Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vydání 1.
V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016
289 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

ISBN 978-80-7553-011-0 (vázáno)
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 262-282 a rejstřík
001422801
Poděkování...17 // Předmluva...19 // O autorce...22 // Úvod...25 // ■ 1 SOCIÁLNÍ POROZUMĚNÍ A SPOLUPRÁCE // Začínáme: Období po narození a první měsíc života...33 // Rodiče: Intuitivní rodičovství...33 // Malé dítě: Sociální mozek...34 // Novorozenecké napodobování a zrcadlové neurony...35 // Sociální interakce v prvním měsíci života...36 // Posun v druhém měsíci: Rozkvět základního vztahování...38 // Role rodiče...38 // Různé druhy interakce a jiná raná „vytváření významu"...43 // Vzrůstající sociální citlivost malého dítěte...45 // Čtvrtý a pátý měsíc: Přechod do okolního světa a vztahování // založené na tématech...47 // Přechod od vztahování založeného na tématech ke vztahování založenému na propojenosti s jinými lidmi (devátý měsíc)...48 // Vývoj vztahování založeného na propojenosti malých dětí...52 // s jinými lidmi 1: Implicitní porozumění...52 // Vývoj vztahování založeného na propojenosti s jinými lidmi 2: // Role sociální interakce...55 // Podpora sdíleného zájmu...55 // Koordinace činností...57 // Sociální interakce s třemi a více osobami...58 // Dítě se zapojuje do dění při sociální interakci...59 // Druhý rok života: Rozvoj „ptačí perspektivy" // a kooperační vztahování...62 // Známky rozvoje„ptačí perspektivy" a schopnost kooperačního vztahování...63 // Škádlení...63 // Šizení...65 // Poznávání sebe sama v zrcadle...72 // Oddělování „proč" a „co" a chápání smyslu...74 // Chápání kontrastujících perspektiv...76 // Role sociálních interakcí...80 // Předstíraná hra a konflikty...81 // Konverzace...84 // Příležitosti pro spolupráci...84 // Shrnutí kapitoly 1 ...89 //
■ 2 CITOVÁ VAZBA // Podstata citové vazby u malých dětí...92 // Znaky citové vazby...94 // Různé typy citové vazby...98 // Bezpečnost citové vazby...99 // Nejistá citová vazba... 104 // Vyhýbavá nejistá vazba...104 // Ambivalentně-rezistentní nejistá vazba... 105 // Dezorganizovaná vazba...105 // Pocit bezpečí dítěte a role rodičů... 106 // Důležitost citlivé vnímavosti k dítěti... 106 // Důležitost uvažování o zážitku dítěte...114 // Styly výchovy spojené s jednotlivými vzorci nejisté citové vazby...120 // Role povahy dítěte...121 // Co ovlivňuje schopnost rodičů poskytovat citlivou péči?...121 // Zázemí...121 // Povaha rodiče... 122 // Vzorce citové vazby и rodičů...122 // Obecná schopnost přizpůsobení rodiče...123 // Raná citová vazba a dlouhodobý vývoj... 124 // Raná citová vazba a pozdější sociální vztahy... 124 // Raná citová vazba a pozdější problémy s chováním... 125 // Vliv prostředí a výchovy... 125 // Pomoc rodičům... 126 // Malé děti a výchova mimo rodinu: Péče v jeslích a její dopad... 126 // Přizpůsobení jeslím... 127 // Jak podpořit dítě v jeslích: Seznámení s prostředím... 127 // Adaptace na jesle: Domácí podpora... 142 // Vztahy dětí к opatrovníkům... 143 // Vztahy dětí mezi sebou... 148 // Vliv pobytu v jeslích na vývoj dětí... 150 // Citová vazba malých dětí к objektům... 151 // Shrnutí kapitoly 2... 153 //
■ 3 SEBERAGULACE A KONTROLA // Základy seberegulace u malých dětí... 155 // Rodičovská podpora základní schopnosti seberegulace malých dětí 156 // Raná péče... 156 // Způsoby kontaktu tváří v tvář... 157 // „Nehybný obličej“... 157 // Normální kontakt tváří v tvář...159 // Fyzická hra... 162 // Předstíraný zápas... 166 // Vývoj záměrné sebekontroly malých dětí... 170 // Jak mohou rodiče podporovat vývoj záměrné sebekontroly dítěte 174 // Podpora rané soustředěné pozornosti dítěte a schopnosti // předvídat události...174 // Regulace odpovědí pomocí sociálního uvědomění a „odkazování" 176 // Podpora příjemné společné hry a spolupráce... 181 // Logické uvažování a mluvení...185 // Seberegulace malých dětí při usínání... 187 // Faktory, jež mohou způsobovat obtíže při seberegulaci malých dětí 193 // Obtíže při výchově...193 // Odtažitý vzorec chování... 193 // Vtíravý vzorec chování...193 // Úzkostný, přehnaně ochraňující vzorec chování...193 // Individuální rozdíly a potenciálně zranitelné malé děti... 194 // Jak se vypořádat s obtížným chováním malých dětí... 196 // „Externalizace" problémů (agresivní/vzteklé či vzdorovité chování) 196 // „Internalizace" problémů (všeobecná bázlivost a přehnaná plachost) 200 // Shrnutí kapitoly 3...200 //
■ 4 KOGNITIVNÍ VÝVOJ // Vyvíjející se mozek...203 // Účinky zkušeností...204 // Stavební kameny kognitivního vývoje...206 // Vlastní aktivita malého dítěte a schopnost rozpoznávání...206 // Jak činnost podporuje kognitivní vývoj dítěte...207 // Získávání kontroly...207 // Chápání fyzického světa...212 // Pochopeníjednání ostatních...216 // Role sociálních vztahů 1: Přínos dítěte...216 // První kontakty s jinými lidmi...216 // Sdělování zájmů a záměrů...217 // Napodobování ostatních ...217 // Rané napodobování...218 // Vývoj napodobování...218 // Využití napodobování и malých dětí...224 // Role sociálních vztahů 2: Přínos rodiče...225 // Intuitivní vnímavost к dítěti ...225 // Intuitivní vnímavost к dětem při raných interakcích...227 // Intuitivní vnímavost u dětí starších tří měsíců...228 // Facilitace...231 // Strukturovaná rodičovská podpora...232 // Hlasová a slovní podpora...238 // Využití jiných zdrojů 1: Sledování televize...245 // Využití jiných zdrojů 2: Prohlížení obrázkových knížek...246 // Zvláštní vlastnosti obrázkových knížek pro malé děti...246 // Prokázaná prospěšnost prohlížení obrázkových knížek...247 // Základní vlastnosti podpory při prohlížení knížek...248 // Změna vzorců v průběhu času...248 // Obecná hodnota společného prohlížení knížek...258 // Shrnutí kapitoly 4...261 // Doporučená literatura...262 // Rejstřík...283
cnb002791032

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC