Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Třetí, opravené vydání
Brandýs n. L. : Dar Ibn Rushd s.r.o., 2016
477 stran : ilustrace, 1 plán ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-88099-07-9 (brožováno)
Částečný souběžný arabský text
001422455
OBSAH // Úvod... // |\ _  ...lojill // Lekce I Výslovnost Abeceda - hlásky, samohlásky, souhlásky; slabika, přízvuk... Konverzace: pozdravy, oslovení, poděkování ...11-20 ...20-22 // NN - N.. ? // ‘2’XI .„11 , ôj j ->ll ,4ÍaJI uJíjj—?. — // Y. NN. // TY Y.. jUJI.JüULoL UI :5ÜjLJI // Lekce II Pravopis a abeceda Samohlásky krátke, dlouhé; psaní ď - ť - ň. souhlásky ě - j, souhlásky s - z; interpunkční znaménka, psaní velkých písmen, psaní zkratek Konverzace: prosba, omluvy, upozornění 23 ...32-33 // YV  .VL,;?.. 1U.I7C1I jujJI // <j — ě <ň — f — ď ď.l~,< <oljLiVI íz — s // // // VY - YT // TV - TY rd j ..’¦"¦li .jljütVI <í Ls-JI // Lekce III Seznámení s osobami a věcmi Slovo a jeho části; podstatná jména; přechylování; zdrobněliny; podstatná jména podle kmene; jednotné a množné číslo podst. jmen; pády a otázky; sloveso "být" v přítomném čase Konverzace : představování, souhlas, nesouhlas, spokojenost, lítost, vyhýbavá odpověď, nespokojenost, 35-50 50-53 // X o - Ví idJIill jjll // f J  N Ji cú il jl Q ’ - l íeLô_i_uVI í L_i_u_fl 1 j <-aK1 I J jQ.a ÍoLL JJI .«"v ŕ L-Ä_bJjV 1  1 * M ft » 1 1 // 464 // ?? -Lekce IV // ?? - // ?? -•U - // -n - // Lekce V // V\ - // A. -AX - // Vo... LjLáII  1 Jii SljIjiJUI // jijc. .‘LAal il <>_ájLji JI :ÍjjLäJ.I // O •... ‘ ‘ 1 <t—??-uV lj // Osobní údaje...54-55 // Zemepisné názvy; prídavná jména
(jednotné a množné číslo), odvození prídavných jmen, synonyma prídavných jmen, antonyma u prídavných jmen. zkr. prídavná jména, // stupňování přídavných jmen...56 -66 // Konverzace: blahopřání, slib. koníčky, pozvání, // rady...66-68 // Z novin...68 - 69 // 0Í...??>1?-? :L_>l_>ll // JjLlILiIil 11 d » ? LaJjA >q1 a./ill e 1-?.? lil // ol___»öl___á_??]I jjx. <LI_?—ili  _il—sdi ioLii-all // e I a . n I tsj . sC\ 1 I 1 1 .6 J( j Al I Cj 1 floral I *Cj 1Q w"»l I // o4...J i.Aaíll // <6I iÍjII . I I // ??... ya // Odkud jsi přijel? - Doprava...70 -71 // Zájmena osobní, zvratná, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná; číslovky základní, řadové // a ostatní...72 - 80 // Údaje o České republice...81-82 // Sloveso "mít" v přítomném čase...82 // Konverzace: na velvyslanectví, na hranici, celnici, cizinec v Praze, cestovní kancelář, městská doprava, letiště, přístav, nosič, dopravní značky, benzinová pumpa, parkování, autokempink, autoopravna, nehody. // přestupky, na cestě...82-92 // Vtipy...92-93 // V•...— SojjI jjl // läjLiVI i.iILaUI i<L.jLLJ.I jjLa_i-A ,I jjLai íI // I Jjl ? i n »-Q jjl—O-i-rS I d A~W uj I VX... *t i í I <41. hLaiV I jI_ic-VI // AN // 4 čýuTíill tbjj)j) A-yll Zjc. oLojl*-a // 465 // ...LjLaII  JLolII Jxs // . jjj-aJI  <jj -«>ÍI SjLL j  iüjLill // JLJI // .jjjil oLo Lc .JLÍjJI icLliil .jllall ij* // -¦I.-.-. .CjIjI 1 ..? < 4>ÍiJI // <\x
- AY...‘olilUJ.1 .oljL JI // ar AY ...úLaI Š // Lekce VI // •U - // \í // Ubytování...;... // Sloveso: přítomný čas; přehled nejdůležitějších infinitivu // (vid dokonavý - nedokonavý)...•; // Konverzace: v recepci, hotel, závada, odjezd, placeni, // informace o bydlení, směnárna, v bance... // Vtipy... // ... // ..94-% %- 108 // 108-113 // 113-114 // // - řl3) JLciVI ÖJ. // \.A- ... // ’~i all ’j* jSLaVI <oLijj_ÜH  // ,J<...I1  ol---x.jJ*-o .LÍJ-II *6jjl—»-1I .JliJI // - N - A...oliali (ji // NU - N ...oLa11í // Lekce VII Město... // Časování nepravidelných sloves... // Základní informace o Praze... // Sloveso "býti"... // Adverbia; pomocná slovesa...•”¦••• // Konverzace: frazeologie ? tématu "město"; Co jste viděli? // Chci několik dat o Praze... // Historka... // \U - N N o... // 115- 116 // 116- 117 // 117- 120 // ...120 // 120- 121 // 122-125 // 125-126 // :LjL_u)I  jJI // WV _ NU...Sjl l // \X. - \\V... Áx uLuVI ??? // NY... // 466 // UN - \W
(OCoLC)946295647
cnb002782172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC