v hnuteľných prameňoch z 9. stor. vo východných častiach Veľkej Moravy 134 // Ivana Boháčová - Nadá Profantová - Čechy v době velkomoravské 148 // Krzysztof Jaworski - Křesťanská Velké Morava a slezské země na konci 9. století 168 // Jacek Poleski - Kontakty Velkomoravské říše s kmeny z oblasti Malopolska - krátká epizoda nebo společné kořeny 178 //
BRATŘI ZE SOLUNĚ // Sergej Ivanov - Cyril a Metoděj mezi byzantskými misionáři: obecné rysy a unikátní vlastnosti 196 // Libor Jan - Počátky moravské církevní organizace a charakter Metodějova arcibiskupství 200 // Maddalena Betti - Vznik Sancta Ecclesia Marabensis: Listy papeže Jana VIII. (872-882) 206 // Ivan Biliarsky - První stať Zákona sudnyho ljudem a právní dědictví moravské misie svátých bratří Cyrila a Metoděje 210 // Ján Steinhübel - Metodov konflikt s bavorskými biskupmi 220 // Petr Charvát - A montibus usque ad mare: Morava a Benátky v 9. století 226 // Christo Trendafilov - List patriarchy Fotia katolíku Žachariáši, Konstantin Filosof a vznik prototypu misionářského jazyka v období let 860-863 230 // Marija Jovčeva - Slovanská bohoslužba na Velké Moravě a její hymnografické komponenty 240 // Giorgio Ziffer - Konstantin-Cyril, Metoděj a filologie 250 // Radoslav Večerka - Kyjevské listy a Velká Morava 252 // Štefan Pilát - Cyrilometodějský překlad apoštola a jeho další vývoj v slovanské rukopisné tradici 256 // Miroslav Vepřek - Staroslověnské paraliturgické památky velkomoravského a českého původu 268 // Anatolij Turilov - K výzkumu velkomoravského písemného dědictví: předběžné závěry, sporné otázky a perspektivy 272 // PAMĚŤ // Václav Konzal - Kontinuita slovanské liturgie v přemyslovských Čechách 282 // Petr Sommer - Svatý Prokop a Sázavský klášter 284 // František Čajka - Srbskocírkevněslovanský rukopis Modlitby sv. Řehoře 288 // Václav Čermák - Církevněslovanské písemnictví Slovanského kláštera v Praze 292 // Martin Wihoda - Cyrilometodějská tradice v paměti přemyslovského věku 298 // Eva Doležalová - Cyrilometodějská tradice v lucemburských Čechách 304 // Antonín Kalous - Cyrilometodějská tradice v pozdně středověkých českých zemích 310 //
Pavel Kůrka - Ohlasy cyrilometodějské tradice v české reformaci 318 // Tomáš Parma - Cyrilometodějské dědictví v rekatolizačních plánech na Moravě 322 // Jiří Mikulec - Cyrilometodějská tradice v barokních Čechách 330 // Johannes Reinhart - Velkomoravské dědictví v jihoslovanském písemnictví 338 // Marek Stawski - Cyrilometodějské tradice v Polsku: Kristiánova legenda ve službách jagellonských ambicí 346 // Martin Homza - Cyrilo-metodská tradícia v staršej uhorskej a slovenskej historiografii do konca 16. storočia 352 // Naďa Labancová - Obraz svätých Konštantína a Metoda v slovenskej literatúre 17.-18. storočia 358 // Michaela Soleiman pour Hashemi - Vídeňská cyrilometodějské kázání 18. století 364 // Francis J. Thomson - Život Metoděje a Cyrila v menologiu Demetria Tuptala 370
(OCoLC)931999594
cnb002651850

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC