Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015
195 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8004-1 (brožováno)
Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 436
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 187-195 a bibliografické odkazy
Částečně bulharský a srbský text, anglické resumé
001422547
PŘEDMLUVA // I. ÚVOD 13 // Několik slov o autorech 18 // Excerpovaná literatura 20 // II. Z TEORIE IDIOMU A FRAZÉMU // II.1. Frazeologie, idiomatika 22 // II.2. Frazém, idiom 26 // III. Z TEORIE PŘEKLADU 48 // III.1. Problém definice překladu 48 // III.2. Cíle překladu 51 // III.3. Problém ekvivalence v překladu 53 // III.4. Dnešní požadavky na překlad 54 // III.5. O překládání idiomů a frazému 55 // IV. PRAZEOTVORNÁ BÁZE „ČLOVĚK. LIDSKÉ TĚLO" 61 // IV.1. Oblast antropická 61 // IV.2. Oblast hlavy 65 // IV.3. Oblast trupu 75 // IV.4. Oblast končetin 80 // IV.5. Oblast dalších somatismů 84 // IV.6. Oblast mentální a psychosom atická 87 // IV.7. Oblast verbální, jiné somatické jevy a stavy 90 // IV.8. Shrnutí 94 // V. FRAZEOTVORNÁ BÁZE „FAUNA“ 100 // V.1. Oblast savců 100 // V.2. Oblast ptáků 104 // V.3. Oblast ryb a plazů 107 // V.4. Oblast bezobratlých živočichů 111 // V. 5. Shrnutí 113 // VI. FRAZEOTVORNÁ BÁZE „FLÓRA“ 116 // VI.1. липа / (strom) / липа 116 // VI.2. пелен / pelyněk / пелин 116 // VI.3 . jaбyKa / (malina) / ябълка 118 // VI.4. шипак / (železo) / шинка 118 // VI.5. изданак / výhonek / издънка 120 // VI.6. ловор / vavřín / лавър 120 // VI.7. Shrnutí 121 // VII. FRAZEOTVORNÁ BÁZE „NEŽIVÁ PŘÍRODA“ 123 // VII.1. Sféra oheň 123 // VII. 2. Sféra voda 124 // VII.3. Sféra vzduch 125 // VII.4. Sféra z e m ě 126 // VII. 5. Shrnutí 127 // VIII. FRAZEOTVORNÁ BÁZE „MYTOLOGIE, NADPŘIROZENO“ 130 // VIII.1. она свет / onen svět / онзи свят 130 // VIII.2. бог / bůh / бог 131 // VIII.3. пакао / peklo / пъкъл 132 // VIII.4. мора / můra / кошмар 132 // VIII.5. ма!)и]а, чароли]а/ kouzlo / магия, (чаровник) 133 // VIII.6. зачарани круг / začarovaný kruh / омагьосан кръг 133 // VIII.7. Shrnutí 134 //
IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) 136 // IX.1. Frazeotvorná báze „život, smrt“ 136 // IX.2. Frazeotvorná báze „čas, denní/roční období apod.“ 138 // IX.3. Frazeotvorná báze „numeralia, počet, míra apod.“ 148 // IX.4. Shrnutí 145 // X. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ II. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM KONKRÉTNÍM A Z OBLASTI HER, ZÁVODŮ, SOUTĚŽÍ) 148 // X.l. Frazeotvorná báze „geografie“ 148 // X.2. Frazeotvorná báze „práce, obchod“ 150 // X.3. Frazeotvorná báze „potraviny“ 152 // X.4. Frazeotvorná báze „nejrůznější předměty a věci“ 156 // X.5. Frazeotvorná báze „vojenství, fyzický boj“ 160 // X.6. Frazeotvorná báze „hra, závod, soutěž“ // X.7. Shrnutí 165 // XI. ZÁVĚREČNÁ VYHODNOCENÍ // XI.1. Závěrečné vyhodnocení frazeotvornych bází 171 // XI.2. Závěrečné vyhodnocení poměrů identičnosti 171 // XI.3. Závěrečné vyhodnocení aktualizací a nevhodných překladatelských řešení 175 // SUMMARY 180 // BIBLIOGRAFIE 187
cnb002745313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC