Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Emitos, spol. s r.o., 2016
147 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87171-49-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 144-147
001450998
< // Obsah // 1. Úvod 9 // 2. Koncepce oboru léčby bolesti 13 // 3. Typy spolupráce ve zdravotnictví 15 // A. Spolupráce v rámci klasického pyramidového systému 15 // 1. Nemocniční pracoviště 15 // 2. Ambulantní pracovišti 16 // 3. Pracoviště léčby bolesti 16 // B. Spolupracující skupina 17 // C. Týmová spolupráce 19 // 1. Týmová spolupráce obecné 19 // 2. Týmová spolupráce ve zdravotnictví 22 // D. Nespolupráce mezi různými typy pomáhajících, kteří nevědí, že se na léčbě současně podílí více osob 24 // Obecné principy celostniho přístupu 29 Faktory, které ovlivňují lidské zdraví či jsou příčinou nemocí 30 // 1. Příčiny na úrovni somatické 30 // 2. Příčiny na úrovni psychické 30 // 3. Příčiny na úrovni spirituální 30 // 4. Příčiny na úrovni energoinformačni 31 // 5. Príčiny transgeneraöni 31 // ?. Príčiny na úrovni nevhodných stravovacích návyků 31 // 7. Příčiny na úrovni působeni geoaktivnícli zón 32 // 8. Príčiny na úrovni mista či prostředí, vc kterém človčk žije 32 // B. Přístupy s identickým či podobným významem 37 // 1. Psychosomatický přístup 37 // 2. Bio psycho sociálni přístup 37 // 3. Holistický přístup 37 ’1. Integrativni přístup 38 // 5. Komplexní přistup 38 // 6. Alternatívni přistup 38 // 7. Nekonvenčni přistup 39 // 8. Naturální medicína 39 // 9. TM / CAM 40 // 5. Celostní přistup v léčbě bolesti 41 // A. Anamnéza 41
// B. Vyšetřeni 51 // C. Diagnostika 53 // D. Léčba 54 // 6. Psychoterapie v léčbě bolesti 55 (PhDr. 2. Vondřichová, Ph.D.) // A. Co může psychoterapie nemocným nabídnout? 59 // B. Smrtelnost v psychoterapii a v práci s bolesti 65 // C. Další cíle psychoterapie 66 // 7. Přístupy, které se odlišuji od západní školní medicíny v léčbě bolesti 69 // A. Psychosomatická medicína 70 // B. Akupunktura a tradiční čínská medicína 75 // C. Homeopatie 80 // D. EAV (elektroakupunktura podle Dr. Volia) 87 // E. Využití principu biorezonance pro diagnostiku a léčbu 89 // F. Homotoxikologie a antihomotoxická terapie 90 // G. Detoxikace 91 // 1. Toxické látky vyskytující se v životním prostředí 92 // 2. Toxické látky z chemických léků 92 // 3. Toxické látky z potravin 93 // 4. Zatíženi metaboHty z potravy 94 // 5. Toxíny po prodělaných infekcích 94 // H. Fyziologická regulační medicína 95 Ch. Antroposofická medicína 96 // I. Bylinná léčba 97 // J. Transpersonální psychoterapie 97 // K. Léčitel 101 // L. Ostatní 102 // 8. Spiritualita u léčbě bolesti 103 // A. Spirituální potřeby 104 // B. Psychospirituální krize 106 // C. Jiné 107 // 9. Energoinformačni příčiny onemocnění 109 // A. Energoinformačni systém člověka a jeho struktura 109 // B. Energoinformačni systém člověka a jeho funkce 111 // C. Patologie energoinformačniho systému 113 // 1. Kvantitativní patologie energoinformačniho systému
115 // 2. Kvalitativní patologie energoinformačniho systému 116 // 3. Fixace energoinformačniho odpadu 116 // D. Energoinformačni diagnostika 119 // E. Energoinformačni léčba 120 // 10. Další faktory ovlivňující zdraví člověka 121 // A. Geoaktivní zóny 121 // 1. Geoeugenni zóny 121 // 2. Geopatogenní zóny 122 // B. Místo, prostředí, tvary 123 // 1. Tvarové zářiče 123 // 2. Ostatní 124 // 11. Somatizace a potlačeni 125 // 1. Potlačeni emocí 129 // 2. Somatický příznak přináší zisk na úrovni emocionální či vztahové 130 // 3. Somatický příznak umožňuje sociálni akceptaci jinak nepřijatelných důvodů 130 // 4. Somatický příznak zajišťuje možnost se něčemu vyhnout 130 // 5. Autodesirukce 131 // 6. Až závažná tálosná patologie dovolí projevit emoci ri potřebu 131 // 7. Somatický příznak má symbolický význam 132 // 8. Somatický příznak jako vyjádření neakceptovaného postoje; navazuje na řeé těla 132 // 9. Somatický příznak jako důsledek nahromaděného nebo dlouhodobého stresu 133 // 10. Somatický příznak jako důsledek neschopnosti vnímat emoce 133 // 12. Salutogeneze 139 // 13. Bolest jako přirozená součást života 141 // 14. Literatura 144
cnb002800335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC