Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
110 stran ; 21 cm

ISBN 978-80-244-4280-8 (brožováno)
Qfwfq ; svazek 12
Obsahuje bibliografii na stranách 97-100, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001450992
Úvod 5 // I. O několika oblastech slovesného vidu v češtině 7 // 1. Základní vymezení kategorie vidu 7 // 2. Dva typy vidových dvojic 12 // 3. Úloha prefixace (resp. slovesných předpon) v systému slovesného vidu 13 // 4. Otázka formální signalizace vidových významů 18 // 5. Obouvidová slovesa 22 // 6. Vidová nepárovost 29 // II. Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu) 31 // Shrnutí 44 // III. O vidu slovesa soustředit se // Příspěvek к otázce jazykové správnosti 45 // IV. K takzvaným kapacitivům 55 // 1. Otázka vidové hodnoty tzv. kapacitiv (jejich pozice ve vidové soustavě češtiny) 56 // 2 Otázka oprávněnosti vydělování tzv. kapacitiv jako samostatné množiny sloves s významen schopnosti 62 // 3. Otázka významu předpony u-u tzv. kapacitiv 64 // 4. Otázka oprávněnosti řazení tzv. kapacitiv mezi tzv. způsoby slovesného děje 65 // V. Poznámky ke třem způsobům slovesného děje (slovesa okamžitá, kvantovací a omezovací) 67 // 1. K významu sloves omezovacích 69 // 2. K významu sloves kvantovacích 71 // 3. K významu sloves okamžitých 73 // 4. K vidové (ne)párovosti okamžitých sloves 76 // VI. O jednom neobvyklém typu tzv. saturativ 79 // 1. Trávníčkova a Kopečného interpretace zkoumaných sloves 79 // 2. Hledání vhodné metody zkoumání 80 // 3. Uskutečnění první cesty 85 // 4. Uskutečnění druhé cesty a závěry z ní 90 // 5. Hledání a uskutečnění třetí cesty 91 // 6. Shrnutí a závěr 94 // Seznam použité literatury 97 // Resumé 101 // Summary 102 // Jmenný rejstřík 103 // Věcný rejstřík 105
(OCoLC)907520526
cnb002637704

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC