Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015
116 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7510-161-7 (brožováno)
Název z obálky
Na obálce pod názvem: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd
Obsahuje bibliografii na stranách 103-109, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001422777
OBSAH // ÚVOD...7 // 1 VÝVOJOVÉ CHARAKTERISTIKY DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU... 11 // 1.1 Ontogenetický vývoj předškoláka...12 // 1.1.1 Somatický vývoj a rozvoj hrubéajemné motoriky...12 // 1.1.2 Rozvoj kognitivních schopností...17 // 1.1.3 Emoční rozvoj předškoláka •...28 // 1.1.4 Rozvoj sociálních dovedností...31 // 1.1.5 Vliv hry na rozvoj psychických procesů...32 // 1.1.6 Identita dítěte předškolního věku...34 // 1.2 Význam předškolního vzdělávání...36 // 1.3 Rodina předškolního dítěte...39 // 1.3.1 Specifika výchovy v romské rodině...40 // 2 POHLED VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE // NA USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V KONTEXTU PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ EXKLUZE...45 // 2.1 Potřeby fyziologické...45 // 2.2 Potřeby jistoty a bezpečí...45 // 2.3 Potřeba lásky a sounáležitosti...46 // 2.4 Potřeba uznání...47 // 2.5 Potřeba seberealizace...48 // 2.6 Nedostatečná saturace potřeb...48 // 3 ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST...51 // 3.1 Základní charakteristiky jednotlivých oblastí...51 // 3.2 Význam diagnostiky školní zralosti...53 // 3.3 Školní nezralost...55 // 3.4 Negativní dopady předčasně zaškolených dětí na osobnost...57 // 3.5 Školní nezralost u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí...59 // 4 VÝZKUMNÁ ČÁST...61 // 4.1 Metodologická východiska výzkumného problému...61 // 4.1.1 Výzkumný design...62 // 4.1.2 Realizace výzkumu...64 // 4.1.3 Způsob zpracování
a vyhodnocení dat...67 // 4.2 Vnímané bariéry účasti předškolního vzdělávání - interpretace dat...68 // 4.2.1 Vnější bariéry...68 // 4.2.2 Vnímané vnitřní bariéry...78 // 4.3 Vnímaná důležitost předškolního vzdělávání a výchovy očima informantů...84 // 4.3.1 Zlepšování jazykové kompetence...85 // 4.3.2 Získávání potřebných vědomostí, které usnadní vstup do základní školy...86 // 4.3.3 Podpora rozvoje dovedností...87 // 4.3.4 Odpoutání se od své rodiny...87 // 4.3.5 Vnímaná a očekávaná podpora rozvoje sociálních dovedností...88 // 4.3.6 Mít první zkušenost s institucí...89 // 5 SHRNUTÍ VÝZKUMNÝCH ŠETŘENÍ...91 // 5.1 Odpovědi na výzkumné otázky...91 // 5.1.1 Výzkumná otázka č. 1: // Jaké bariéry lze identifikovat jako vnější, systémové?...91 // 5.1.2 Výzkumná otázka č. 2: // Jaké bariéry lze identifikovat jako vnitřní, tedy na straně rodin?...92 // 5.1.3 Výzkumná otázka 3 a náměty na zpřístupnění mateřských škol // ve výpovědích informantů...93 // 6 ZÁVĚR...95 // 6.1 Navrhovaná opatření...96 // 7 LITERATURA...103 // 8 VĚCNÝ REJSTŘÍK...111 // 9 JMENNÝ REJSTŘÍK...113 // 10 SUMMARY...115
(OCoLC)951554165
cnb002794843

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC