Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Disertace
Biografie
1. vydání
[Chomutov] : L. Marek, 2014
272 stran : ilustrace ; 25 cm

ISBN 978-80-87127-68-1 (vázáno)
Pontes pragenses ; svazek 72
Obsahuje bibliografii na stranách 169-179, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně souběžný anglický, německý a italský text, anglické, německé a italské resumé
001422750
Předmluva (Ján Liguš) ...11 // Seznam zkratek ...13 // Úvod ...14 // 1. Homiletika jako teologický obor ...17 // 1.1. Vymezení pojmu a definice homiletiky ...17 // 1.2. Postavení homiletiky v teologických disciplínách ...20 // 1.3. Svátost slova ...22 // 1.4. Homiletika a pomocné obory ...23 // 1.5. Shrnutí ...23 // 2. Ježíš Kristus jako základ homiletiky ...24 // 2.1. Zvěstováni Kristova narození ...24 // 2.2. Ježíšovo pověření pro kázání ...27 // 2.3. Kazatel Ježíš „otevřel ústa“ ...29 // 2.3.1. Kazatel Ježíš je láska ...30 // 2.3.2. Kazatel Ježíš je odpuštění hříchu ...31 // 2.3.3. Kazatel Ježíš je soucit a milosrdenství ...32 // 2.3.4. Kazatel Ježíš: „běda vám" ... ...33 // 2.3.5. Kazatel Ježíš kritizován - »durus est hic sermon« ...35 // 2.3.6. Kazatel Ježíš je cesta, pravda a život ...36 // 2.4. Forma a literární druh Ježíšova kázání ...37 // 2.5. Shrnutí ...39 // 3. Stručný historický vývoj homiletiky ...41 // 3.1. Kázání v apoštolské době ...41 // 3.2. Kázání v poapoštolské době ...45 // 3.3. Kázání apoštolských otců ...45 // 3.4. Kázání apologetů ...46 // 3.5. Kázání v alexandrijské škole ...46 // 3.6. Kázání ve vrcholné řecké patristice ...47 // 3.7. Kázání ve vrcholné latinské patristice ...48 // 3.8. Kázání v pozdní patristice ...50 // 3.9. Aspekty středověkého kázání ...51 // 3.10. Shrnutí ...57 // 3.11. Kázání u předchůdců české reformace ...57 // 3.12. České reformační Kázání ...58 // 3.13. Kázání ve světle světové reformace ...62 // 3.14. Kázání v době humanismu ...65 // 3.15. Postreformační kazatelské aspekty ...67 // 3.16. Homiletika v optice dialektické teologie 20. století ...69 // 3.17. Shrnutí ...71 //
4. Současná katolická homiletika ...73 // 4.1. Kázání v dokumentech Druhého vatikánského koncilu ...73 // 4.1.1. Konstituce o liturgii ...73 // 4.1.2. Dekret o službě a životě presbyterů ...74 // 4.1.3. Dekret o kněžské formaci výhradně pastorační ...74 // 4.1.4. Dogmatická konstituce o Božím slově ...75 // 4.1.5. Dekret o misionářské aktivitě církve ...76 // 4.2. Homiletika v Katechismu katolické církve ...77 // 4.3. Hlásání Božího slova podle Kodexu kanonického práva ...79 // 4.4. Ukázka katolické homilie ...82 // 4.4.1. Autor homilie Raniero Cantalamessa ...82 // 4.4.2. Téma homilie „Kristus je náš pokoj“ ...83 // 4.4.3. Rozbor katolické homilie ...86 // 4.5. Katolické disertační práce z USA a Kanady ...87 // 4.6. Praktické aspekty katolické homiletiky ...89 // 4.7. Závěry katolického pojetí homilie ...91 // 4.8. Shrnutí ...92 // 5. Současná protestantská homiletika ...93 // 5.1. Kazatelská služba v pojetí ČCE ...94 // 5.1.1. Agenda ČCE o kázání ...94 // 5.1.2. Jazykový projev kazatele ...96 // 5.2. Funkce protestantského Kázání ...96 // 5.3. Nové formy a styly Kázání ...98 // 5.4. Kemnerův výzkum o posluchačích Kázání ...99 // 5.5. Ukázka protestantského Kázání ...100 // 5.5.1. Autor homilie Ján Liguš ...100 // 5.5.2. Téma homilie „Únava a povzbuzeni na cestě“ ...101 // 5.5.3. Rozbor protestantské homilie ...104 // 5.6. Protestantské disertační práce z USA ...105 // 5.7. Závěry protestantského pojetí homilie ...107 // 5.8. Shrnutí ...108 //
6. Kázání v postcírkevní společnosti ...109 // 6.1. Quo vadis. Ecclesia? ...109 // 6.2. Katolicko-protestantská konvergence v díle Hanse Künga ...115 // 6.3. Posluchač homilii v proměnách času ...118 // 6.4. Krize mezilidské komunikace ...122 // 6.5. Homiletická komunikace ...123 // 6.5.1. Obnova důvěry jako východisko z krize homiletiky ...123 // 6.5.2. Kazatel v komunikačním procesu ...124 // 6.5.3. Nedostatky některých kazatelů ...125 // 6.5.4. Model duchovni komunikace ...129 // 6.5.5. Model psychologické komunikace ...130 // 6.5.6. Model řečnické komunikace ...132 // 6.6. „Metahomiletická komunikace“ a Chiara Lubichová ...133 // 6.7. Shrnutí ...136 // 7. Výzkumné šetření ...138 // 7.1. Vymezení vědeckého problému a jeho řešení ...138 // 7.2. Podstata a základní rysy vymezování problému ...138 // 7.3. Formulování výzkumné otázky ...139 // 7.4. Stanovení hypotézy ...139 // 7.5. Popis výzkumného šetření ...139 // 7.6. Kritéria zpracování výsledků ...140 // 7.7. Přípravná fáze šetření ...141 // 7.8. Průběh šetření a získávání informací ...141 // 7.8.1. Česká republika ...141 // 7.8.2. Německo ...142 // 7.8.3. USA ...142 // 7.9. Zpracování a třídění informací ...142 // 7.9.1. Vymezení proměnných faktorů ...143 // 7.9.2. Homiletický dotazník a osobní reflexe expertky ...143 // 7.10. Výsledky šetření ...146 // 7.10.1. Význam kázání v poslání duchovních ...147 // 7.10.2. Od kázání očekávám ...148 // 7.10.3. Řečnická a jazyková kvalita projevu duchovního ...150 // 7.10.4. Délka kázání ...151 // 7.10.5. Vliv kázání na změnu života věřících ...152 // 7.10.6. Koherence mezi kazatelovými slovy a činy ...153 // 7.10.7. Preference kazatele podle věku ...154 // 7.10.8. Kázání a dojetí ... ...156 // 7.10.9. Homilie formou diskuze ...157 // 7.10.10. Postgraduální homiletický kurs ...158 // 7.11. Shrnutí ...160 //
8. Závěr ...163 // 9. Jmenný rejstřík ...166 // 10. Seznam použitých zdrojů ...170 // 10.1. Primární literatura ...170 // 10.2. Sekundární literatura ...173 // 10.3. Encyklopedie, sborníky, slovníky, časopisy ...176 // 10.4. Elektronické dokumenty ...178 // 11. Seznam příloh ...180 // 11.1. Encyklika „Humani generis redemtionem" ...180 // 11.1.1. Encyklika v angličtině - příloha č. I ...180 // 11.1.2. Encyklika v italštině příloha ć. 2 ...188 // 11.2. Homiletický dotazník v angličtině příloha č. 3 ...195 // 11.3. Homiletický dotazník v němčině příloha č. 4 ...197 // 11.4. Homiletický dotazník v italštině příloha č. 5 ...198 // 11.5. Souhrnné tabulky výsledků výzkumného Setřeni ...200 // 11.5.1. Kázání v posláni duchovních - příloha č. 6 ...200 // 11.5.2. Téma Kázání příloha č. 7 ...206 // 11.5.3. Řečnická a jazyková kvalita projevu kazatele příloha č. 8 ...211 // 11.5.4. Délka kázání - příloha č. 9 ...217 // 11.5.5. Vliv kázání změnu života věřících příloha č. 10 ...222 // 11.5.6. Osobni přiklad a život kazatele ve vztahu k jeho kázání příloha č. 11 ...227 // 11.5.7. Preference kazatele podle věku příloha č. 12 ...233 // 11.5.8. Kázání a dojetí příloha č. 13 ...238 // 11.5.9. Homilie formou diskuze - příloha č. 14 ...249 // 11.5.10. Kurs pro zlepšení kvality Kázání duchovních příloha č. 15 ...253 // 12. Summary ...259 // 13. Zusammenfassung ...262 // 14. Riassunto ...265
(OCoLC)883372179
cnb002586037

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC