Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Druhé, přepracované vydání
Olomouc : Poznání, 2016
278 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87419-54-0 (vázáno)
němčina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 269-270 a rejstřík
001422880
Obsah // Můj velký dík...15 // Předmluva ? Vil. vydání...16 // Úvodní slovo autorky ? novému českému vydání...17 // Z předmluvy ? 1. vydání...18 // Úvodní slovo ? 1. vydání...20 // I ZÁKLADY // 1 Historický vývoj terapie na noze...24 // 1.1 První historické prameny...24 // 1.2 Vývoj v novověku...24 // 1.3 Cesta od rellexologie ? terapii reflexních zón na noze...25 // 1.4 Co jsou reflexní zóny na noze? // Přiblížení z hlediska dnešního chápání životních procesů...26 // 1.4.1 Souvislosti, které jsou známé školní medicíně...26 // 1.4.2 Nové cesty ve výzkumu a vědě - obecné...27 // 1.4.3 Nové cesty v medicínsko-terapeutické oblasti...27 // 1.4.4 Reflexní zóny jako mikrosystémy a nositelky informace...27 // 1.4.5 Odkazy na existenci a působení reflexních zón na noze...28 // 1.4.6 Praktické pracovní modely ? vyhledávání zón na noze...29 // 1.4.7 Shrnutí...29 // 1.4.8 Krátké shrnutí pro každodenní praxi...29 // 2 Dva pracovní modely pro praktický úvod do RTN...30 // 2.1 Rastrový obraz podle Williama FitzGeralda...30 // 2.1.1 Vertikální dělení na deset zón...30 // 2.1.2 Horizontální dělení...30 // 2.2 Člověk jako makrosystém, který lze poznávat v jeho různých mikrosystémech..32 // 2.2.1 Analogie tvaru - člověk a noha...33 // 2.2.2 Anatomické přiřazení reflexních zón na noze...33 // 3 Základní terapeutické hmaty, dotýkat se - ošetřovat...36 // 3.1 Základy...36 // 3.2 Hmatová
technika...36 // 3.2.1 Základní hmat palcem...36 // 3.2.2 Základní hmat ukazováčkem...38 // 3.2.3 Alternované (střídavé) hlazení...39 // 3.2.4 Vytahovací hmat...40 // 3.2.5 Sedativní prodlévací hmat...40 // 3.2.6 Pravidla ohledně použ.ívání hmatů ...41 // 3.2.7 Učební pomůcky...42 // 3.3 Shrnuli...43 // 5 // 4 Poznávací znaky zatížených zón, správne dávkování podle situace...44 // 4.1 Příznaky zatížení zón...44 // 4.2 Znaky správného dávkování podle situace...44 // 4.3 lak naložit s přehnanými reakcemi na zátěž během terapie...45 // 5 Indikace - kontraindikace...47 // 5.1 Ověřené indikace pro začátek...47 // 5.2 Kontraindikace...47 // 5.2.1 Absolutní kontraindikace...47 // 5.2.2 Relativní kontraindikace...47 // 6 Stabilizace a harmonizace vegetativní nervové soustavy...50 // 6.1 Vyrovnávací hmaty pro fysis i psýché...50 // 6.1.1 Všeobecný popis...50 // 6.1.2 Hmat vytahování pat...50 // 6.1.3 „Energetická čepička“...51 // 6.1.4 Dechový vyrovnávací hmat - brániční...51 // 6.1.5 Hmat dlaně-chodidla (hmat plosek nohou)...52 // 6.1.6 Hmat „j i n - jang“...52 // 6.1.7 Hmat solárního plexu...53 // 6.1.8 „Malý energetický oběh“...54 // 6.1.9 Lemniskáta - znak nekonečna...55 // 6.1.10 „Otevírač třísel“...55 // 6.1.11 Praktické pokyny... 56 // 6.2 Eutonické hmaty ? vyrovnání napětí...57 // 6.2.1 „Prostorový hmat“...57 // 6.2.2 Hmat rameno - paže...57 // 6.2.3 Hmat pánev
- dolní končetina...58 // 6.2.4 Křížový hmat...59 // 6.3 Ošetření svěračů s cílem dosažení vegetativní harmonizace...59 // 6.3.1 Praktické využití...60 // 6.3.2 Další možnosti...60 // 6.3.3 Sedace - Ionizace?...60 // 6.4 Shrnutí...61 // 7 Příprava na terapii...62 // 7.1 Vztah ošetřujícího a ošetřovaného...62 // 7.2 Instrukce pro pacienty...62 // 7.3 Stanovení krátké anamnézy...62 // 7.4 Uložení během ošetření...63 // 7.4.1 Všeobecné informace...63 // 7.4.2 Variace...63 // 7.5 Řád pro terapeuta...64 // 7.5.1 Držení těla vsedě...64 // 7.5.2 Pozornost vůči vlastnímu dýchání...64 // 7.5.3 Zdravý odstup... 65 // 7.5.4 Shrnutí... 65 // 6 // 8 Bolest - její smysl a význam...66 // 8.1 Zdraví - nemoc - bolest...66 // 8.2 Různé vnímání bolesti v zónách, způsoby ošetření...67 // 9 Meze pevného definování zón...69 // 9.1 Odchylky v poloze zón...69 // 9.1.1 Fyziologické odchylky v poloze zón...69 // 9.1.2 Patologické odchylky...69 // 9.1.3 Shrnutí...69 // 9.2 Interakce mezi zatížením na noze a v organismu...70 // 9.2.1 Účinky zatížení nohy...70 // 9.2.2 Vlivy zatížení v organismu...70 // 9.2.3 Další výklady nálezu na noze...71 // 9.2.4 Shrnutí...71 // 10 Skupiny zón...76 // 10.1 Úvod...76 // 10.2 Zóny hlavy a krku... 77 // 10.2.1 Všeobecná vysvětlení...77 // 10.2.2 Nákres zón...77 // 10.2.3 Anatomická poloha zón...77 // 10.2.4 Postup práce...80 // 10.3 Zóny páteře, hrudníku a ramenního
pletence...84 // 10.3.1 Všeobecná vysvětlení...84 // 10.3.2 Nákres zón...84 // 10.3.3 Anatomická poloha zón...84 // 10.3.4 Postup práce...85 // 10.4 Zóny močových cest, kostí a tkáně pánve až po kolena...86 // 10.4.1 Všeobecná vysvětlení...86 // 10.4.2 Nákres zón...87 // 10.4.3 Anatomická poloha zón...87 // 10.4.4 Postup práce...90 // 10.5 Zóny endokrinních žláz...92 // 10.5.1 Všeobecná vysvětlení...92 // 10.5.2 Nákres zón...92 // 10.5.3 Anatomická poloha zón...92 // 10.5.4 Postup práce...95 // 10.6 Zóny dýchacích orgánů a srdce...96 // 10.6.1 Všeobecná vysvětlení...96 // 10.6.2 Nákres zón...97 // 10.6.3 Anatomická poloha zón...97 // 10.6.4 Postup práce...98 // 10.7 Zóny trávicího traktu...99 // 10.7.1 Všeobecná vysvětlení...99 // 10.7.2 Nákres zón...102 // 10.7.3 Anatomická poloha zón...102 // 10.7.4 Postup práce...103 // 7 // 10.8 Zóny lymfatické soustavy, solárního plexu...103 // 10.8.1 Všeobecná vysvětlení...103 // 10.8.2 Nákres zón...106 // 10.8.3 Anatomická poloha zón...106 // 10.8.4 Postup práce...107 // II PRAXt // 11 První ošetření jako stanovení nálezu...110 // 11.1 Vcítění...110 // 11.2 Vyšetření pohledem - inspekce...110 // 11.2.1 Statika nohy...110 // 11.2.2 Tkáň nohy...111 // 11.2.3 Kůž.e a nehty...112 // 11.2.4 Teplota nohou...114 // 11.3 Vyšetření pohmatem - palpace...114 // 11.3.1 Zjišťování střední hodnoty dávkování...115 // 11.3.2 Praktické provádění
vyšetření pohmatem...115 // 11.3.3 Rozlišení mezi zónami symptomů a zónami pozadí...116 // 11.3.4 Příklady stejných zón symptomu, ale rozdílných zón pozadí...117 // 11.3.5 Shrnutí...117 // 11.4 Zakreslení zón do vyšetřovací (záznamové) karty...117 // 11.5 Výjimečné situace týkající se stanovení vstupního nálezu...120 // 11.6 Závěr ošetření...121 // 11.6.1 Odpočinek...121 // 11.6.2 Sebepozorování pacientů a jejich zpětná vazba...121 // 11.7 Shrnutí...123 // 12 Struktura následných a závěrečných ošetření...124 // 12.1 Přehled...124 // 12.1.1 Shrnutí...125 // 12.2 Pracovní postup během následných ošetření...125 // 12.2.1 Léčení zatížených zón...125 // 12.2.2 Stanovení priorit...126 // 12.3 Závěrečné ošetření...126 // 12.3.1 |ak provádíme závěrečné vyšetření...126 // 12.3.2 Shrnutí...126 // 13 Trvání ošetření a intervaly mezi nimi...128 // 13.1 Délka vstupního vyšetření a následných ošetření...128 // 13.2 Intervaly mezi ošetřeními...128 // 13.3 Trvání jedné série ošetření...128 // 14 Reakce v intervalech mezi ošetřeními...129 // 14.1 Všeobecné informace...129 // 14.2 Nejčastější reakce...129 // 14.3 )ak přistupovat ? silným reakcím...133 // 8 // 14.3.1 Všeobecné informace...133 // 14.3.2 Péče během silných reakcí...133 // 14.3.3 Příklady velmi silných reakcí...133 // 14.4 Negativní reakce, nově vznikající onemocnění...134 // 14.5 Shrnutí...134
// 15 Pravolevá zaměnitelnost reflexních zón na noze...135 // 15.1 Základy...135 // 15.2 Praktické pomůcky při rozhodování...135 // 15.3 Shrnutí...137 // 16 Ošetření akutních a bolestivých stavů...138 // 16.1 Všeobecné informace...138 // 16.2 Postup...138 // 16.2.1 Působení prodlévacím hmatem v zónách symptomů...138 // 16.2.2 Současné ošetření funkčně korespondujících zón pozadí...139 // 16.2.3 Shrnutí...140 // 16.3 Opatrné ošetření zón symptomů v případě speciálních onemocnění...141 // 16.3.1 Příklady...141 // 16.3.2 Shrnutí...143 // 17 Terapeutické provázení pacientů při nečekaných emocionálních reakcích...144 // 17.1 Všeobecné pokyny...144 // 17.2 Praktické rady...145 // 17.3 Další zkušenosti...146 // 17.4 Shrnutí...146 // 18 Kombinovaná terapie...147 // 18.1 Všeobecné informace...147 // 18.2 Osvědčené možnosti kombinace...147 // 18.2.1 Ve fyzikální terapii...147 // 18.2.2 V nemocnicích, rehabilitačních centrech // a na lázeňských klinikách...147 // 18.2.3 V lékařské či léčitelské praxi...147 // 18.3 RTN a užívání léků...148 // 18.4 Ošetření končetin...148 // 18.4.1 Nespecifické ošetření reflexních zón končetin...148 // 18.4.2 Kolaterální a kontralaterální ošetření končetin...148 // 18.4.3 Konsenzuální ošetření v reflexních zónách na noze...150 // 18.5 Průvodní opatření...150 // 18.6 Terapie reflexních zón na ruce...152 // 18.6.1 Ruce a nohy -
srovnání...152 // 18.6.2 Terapie zón na ruce...152 // 18.6.3 lak provádět terapii na ruce...152 // 18.6.4 Speciální oblasti aplikace...153 // 19 Samoléčba, „pomůcky pro nohy“...154 // 19.1 Samoléčba...154 // 9 // 19.1.1 Možnosti...154 // 19.1.2 Omezení...154 // 19.1.3 Dobré indikace pro ošetření sebe sama...154 // 19.1.3 Shrnutí...154 // 19.2 „Pomůcky pro nohy“...155 // 20 Možnosti a hranice diagnostiky...156 // 20.1 Všeobecné informace...156 // 20.2 Informační a diferenciální diagnostika...156 // 20.3 Další pokyny...157 // 21 Návrhy terapie...158 // 21.1 Všeobecné informace...158 // 21.1.1 Tonizace - sedace...158 // 21.2 Skupina zón hlavy a krku...159 // 21.2.1 Všeobecné informace...159 // 21.2.2 Návrhy terapie...160 // Bolesti hlavy při sinusitidě...161 // 21.3 Skupina zón páteře, ramenního a pánevního pletence...165 // 21.3.1 Všeobecné informace...165 // 21.3.2 Návrhy terapie páteře...166 // 21.3.3 Všeobecné informace o ramenním pletenci a hrudníku...168 // 21.3.4 Návrhy terapie ramenního pletence a hrudníku...169 // 21.3.5 Všeobecné informace o oblasti pánevního pletence až po koleno...171 // 21.3.6 Návrhy terapie...172 // 21.4 Skupina zón močových cest...173 // 21.4.1 Všeobecné informace...173 // 21.4.2 Návrhy terapie...174 // 21.5 Skupina zón hormonální soustavy...177 // 21.5.1 Všeobecné informace...177 // 21.5.2 Návrhy terapie...177 // 21.5.3 Brzlík...182 // 21.6 Skupina zón dýchacího
ústrojí a srdce...183 // 21.6.1 Obecně o dýchání...183 // 21.6.2 Návrhy terapie dýchacích orgánů (obr. 21.8)...185 // 21.6.3 Srdce - všeobecné informace...185 // 21.6.4 Návrhy terapie nemocí srdce a krevního oběhu...187 // 21.7 Skupina zón trávicích orgánů...188 // 21.7.1 Všeobecné informace...188 // 21.7.2 Návrhy terapie...189 // 21.8 Skupina zón mízní soustavy...191 // 21.8.1 Všeobecné informace...191 // 21.8.2 Návrhy terapie...192 // 22 Kolem těhotenství a porodu...195 // 22.1 Všeobecné informace...195 // 22.2 Terapie v těhotenství...195 // 22.2.1 Základní ošetřování...195 // 10 // 22.2.2 Často se vyskytující potíže...196 // 22.3 Potíže během porodu a po něm...198 // 22.4 Ošetřování novorozenců...199 // 22.4.1 Shrnuti...201 // 23 Terapie kojenců a dětí...202 // 23.1 Všeobecné informace...202 // 23.2 Instrukce ? dávkování...202 // 23.3 Osvědčené indikace...202 // 23.4 Shrnutí...205 // III SPECIÁLNÍ TÉMATA A DALŠÍ ROZVINUTI APLIKACÍ // 24 Speciální skupiny pacientů...208 // 24.1 Chronicky nemocní a upoutaní na lůžko...208 // 24.1.1 Všeobecné informace...208 // 24.1.2 Speciální chronická onemocnění...208 // 24.2 Péče o pacienty v paliativní medicíně...211 // 24.2.1 Odborná péče ošetřovatelů ...211 // 24.2.2 Péče blízkých osob...212 // 24.3 Poruchy spánku...212 // 24.4 Anorexia nervosa a bulimia nervosa...213 // 24.5 Alergie...214 // 25 Ošetřování jizev...217 // 25.1 Všeobecné
informace...217 // 25.2 Realizace ošetření...218 // 25.2.1 Výběr jizev pro RTN...218 // 25.2.2 Lokalizace reflexní zóny jizvy...219 // 25.2.3 Technika ošetřování jizev...219 // 25.3 Shrnutí...220 // 26 Zóny zubů a jejich vzájemné energetické vztahy...221 // 26.1 Všeobecný úvod...221 // 26.2 Schéma zubů...221 // 26.2.1 Praktické využití...222 // 26.3 Shrnutí...226 // 27 Reflexní zóny pánevních vazů...227 // 27.1 Indikace...227 // 27.2 Kontraindikace...228 // 27.3 Technika ošetření...228 // 28 Reflexní zóny obličeje a krku...229 // 28.1 Všeobecný úvod...229 // 28.2 Podrobný popis souvislostí...229 // 11 // 29 Reflexní zóny lymfatické soustavy...233 // 29.1 Všeobecný úvod...233 // 29.2 Výhody léčení lymfatických obtíží pomocí RTN...233 // 29.3 Indikace - kontraindikace...233 // 29.4 Praxe ošetrení lymfy pomoci RTN...234 // 29.5 Možné reakce...236 // 30 Vzájemné vztahy mezi reflexními zónami // na noze a meridiány...238 // 30.1 Všeobecný úvod...238 // 30.2 Co jsou to meridiány?...238 // 30.3 Praktické využití...238 // 30.4 Zatížení meridiánů in situ...239 // 31 Z praxe pro praxi...242 // 31.1 Léčení bolesti a akutní ošetřeni...242 // 31.1.1 Hrozící neprůchodnost střev (ileus)...242 // 31.1.2 Omezení hybnosti levého ramenního kloubu...242 // 31.1.3 Akutní zánět mandlí (angina tonsillaris)...242 // 31.2 Skeletomuskulární onemocnění...243 // 31.2.1 Ischialgie...243 // 31.2.2 Bursitida levého
lokte...243 // 31.2.3 Silné bolesti v pravém stehnu a kyčli...243 // 31.3 Zranění při sportu...243 // 31.3.1 Zlomenina patní kosti po úrazu...243 // 31.3.2 Pád na Tour de France, zlomenina klíční kosti...244 // 31.4 Onemocnění trávicího traktu...244 // 31.4.1 Divertikulitida...244 // 31.4.2 Hemoroidy a zácpa...244 // 31.4.3 Potíže s trávením...244 // 31.5 Onemocnění močových cest...245 // 31.5.1 Recidivující záněty močového měchýře, bolesti zad...245 // 31.5.2 Kámen v pravém močovodu...245 // 31.6 Onemocnění dýchacích cest... 245 // 31.6.1 Stav po zápalu plic...245 // 31.6.2 Chronicky ucpaný nos...246 // 31.7 Bolesti hlavy...246 // 31.7.1 Bolesti hlavy od dětství...246 // 31.7.2 Migréna...246 // 31.8 Gynekologické problémy...246 // 31.8.1 Návaly horka...246 // 31.8.2 Amenorea...247 // 31.8.3 Cysta na levém vaječníku...247 // 31.9 Kolem těhotenství a porodu...247 // 31.9.1 Příprava na porod...247 // 31.9.2 Retence moči v 9. týdnu těhotenství...248 // 31.9.3 Vyvolání porodu prostřednictvím nohou...248 // 12 // 31.10 Ošetřování kojenců...248 // 31.10.1 Zkušenosti z oddělení předčasně narozených dětí...248 // 31.10.2 Střevní koliky, tortikolis...249 // 31.10.3 Ucpaný slzný kanál...249 // 31.11 Ošetřování dětí...249 // 31.11.1 Akutní spastická tortikolis (fixované asymetrické držení hlavy)...249 // 31.11.2 Oční tiky, které se projevují častým mrkáním...250 // 31.11.3 Zácpa, nedostatečná
peristaltika...250 // 31.12 Ošetřování starých lidí...250 // 31.12.1 Nedoslýchavost ve 101 letech...250 // 31.12.2 Stav po komplikované zlomenině vřetenní kosti // a ablaci prsní žlázy vlevo...251 // 31.13 Ošetřování sebe sama (autoterapie)...251 // 31.13.1 Pozitivní gynekologický nález...251 // 31.13.2 Ošetření jizev - přenos z mikrosystému do makrosystému...252 // 31.13.3 Cysta na pravém vaječníku...252 // 31.14 Lymfatická zatížení...252 // 31.14.1 Chronický hnisavý zánět středního ucha, bronchitída, sinusitida...252 // 31.14.2 Infekční mononukleóza...253 // 31.14.3 Lymfedém na obou dolních končetinách...253 // 31.15 Alergie, kožní onemocnění...253 // 31.15.1 Alergická rhinitis...253 // 31.15.2 Alergický kašel...253 // 31.15.3 Stav po pásovém oparu (herpes zoster), alergie...254 // 31.16 Neurologická onemocnění...254 // 31.16.1 Záchvat mrtvice s krvácením do mozku...254 // 31.16.2 Neklidné nohy...254 // 31.16.3 Roztroušená skleróza, granulom v pravé horní čelisti...255 // 31.17 Onemocnění rakovinou...255 // 31.17.1 Karcinom plic v terminálním stádiu...255 // 31.17.2 Akutní zánět močového měchýře po operaci rakoviny prsu...255 // 31.17.3 Stav po karcinomu levé prsní žlázy...256 // 31.18 Paliativní péče, doprovázení umírajících...256 // 31.18.1 Zvláštní rozloučení...256 // 31.18.2 Zkušenosti s pacienty ve stacionáři...256 // 31.19 Zuby jako rušivá pole...257 // 31.19.1 Potíže
v SIS a bederní páteři...257 // 31.19.2 Potíže s koleny...257 // 31.20 lizvy jako rušivá pole...258 // 31.20.1 Jizva na klíční kosti jako rušivé pole při bolestech // v oblasti bederní páteře a SIS...258 // 31.20.2 Stav po operaci žlučníku, průjmy...258 // 31.20.3 Operace myomu...258 // 31.21 Pooperační ošetření...258 // 31.21.1 Stav po umělé náhradě pravého kolenního kloubu (totální endoprotéza)..258 // 31.21.2 Stav po resekci esovité kličky (2007)...259 // 31.22 Kombinovaná terapie... 259 // 13 // 31.22.1 Stav po operaci kvůli pleurálnímu empyému // (hnisavému procesu v pleurální dutině) a výpotkům...259 // 31.22.2 ADHD, hyperaktivita...259 // 31.22.3 Mnohonásobné myogelózy...260 // 31.23 Rozličné a zvláštní případy...260 // 31.23.1 „Patní ostruha“ a chronická zácpa...260 // 31.23.2 Pánevní vazy a břišní tanec...260 // 31.23.3 Piercing...260 // 31.23.4 Astigmatismus, zánět mandlí...261 // 31.23.5 Signály z nohy...261 // 32 Shrnutí metody...262 // IV PŘÍLOHY // 33 Studie a publikace ? reflexní terapii zón na noze...264 // 34 Autorizovaná výuková centra Hanne-Marquardt-Fussreflex...266 // 35 Zdroje obrázků...268 // 36 Seznam literatury...269 // 37 Zkratky a odborné termíny...271 // 38 Věcný a jmenný rejstřík ...272 // 14
cnb002799129

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC