Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015
106 stran : ilustrace ; 25 cm

ISBN 978-80-7454-552-8 (brožováno)
Pedagogika ; 5. publikace
Obsahuje bibliografii na stranách 88-98, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001422447
Úvod // 1 Teoretická východiska ke zkoumání učitelského sebepojetí... 14 // 2 Učitelství jako autentická profese... 19 // 3 Učitelské ctnosti a profesní etika... 25 // 4 Učitelská identita - profesní Já učitele... 35 // 5 Učitelské znalosti - profesní myšlení... 42 // 6 Učitelské rozhodování - decizní dimenze profese... 48 // 7 Učitelské proživání - profesni empatie... 52 // 8 Učitelská tvořivost - profesní kreativita a invence... 55 // 9 Sociální dimenze učitelské profese... 61 // 10 Učitelské zdraví - profesní kondice... 64 // 11 Výzkum subjektivní učitelské zdatnosti u učitelů v praxi... 68 // 11.1 Teoretická východiska výzkumu...68 // 11.2 Cíle a otázky výzkumu...70 // 11.3 Vzorek výzkumu...71 // 11.4 Použitá metoda výzkumu...72 // 11.5 Výsledky výzkumu je jejich interpretace...73 // 11.6 Diskuse a závěry...80 // 12 Perspektivy učitelství - budoucnost profese z hlediska autoevaluace... 82 // Závěry... 86 // Seznam použité odborné literatury... 88 // Summary: Teacher’s self-conception and its research... 99 // Věcný rejstřík...101 // Seznam obrázků...104 // Seznam tabulek...104 // Přílohy...105 // Příloha 1: Pozorování sebepojetí učitele studentkou učitelstva // Příloha 2: Životní příběh paní učitelky J. F. (Gottsteinová, 2014) // Příloha 3: Životní příběh paní učitelky M. Š. (Gottsteinová, 2014) // Příloha 4: Otázky a odpovědi k rozhovoru s paní učitelkou J. F. (Gottsteinová, 2014) // Příloha 5: Otázky a odpovědi k rozhovoru s paní učitelkou M. Š. (Gottsteinová, 2014) // Příloha 6: Překlad dotazníku pro zjišťování vnímání subjektivní zdatnosti učitele spolupracovat s rodiči // Příloha 7: Otázky k reflexi učitelské odpovědnosti za žáka // Příloha 8: Otázky k reflexi sociálního klimatu školní třídy // O autorce
(OCoLC)944217968
cnb002754465

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC