Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2016
167 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1042-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 158-161, bibliografické odkazy a rejstřík
001422883
Obsah // Úvod ...9 // Histone a současná legislativa ...12 // Chůva ...17 // Volná živnost ...18 // Vázaná živnost ...18 // Dětská skupino ...20 // Inspirace v zahraničí ...22 // Dánsko ...23 // Norsko ...24 // Švédsko ...24 // Finsko ...25 // Německo ...25 // Francie ...25 // Nizozemsko ...26 // Rodinná politika v ČR ...30 // Finanční podpora rodin s malými dětmi ...31 // Poskytováni dotované či částečně dotované péče o děti ...34 // Proměny rodiny ...37 // Charakteristika ditěte do tři let ...40 // Z hlediska poznatků vývojové psychologie ...40 // Novorozenec ...44 // Kojenec ...45 // Mladší batole ...45 // Starší batole ...46 // Ditě do tři let z hlediska poznatků předškolní pedagogiky ...47 // Smyslové poznáváni ...48 // Komunikace a řeč ...49 // 5 // Myšleni, představivost a fantazie ...50 // Pozornost a pomět ...51 // Pohybové dovednosti ...52 // Poznáváni o experimentováni ...52 // Rozvoj hry ...53 // Socializace o rozvoj osobnosti ...53 // Podpora osamostatňováni a vědomi vlastni osobnosti ...54 // Fyzický vývoj v raném dětství ...54 // Obecná charakteristika ...54 // Individuální rozdíly v psychomotorickém vývoji ...56 // Schopnost ditěte ovládat vyměšováni ...59 // Rozvoj samostatné lokomoce a uspokojování potřeby stimulace ...63 // Ukotvení v RVP PV ...65 // Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou let ...72 // Aktuální stav podmínek pro vzdělávání dvouletých dětí ...72 //
Organizace ...86 // Řízení mateřské školy, personální a pedagogické zajištěni ...87 // Specifické požadavky no pracovníky mateřské školy ...89 // Spoluúčast rodičů ...92 // Přínosy a rizika vzdělávání děti od dvou let v mateřské škole ...93 // Přínosy pro děti ...93 // Možnost celkového rozvoje ...93 // Zapojeni mezi vrstevníky ...93 // Variabilita prostřed! ...94 // Podpora samostatnosti ...94 // Pravidelný režim ...94 // Přínosy pro rodinu ...95 // distata ...95 // Kvalita péče ...95 // Stravováni a pitný režim ...95 // Poradenství ...95 // 6 // Přínosy pro mateřskou školu ...96 // Zvyšování prestiže a kvality ...96 // Spolupráce s rodinou ...96 // Finance ...96 // Rizika pro děti ...96 // Nezralost ...96 // Nedostatečná adaptace ...97 // Nepřiměřená délka pobytu ...97 // Nadměrná zátěž ...97 // Nepřehlednost prostředí ...97 // Rizika pro rodiny ...97 // Častá nemocnost dítěte ...97 // Odpoutáni ditěte ...98 // Rizika pro mateřskou školu ...98 // Nepřipravené prostředí ...98 // Integrace ...98 // Přijeti dvouletého dítéte do mateřské školy ...99 // Kritéria pnjetí ...99 // Připravované změny v přednostním přijímání dětí do mateřské školy . . 102 // Aktuální situace a názory rodičovské a odborné veřejnosti // na zařazování dvouletých dětí do mateřské školy ...104 // Spolupráce s rodinou ...109 // Den otevřených dveří ...110 // Plán spolupráce s rodičovskou veřejností ...111 //
Netradiční formy spolupráce ...112 // Doporučeni z praxe ...114 // Adaptace ...116 // Reakce ditěte na nové prostředí ...117 // Jídelniček a stravováni ...118 // Denní režim ...118 // Očekáváni rodiny ...119 // 0 dítěti ...120 // 7 // Plán spolupráce s rodičovskou veřejností // 120 // Metody a formy vzdělávání ...123 // Podpora rozvoje poznávacích procesů a hry ...125 // Ukázka z praxe ...127 // Vzdělávací a organizační strategie vzdělávání dvouletých dětí ...128 Ukázka z praxe ...130 // Tematický celek ...141 // Příběh ...141 // Téma ...142 // Charakteristika skupiny ...142 // Rozsah ...142 // Výchovné cíle ...142 // Den první ...143 // 1. Jaro ...143 // 2. Ptáčata poznávají svět ...145 // Den druhý ...147 // 1. Ptáčata se u3 létat ...147 // Den třetí ...151 // 1. Léto přechází v podzim, odlétáme do teplých krajin ...151 // Den čtvrtý ...152 // 1. Každý je důležitý ...152 // 2. Oslava a Slastný konec ...152 // 3. Ukončeni příběhu ...154 // Reflexe ...154 // Závěr ...155 // Literatura ...158 // Rejstřík věcný ...162 // Jmenný rejstřík ...163 // Seznam použitých zkratek ...164 // Příloha č.l ...165 // Příloha č. 2 ...166
(OCoLC)953515870
cnb002781672

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC