Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:6x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2016
319 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1026-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001450993
Předmluva ...10 // Teoretická východiska a vývoj andragogické védy ...13 // 1 Vznik a rozvoj andmgogiky ...14 // 1.1 Vývoj andragogkkého myšleni ...14 // 1.2 Vznik pojmu andragogika ...16 // 1.3 Predvedecké období sývoje andragogiky ...16 // 1.4 Formovám základů pro waiik andragogiky ...17 // 1.5 Lidovýchov, unixrrdtni extenze a osvěta ...19 // 1.6 Vznik vývoj a vymezeni pedagogiky dospělých ...20 // 1.7 Soustava vzdélivání dovpélých v Československu ...21 // 1.8 Vývoj andragogiky v ČR po roce 1989 ...24 // 1.9 Terminologické vymezeni pojmu andragogika ...25 // 1.10 Objekt a předmét andragogjkv’ ...28 // 1.11 Integrálni andragogika, péée // a antropogcnctický trojúhelník ...30 // 1.12 Kritická reflexe andragogiky ...31 // 2 Andragogické teorie a přístupy ...35 // 2.1 Výchozí andragogické teorie ...35 // 2.2 Soudobé andragogické přístupy ...38 // 3 Andragogické disciplíny ...41 // 3.1 Dejiny andragogiky ...43 // 3.2 Komparatívni andragogika ...43 // 3.3 Androdidaktika . . ...44 // 3.4 Andragogická diagnostika ...45 // 3.5 Personálni andragogika ...45 // 3.6 Kulturní andragogika ...47 // 3.7 Sociální andragogika ...49 // 3.8 Speciální andragogika ...51 // 3.9 Geronragogika ...53 // 3.10 Andragogická psychologie ...54 // 3.11 Andragogická sociologie ...54 // 3.12 Andragogické poradenství ...55 // 4 Andragogické vzdélíváni na vysokých školách ...56 // 4.1 Andragogika na vymkých školách v ČR ...56 // 5 Filozofie a teorie výchovy dospělých ...61 // 5.1 Význam a cíle filozofie výchovy ...61 // 5.2 Cíle výchovy a vzdělávání dospělých ...63 // 5.3 Hlavní filozofické postuláty filozofie výchovy dospělých ...65 // 5.4 Vývoj myšlení o výchově dospělých ...67 // 5.5 Charakteristika teorie výchovy ...68 // 5.6 Vztah teorie výchovy a andragogiky ...70 // 5.7 Didaktické aspekty edukace dospělých ...73 // Konceptualizace a systemizace vzdělávání dospělých ...77 //
6 Základní andragogické pojmy ...78 // 7 Vzdělávání dospělých ...88 // 7.1 Terminologické vymezení ...88 // 7.2 Principy a cíle vzdělávání dospělých ...89 // 7.3 Společenské faktory působící na vzdělávání ...91 // 8 Teorie celoživotního vzdělávání a učení ...93 // 8.1 Společenské předpoklady a historické souvislosti rozvoje // celoživotního učení ...93 // 8.2 Terminologické vymezení klíčových pojmů ...95 // 8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni . . 96 // 8.2.2 Členění celoživotního učeni - formální, neformální // a informálni ...97 // 8.3 Politické a strategicko-kurikulární dokumenty ...99 // 9 Počáteční vzdělávání ...103 // 10 Další vzdělávání ...106 // 10.1 Charakteristika, pojetí a členění dalšího vzdělávání ...107 // 10.2 Cílové skupiny a poskytovatelé dalšího vzdělávání ...109 // 10.3 Legislativní zakotvení v ČR ...113 // 10.4 Kvalita v dalším vzdělávání ...115 // 11 Podnikové (firemní) vzdělávání ...118 // 11.1 Systém a strategie podnikového vzdělávání ...120 // 12 Zájmové vzdělávání dospělých ...122 // 12.1 Pedagogické, andragogické a filozofické souvislosti ...122 // 12.2 Zájmy a motivace ...124 // 12.3 Terminologické vymezení zájmového vzdělávání ...125 // 12.4 Cíle a funkce zájmového vzdělávání dospělých ...127 // 12.5 Typy a členění zájmového vzdělávání dospělých ...130 // 13 Občanské a politické vzdělávání dospělých ...132 // 13.1 Historické a společenské souvislosti ...132 // 13.2 Aktivní občanství a občanské kompetence ...134 // 13.3 Terminologické vymezení a členění občanského // a politického vzdělávání ...136 // 14 Náboženská a duchovní výchova dospělých ...139 //
15 Možnosti resocializace a reedukace dospělých ...143 // 15.1 Teoreticko-filozofická a sociální východiska ...143 // 15.2 Resocializace a resocializační pedagogika ...144 // 15.3 Resocializace ve výkonu trestu odnětí svobody a reedukace . . 147 // 16 Andragogická specifika edukace seniorů ...150 // 16.1 Demografické a socioekonomické charakteristiky // stárnutí populace ...150 // 16.2 Biologické a psychologické aspekty stáří ...153 // 16.3 Gerontagogika a její domény ...155 // 16.3.1 Vymezení pojmu gerontagogika ...156 // 16.4 Cíle a význam edukace seniorů ...158 // 16.5 Možnosti vzdělávání seniorů ...159 // 16.6 Univerzity třetího věku ...161 // 16.7 Čtyři pilíře edukačně-sociální práce se seniory ...162 // QUI Proces, formy, metody, efekty, řízení a výzkum // v oblasti vzdělávání dospělých ...167 // 17 Androdidaktika - didaktika dospělých ...168 // 17.1 Didaktika a didaktické myšlení ...168 // 17.2 Vývoj a vymezení androdidaktiky ...169 // 17.3 Průběh androdidaktického procesu ...171 // 17.4 Androdidaktické zásady ...174 // 17.5 Metody ve vzdělávání dospělých ...175 // 18 Andragog - profesní role, formální kvalifikace a kompetence ...180 // 18.1 Role a profesní uplatnění andragoga ...180 // 18.2 Lektor - nejvýznamnější andragogická profese ...182 // 18.2.1 Typologie lektora ...183 // 18.2.2 Úprava profese lektora v systémových nástrojích ČR.. 183 // 18.3 Další tradiční profese andragoga ...186 // 19 Distanční vzdělávání ...192 // 19.1 Charakteristika a význam distančního vzdělávání ...192 // 19.2 Základní principy a cíle distančního vzdělávání ...193 // 19.3 Tutor a tutoriály ...194 //
20 E-learning a online technologie ve vzdělávání ...197 // 20.1 Pojem a charakteristika e-learningu ...197 // 20.2 Využití e-learningu ve vzdělávání ...199 // 20.3 Modularizace výuky ...200 // 20.4 Online vzdělávací technologie ...201 // 20.5 Vzdělávání ve virtuální třídě ...202 // 21 Blended learning ...203 // 21.1 Využití blended learningu v podnikovém (firemním) vzdělávání ...204 // 22 Trendy ve vzdělávání a učení se dospělých ...207 // 23 Gramotnost, kvalifikace a kompetence dospělých ...220 // 23.1 Gramotnost ...220 // 23.1.1 Teoretické přístupy a faktory ovlivňující gramotnost. 221 // 23.1.2 Typy a druhy gramotnosti ...222 // 23.2 Kvalifikace ...228 // 23.3 Kompetence ...231 // 23.3.1 Kompetenční přístup ve vzdělávání a rozvoji ...231 // 23.3.2 Terminologické vymezení pojmů kompetence a klíčové kompetence . . 234 // 23.3.3 Klíčové kompetence pro celoživotní učeni a vzdělávání dospělých . . 236 // 24 Andragogický výzkum a andragogická metodologie ...239 // 24.1 Předmět výzkumu a výzkumné pole andragogiky ...239 // 24.2 Definice a členění andragogického výzkumu ...241 // 24.3 Druhy a funkce výzkumu ...242 // 24.3.1 Kvalitativní výzkum ...244 // 24.3.2 Kvantitativní výzkum ...245 // 24.3.3 Smíšený výzkum ...245 // 24.3.4 Členění výzkumu a vývoje v ČR ...246 // 24.4 Metody výzkumu ...247 // 25 Management a marketing (ve) vzdělávání dospělých ...249 // 25.1 Management vzdělávání dospělých ...249 // 25.2 Management vzdělávacího procesu ...250 // 25.3 Marketing management ve vzdělávání ...251 // 25.4 Aplikace marketingu v oblasti vzdělávání dospělých ...252 // 25.5 Využití marketingu vzdělávací institucí ...253 // 25.6 Identifikace vzdělávacích potřeb z hlediska marketingu ...255 // 25.7 Produkt ve vzdělávání ...256 //
26 Infrastruktura andragogické vědy v ČR a zahraničí ...257 // 26.1 Andragogická infrastruktura v ČR - instituce ...257 // 26.2 České a slovenské odborné a vědecké časopisy ...259 // 26.3 Vybrané odborné a vědecké zahraniční časopisy ...260 // 26.4 Slovníky s tematikou výchovy a vzdělávání dospělých ...260 // 26.5 Zahraniční slovníky a encyklopedie z oblasti výchovy // a vzdělávání dospělých ...261 // 26.6 Webové portály a virtuální platformy ...261 // Závěr ...262 // Summary ...264 // Literatura ...265 // Právní předpisy ČR ...310 // Jmenný rejstřík ...311 // Věcný rejstřík ...316
(OCoLC)953515872
cnb002781675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC