Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Dopisy
Biografie
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2013
378 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-210-6332-7 (brožováno)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 161
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 374-378
Částečně německý text
001450775
DÍL 1 // JAZYK HUMPRECHTA JANA ČERNÍNA Z CHUDENIC A ZUZANY ČERNÍNOVÉ Z HARASOVA // ÚVOD... 11 // HLÁSKOSLOVÍ...20 // 1 Hláskoslovné jevy v dopisech Zuzany Černínové...20 // 1.1 Diftongizace ý > ej...20 // 1.2 Diftongizace ú > ou ...21 // 1.3 Úžení é>í...21 // 1.4 Protetické v- ...22 // 1.5 Zjednodušené souhláskové skupiny...22 // 2 Hláskoslovné jevy v dopisech Humprechta Jana Černína...23 // 2.1 Diftongizace ý > ej...23 // 2.2 Diftongizace ú > ...23 // 2.3 Úžení é> í...23 // 2.4 Protetické v- ...24 // 2.5 Zjednodušené souhláskové skupiny...24 // 3 Závěr...25 // MORFOLOGIE...26 // 1 Morfologické jevy v dopisech Zuzany Černínové...27 // 1.1 Unifikace rodových rozdílů u jmen a sloves...27 // 1.1.1 Unifikace rodových rozdílů v nom.. ak. a vok. pl. adjektiv a zájmen ...28 // 1.1.2 Unifikace rodových rozdílů v instr. pl. substantiv...28 // 1.1.3 Unifikace rodových rozdílů v instr. pl. adjektiv a zájmen...28 // 1.1.4 Unifikace rodových rozdílů v participiích...28 // 1.2 Genitiv, dativ a lokál v singuláru rodové ženské zájmenné deklinace // a deklinace složených ženských adjektiv tvrdých...28 // 1.3 Složená a jmenná posesivní adjektiva...29 // 1.4 Adjektiva v přísudku sponové jmenném...29 // 1.5 Opisné pasivum...29 // 1.6 Přechodníky...31 // 1.7 Infinitivy...32 // 2 Morfologické jevy v dopisech Humprechta Jana Černína...32 // 2.1 Unifikace rodových rozdílů u jmen a sloves...32 // 2.1.1 Unifikace rodových rozdílů v nom., ak. a vok. pl. adjektiv a zájmen ...33 // 2.1.2 Unifikace rodových rozdílů v instr. pl. substantiv...33 // 2.1.3 Unifikace rodových rozdílů v instr. pl. adjektiv a zájmen...33 // 5 // 2.1.4 Unifikace rodových rozdílů v participiích...33 //
2.2 Genitiv, dativ a lokál v singuláru rodové ženské zájmenné deklinace a deklinace složených ženských adjektiv tvrdých...33 // 2.3 Složená a jmenná posesivní adjektiva...34 // 2.4 Adjektiva v přísudku sponově jmenném...34 // 2.5 Opisné pasivum...35 // 2.6 Přechodníky...36 // 2.7 Infinitivy...38 // 3 Závěr...38 // SYNTAX...40 // 1 Syntaktické jevy v dopisech obou pisatelů...41 // 1.1 Komplikovanost souvětí...41 // 2 Syntaktické jevy v dopisech Zuzany Černínové...42 // 2.1 Druhy vedlejších vět a nejěastější podřadicí spojky...44 // 2.2 Syntaktické jevy blízké mluvenému jazyku...45 // 2.2.1 Předsouvání tématického východiska výpovědi...45 // 2.2.2 Předsouvání jádra...46 // 2.2.3 Přičleňování východiska...46 // 2.2.4 Přičleňování jádra...46 // 2.2.5 Asyndetické připojení obsahové věty...46 // 2.2.6 Elipsa uvozovací věty s verbem dicendi...46 // 2.3 Intelektualizující rysy...47 // 2.3.1 Opakování synonym...47 // 3 Syntaktické jevy v dopisech Humprechta Jana Černína...47 // 3.1 Druhy vedlejších vět a nejčastější podřadicí spojky...48 // 3.2 Syntaktické jevy blízké mluvenému jazyku...50 // 3.2.1 Předsouvání tématického východiska výpovědi...50 // 3.2.2 Předsouvání jádra...51 // 3.2.3 Přičleňování východiska...51 // 3.2.4 Asyndetické připojení obsahové věty...51 // 3.2.5 Elipsa uvozovací věty s verbem dicendi...51 // 3.2.6 Anakolut (opuštění započatého větného schématu)...51 // 3.3 Intelektualizující rysy...51 // 3.3.1 Kondenzace...52 // 3.3.2 Opakování synonym...52 // 4 Další syntaktické jevy v dopisech obou pisatelů...52 // 4.1 Komunikační funkce čtyř- a pětipatrových souvětí...53 // 5 Závěr...54 //
LEXIKUM...57 // 1 Přejatá slova...57 // 1.1 Přejatá slova v dopisech Zuzany Černínové...59 // 1.1.1 Tematické okruhy...60 // 1.1.2 Původ přejatých slov..._...64 // 1.2 Přejatá slova v dopisech Humprechta Jana Černína...65 // 1.2.1 Tematické okruhy...66 // 1.2.2 Původ přejatých slov...67 // 1.3 Závěr...68 // 2 Expresívní a emocionálně zabarvené výrazy...69 // 2.1 Vymezení pojmů...69 // 2.2 Korespondence Zuzany Černínové...71 // 2.2.1 Expresívní výrazy...71 // 2.2.1.1 Inherentně expresívní výrazy...71 // 2.2.1.2 Adherentně expresívni výrazy...72 // 2.2.1.3 Adherentně expresívni výrazy z hlediska přesunů mezi oblastmi pojmenování...73 // 2.2.2 Neexpresivní výrazy emocionálně zabarvené...74 // 2.3 Korespondence Humprechta Jana Černína...74 // 2.3.1 Expresívní výrazy...74 // 2.3.1.1 Inherentně expresívni výrazy...74 // 2.3.1.2 Adherentně expresívni výrazy...74 // 2.3.1.3 Adherentně expresívní výrazy z hlediska přesunů mezi oblastmi pojmenování...77 // 2.3.1.4 Expresivita jako projev volní aktivity mluvčího...78 // 2.3.2 Neexpresivní výrazy emocionálně zabarvené...78 // 2.4 Závěr...79 // FRAZEOLOGIE...84 // 1 Vymezení pojmů...84 // 2 Klasifikace frazému...87 // 2.1 Frazémy v dopisech Zuzany Černínové...87 // 2.1.1 Frazémy větné...87 // 2.1.1.1 Přísloví...88 // 2.1.2 Frazémy kolokační...89 // 2.1.2.1 Frazémy kolokační slovesné...89 // 2.1.2.2 Frazémy kolokační neslovesné...93 // 2.1.3 Přirovnání...93 // 2.2 Frazémy v dopisech Humprechta Jana Černína...94 // 2.2.1 Frazémy větné...94 // 2.2.1.1 Přísloví...95 // 2.2.2 Frazémy kolokační...95 // 2.2.2.1 Frazémy kolokační slovesné...95 // 2.2.2.2 Frazémy kolokační neslovesné...99 // 2.2.3 Přirovnání...99 // 3 Srovnání materiálu s dobovými sbírkami přísloví...100 // 4 Citovaná přísloví...100 // 5 Závěr...101 //
ZÁVĚR...105 // 1 Hláskosloví...105 // 2 Morfologie...106 // 3 Syntax...108 // 4 Lexikum...109 // 5 Frazeologie...113 // 6 Rozdíly v individuálním stylu pisatelů...115 //
DÍL 2 // KORESPONDENCE HUMPRECHTA JANA ČERNÍNA Z CHUDENIC A ZUZANY ČERNÍNOVÉ Z HARASOVA // Ediční poznámka...123 // 1 Biografie Černínů...123 // 2 Dřívější edice...125 // 3 Ediční zásady...127 // 3.1 Grafika...127 // 3.2 Hlásky...129 // 3.3 Morfologie...131 // 3.4 Syntax...133 // 3.5 Textové a včcné poznámky...133 // 4 Textologické problémy...134 // Edice...136 // Prameny...374 // Literatura...374
(OCoLC)879565205
cnb002574405

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC