Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vydání první
Praha : Togga, 2015
147 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7476-076-1 (brožováno)
Andrias ; vol. V
Obsahuje bibliografii na stranách 139-147 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001422482
Obsah // Úvod 9 // i. // Nietzschova axiologická ontologie 19 // Jakub Chavalka // Odpovídat události. Pokus o rozvinutí Deleuzovy etiky imancnce 29 // Petr Prášek // Heidcggerovo myšlení proti hodnotám 35 // Vlastimil Jílek // Hledání náboženských hodnot. Nástin metodologického rámce 43 // Vojtech Tomášek // Hodnoty moderní inteligence. Patočkova prednáška Duchovní Človčk a intelektuál (1975) jakožto příklad sporu o hodnotová východiska moderní inteligence 53 // Jakub Homolka // 11. // Hodnota - postoj - diskursivní praxe. Nčkolik poznámek k možnostem historicko-včdního studia aktérských hodnotových orientací Jan Horský // 67 // Naši hoši, nebo banda soldátů? Badatelská reflexe o relativitč hodnot a první světové válce Daniel Bubeník // 81 // Hodnoty a kulturní vzorce. Longitudinální perspektiva v interpretacích indiánských společností v dobé conquisty 93 // Václav Kozina // III. // Hodnoty v environmentálním myšlení. Úvahy Josefa Vavrouška a Josefa Šmajse 115 // Ondřej Hudeček // Role hodnot při vnímání environmentálních rizik 125 // Zuzana Martínková // Summary 135 // O autorech 137 // Seznam literatury 139
(OCoLC)923584248
cnb002710612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC