Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:45x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016
152 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3404-3 (brožováno)
ISBN 9788024634050 (ebook)
ISBN 8024634058 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 151-152
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001450858
1. Základní pojmy 11 // 1.1 Stáří jako biologický jev i sociální konstrukt 11 // 1.2 Maximální přirozená délka života a jeho periodizace 13 // 1.3 Gerontologie 16 // 1.4 Historie gerontologického myšlení 17 // 2. Biologické aspekty stárnutí 22 // 2.1 Teorie stárnutí 22 // 2.2 Povaha a ovlivnitelnost involuce - stárnutí úspěšné a neúspěšné 23 // 2.2.1 Komerční a výzkumně problematické přístupy к ovlivnění // involuce а к prodloužení života 26 // 3. Demografické aspekty stárnutí a stáří 28 // 3.1 Základní demografické pojmy 28 // 3.2 Vývoj věkové struktury populace a populační stárnutí 30 // 3.3 Vývoj naděje dožití 34 // 3.4 Geografická demografie stáří 35 // 3.5 Demografická změna a nástup dlouhověké společnosti 38 // 4. Sociální aspekty stáří a dlouhověké společnosti 40 // 4.1 Bezvěká společnost participativní dospělosti 41 // 4.2 Existencialita života ve stáří 42 // 4.3 Existenciálni hrozby dlouhověké společnosti 45 // 5. Zdravotní a zdravotně sociální aspekty stáří 47 // 5.1 Priority v přístupu к seniorům se závažným zdravotním // a funkčním postižením 48 // 5.2 Povaha zdraví a jeho podpory ve stáří 49 // 5.3 Funkční stav a soběstačnost 51 // 5.4 Transformace služeb pro potřeby demografické změny // a dlouhověké společnosti 53 // 5.5 Společnost přátelská všem generacím - Evropská koncepce přístupnosti, univerzální design 55 // 5.6 Lidé umírající a paliativní péče 57 //
5.7 Lidé se závažnou kognitivní poruchou (syndrom demence) 58 // 5.7.1 Právní problematika syndromu demence 62 // 5.8 Nevhodné zacházení 65 // 5.8.1 Nevhodné zacházení v užším slova smyslu // „elder abuse and neglect“ 67 // 5.9 Dlouhodobá péče (long-term care) 69 // 5.9.1 Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě 70 // 5.9.2 Ustavní péče zdravotní a sociální 73 // 5.10 Sociální pomoc a příspěvky na péči 75 // 5.11 Zdravotně sociální péče 79 // 6. Vybrané aspekty života ve stáří 81 // 6.1 Hmotné zabezpečení ve stáří 81 // 6.2 Práceschopnost a zaměstnanost 84 // 6.3 Sociální vyloučení 87 // 6.4 Bydlení 88 // 6.5 Dluhy 89 // 6.6 Chudoba 90 // 6.7 Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce 94 // 6.8 Celoživotní vzdělávání a univerzity třetího věku 95 // 6.9 Výchova ke stáří a o stáří 97 // 6.9.1 Vzdělávání ke stáří 97 // 6.9.2 Vzdělávání o stáří 99 // 6.9.3 Využití uměleckého zpracování seniorské // problematiky ve výuce 100 // 6.10 Informační a komunikační technologie 102 // 6.11 Volnočasové aktivity 103 // 7. Zdravé stárnutí 104 // 8. Adaptace na stárnutí 106 // 8.1 Adaptace ve stáří 107 // 8.2 Adaptace na stáří 108 // 9. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením // 9.1 Text úmluvy o právech osob se zdravotním postižením // 110 // 112 // 10. Příklady z praxe v ČR 142 // 10.1 Text Deklarace pražské konference Stáří spojuje z roku 2015 142 // Souhrn 149 // Summary 150 // Literatura 151
(OCoLC)958227863
cnb002798453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC