Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
3. vydání
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013
317 stran : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-2270-5 (brožováno)
001450829
OBSAH // NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 11 // SEZNAM SYMBOLŮ 13 // SEZNAMUJEME SE S HRDINY TÉTO KNÍŽKY // 1 RÁD BYCH VÁM NĚKOHO PŘEDSTAVIL 15 // Mana se představuje sama Běžné fráze a konverzační obraty g»k Koníčky a záliby // Co máte rádi. co rádi děláte? // T«p Jiří Voskovec vypráví o sobě // CHCEME SE POZNAT LÉPE // 2 JACÍ JSME? 27 // g»k Přídavná jména (tvrdá a měkká) // Vyprávění o sobě t*p Životopis // POJĎME NĚKAM VEN // 3 CO KDYBYCHOM NĚKAM VYRAZILI? 37 // Běžné fráze a konverzační obraty g*k Perfektivní a imperfektivní slovesa Přehled vidových prefixů Otázky KAM a KDE // Jmenný tvar přídavných jmen Kam rádi chodíte, kde jste všude byli? t*p Miloš Macourek: O makarónech, které šly na procházku Dokončení pohádky o makarónech // POZVÁNI NA NÁVŠTĚVU // 4 ZVU VÁS ? SOBĚ! 53 // Běžné fráze a konverzační obraty g*k Pohybové významy slovesných prefixů Otázka ODKUD // Chodíme za kulturou, na návštěvy - zkrátka bavíme se Orientace ve městě t*p Jak vypadá zdařilý večírek? // OBSAH // POTREBUJEME POMOC // 5 MOHL BYCH VÁS O NĚCO POPROSIT? 69 // Pavel potřebuje peníze Běžné fráze a konverzační obraty g»k Další imperfektivní a perfektivní slovesa Kondicionál // Jak si poradit ve svízelné situaci t«p Kdo vám pomáhá, když máte nějaký problém? // TELEFONUJEME // 6 HALÓ, U TELEFONU REINER! 85 // Běžné fráze a konverzační obraty g*k Peč přímá a nepřímá
Kolik je hodin? // Přehled dalších významů jednotlivých slovesných prefixů Telefonujeme a vyřizujeme vzkazy t*p Plášť - telefonická tragédie ve čtyřech dějstvích Zábavná telefonická příhoda // HLEDÁME BYT // 7 RÁD BYCH SE DOZVĚDĚL... 103 // Běžné fráze a konverzační obraty g»k Kdy se sejdeme? - vyjádření času (předložky s různými pády) // Prefigovaná reflexivní slovesa Předložky místa a času s genitivem Zařizujeme byt. inzeráty Zkušenosti s bydlením v Praze t«p Popište byt. ve kterém byste rádi bydleli // POTŘEBUJEME PORADIT // ô JAK BY SES ROZHODL NA MÉM MÍSTĚ? 119 // Běžné fráze a konverzační obraty g*k Imperativ // Předložky místa a času s instrumentalem a lokálem t*p Nevíme si rady // Čtenáři píšou - Přítelkyně jim radí Jak byste poradili vy? // 7 // OBSAH // KONVERZACE NÁM VÁZNE // 9 ŘÍKALA, ŽE SE NIC NESTALO 135 // Běžné fráze a konverzační obraty g*k Zájmena neurčitá a záporná Partikule // Ještě trochu o instrumentálu a genitivu Děláme jazykového detektiva Vyprávění: převedení přímé řeči na nepřímou t*p Co vás naposledy vyvedlo z míry? // VYPRÁVÍME PŘÍHODY // ? BYLO TO PŘED ČTYŘMI LETY... 151 // Běžné fráze a konverzační obraty g*k Zájmenná příslovce // Přehled časových předložek // Opakování pohybových významů slovesných prefixů Co se stalo? // t»p Příhoda z vlastního života // CESTUJEME // 11 POJEDEME NĚKAM? 167 // (evropské
státy a hlavní města) g»k Stupňování přídavných jmen // Minulý čas sloves končících na -nout Cesty // T«p Jaké máte plány? // PROTESTUJEME // 12 TO SNAD NEMYSLÍTE VÁŽNÉ! 165 // Běžné fráze a konverzační obraty g»k Příslovce // Stupňování příslovcí // Příslovce času, místa a způsobu // Partitivní genitiv // Nákupy // Protest // t*p Jan Vodňanský: Kolik je na světě Nešťastná příhoda z mého života // OBSAH // 8 // CO SI ? TOM MYSLITE? // 13 JÁ S VÁMI PLNÉ SOUHLASÍM! // Běžné fráze a konverzační obraty g»k Osobní zájmena Zvratná zájmena // Vyjádření názoru na film, knihu, div, představení, koncert, výstavu t*p Kritika // HLEDÁME PRÁCI // 14 NENÍ TO ŽÁDNÝ MED! // g*k Běžné fráze a konverzační obraty Číslovky Zaměstnání t»p Ideální práce // DISKUTUJEME // 15 CO TÍM CHCEŠ ŘÍCT? // Běžné fráze a konverzační obraty g*k Univerbizace // Reflexiva tantum Zapojujeme se do diskuse // ?-p Zaujmutí vlastního stanoviska ke zvolenému tématu // UŽ SE NEBOJÍME ČEŠTINY // 16 A PO ROCE... // g*k Jak se řekne to, co slyším, aneb slovní vyjádření zvuků Nemáme žádné předsudky, anebo přece.,. t*p Miloš Macourek: O hrochovi, který se bál očkování Malé divadlo na závěr // TEXTOVÁ PŘÍLOHA // / Jiří Voskovec: Relativně vzato // Miloš Macourek: O makarónech, které šly na procházku (konec) // Jiří Suchý: Přesný čas // Jan Werich: O češtině, převtělování,
dějinách nahlížených z lenošky // a cestování // Ivan Klíma: Duch Prahy // Renata Blatná: Zimní etuda // Ukázky z Lidových novin // 203 // 221 // 237 // 253 // 263 // 263 // 266 // 267 // 270 // 274 // 279 // 281 // OBSAH // KLÍČ KE CVIČENÍM 285 // DIFERENČNÍ TABUĽKY // MEZI ČEŠTINOU SPISOVNOU A KOLOKVIÁLNÍ 313 // SEZNAM ZKRATEK 317
(OCoLC)870288062
cnb002522199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC