Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
119 stran : ilustrace ; 21 cm

ISBN 978-80-244-2742-3 (brožováno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Určeno pro studenty speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii, odbornou veřejnost
001450860
1 Vybrané poznatky z historie péče o osoby se zrakovým postižením -- 1.1 Historické momenty směřující k vzniku písma pro nevidomé -- 2 Klasifikace osob se zrakovým postižením -- 2.1 Charakteristika osob nevidomých -- 2.2 Charakteristika osob slabozrakých -- 2.3 Charakteristika osob se zbytky zraku -- 2.4 Charakteristika osob s poruchami binokulárního vidění -- 3 Úloha hmatu v životě osob se zrakovým postižením -- 3.1 Podstata, formy a způsoby hmatového vnímání -- 3.2 Rozvoj hmatového vnímání -- 3.3 Úloha tyflografiky při rozvoji osob se zrakovým postižením -- 4 Metodika výuky Braillova písma -- 4.1 Systematická hmatová výchova v předškolním období, příprava na čtení a psaní Braillova písma -- 4.2 Metodika výuky Braillova písma ve školním věku -- 4.3 Příprava na výuku Braillova písma dětí hluchoslepých -- v přípravném ročníku základní školy -- 4.4 Metodika výuky Braillova písma u osob později osleplých -- 5 Braillův kód -- 5.1 Specifika psaní Braillova písma -- 5.2 Braillův kód a znaky univerzálně použitelné ve více jazycích -- 5.3 Braillův kód a znaky německé abecedy -- 5.4 Braillův kód a znaky anglické abecedy -- 5.5 Braillův kód a znaky francouzské abecedy -- 5.6 Braillův kód a znaky řecké abecedy -- 6 Tyflopomůcky, tyflotechnika -- 6.1 Pomůcky využitelné pro čtení a psaní Braillova písma -- 6.1.1 Klasické pomůcky pro psaní a nácvik Braillova písma -- 6.1.2 Moderní pomůcky pro psaní Braillova písma -- 6.2 Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením -- 6.3 Pomůcky využitelné v běžném životě a v domácnosti -- 6.4 Pomůcky pro studium a výuku --
7 Vzdělávání osob se zrakovým a kombinovaným postižením -- 7.1 Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby -- se zdravotním postižením -- 7.2 Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby -- se zdravotním postižením na období 2010-2014 -- 7.3 Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání -- 7.4 Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů -- se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných -- 7.5 Formy vzdělávání zrakově postižených dětí, žáků a studentů -- 7.5.1 Vzdělávání formou integrace -- 7.5.2 Speciální vzdělávání -- 7.5.2.1 Seznam škol pro děti, žáky a studenty -- se zrakovým postižením v České republice -- 7.6 Školská poradenská zařízení -- 8 Vybrané organizace nabízející služby -- osobám se zrakovým postižením -- 8.1 Střediska rané péče -- 8.2 Speciálněpedagogická centra -- 8.3 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých -- 9 Arteterapie jako prostředek rozvoje osob -- s těžkým zrakovým postižením -- 9.1 Teoretická východiska arteterapie -- 9.2 Profese arteterapeuta -- 9.3 Vymezení arteterapie z různých hledisek -- 9.4 Arteterapie u osob se zrakovým postižením
(OCoLC)757676943
cnb002198583

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC