Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vydání
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016
108 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-703-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 105-108
001422502
Příběh namísto předmluvy: Aneta, Barbora a Cecílie aneb Tři cesty na scestí.9 // 1 Úvod...12 // 2 Škola...27 // 2.1 Učitel...27 // 2.2 Vychovatel ve školní družině (školním klubu)...34 // 2.3 Asistent pedagoga...38 // 2.4 Třídní učitel...41 // 2.5 Ředitel...46 // 2.6 Pedagogická rada...48 // 2.7 Výchovná komise...50 // 2.8 Výchovný poradce...52 // 2.9 Školní metodik prevence...54 // 2.10 Školní psycholog a speciální pedagog...55 // 2.11 Formy vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...57 // 3 Instituce spolupracující se školou...61 // 3.1 Instituce v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy...63 // 3.1.1 Pedagogicko-psychologická poradna...63 // 3.1.2 Speciálně pedagogické centrum...65 // 3.1.3 Středisko výchovné péče...67 // 3.1.4 Zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu...68 // 3.2 Instituce v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí...74 // 3.2.1 Sociálně-právní ochrana dětí...74 // 3.2.2 Sociální poradenství...83 // 3.2.3 Služby sociální prevence...83 // 3.3 Instituce v gesci Ministerstva zdravotnictví...86 // 3.3.1 Dětská psychiatrická nemocnice (dříve léčebna)...86 // 3.3.2 Dětské a dorostové detoxikační centrum...87 // 3.4 Instituce v gesci Ministerstva vnitra...88 // 3.4.1 Policie ČR (PČR)...88 // 3.4.2 Obecní (městská) policie...91 // 3.5 Instituce v gesci Ministerstva spravedlnosti...92 // 3.5.1 Soudy pro mladistvé...92 // 3.5.2 Věznice a vazební věznice pro mladistvé...92 // 3.5.3 Probační a mediační služba...95 // 3.5.4 Jiná zařízení...96 //
4 Soudnictví ve věcech mládeže...98 // 4.1 Řízení ve věcech mladistvých ...99 // 4.1.1 Výchovná opatření ...dsouzení mladistvého...103 // 4.2 Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let... 103 // 5 Závěr...104 // Literatura a další informační zdroje 105
(OCoLC)951553208
cnb002773225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC