Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis ; [Bratislava] : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014
187 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8082-815-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické a a slovenské resumé
Vydavatel: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
001451010
Predhovor... 7 // 1. Východiská skúmania barokovej eschatologie... 14 // 1.1 Literárnometodologické hľadisko ... 14 // 1.2 Štruktúra témy z filozofického hľadiska... 22 // 2. Barok v literatúre ako slohové a vývinové obdobie... 31 // 3. Interpretačný diskurz... 42 // 3.1 Stavovské povstanie ako indikátor eschatologie (Samuel Chalúpka - Ach, milostivý Bože náš...)... 42 // 3.2 Turecko-tatárske vpády ako indikátory eschatologie (Štefan Pilárik - Rozjímání)... 54 // 3.3 Ukrutnosť pohanov a osobná tragédia ako indikátory eschatologie (Zábojníkové akrostichy - nárek a útecha)... 76 // 3.4 Chiliazmus ako indikátor eschatologie (Ondrej Lucae - V ty poslední časy)... 87 // 3.5 Prírodný jav ako indikátor eschatologie (Daniel Sinapius - Težká búrka již povstává...) ... 94 // 3.6 Individuálny vek človeka ako indikátor eschatologie (Jonáš Koledánus - Smutní dnové mi nastali)... 105 // 3.7 Rozvažovanie o svete, cesta „prirodzeného rozumu“ ako indikátor eschatologie (Samuel Palumbini - Ach, což jest na tomto svete)...113 // 3.8 Ján Abrahamfly - Spúsob jak rozvažovati máš, v srdci svém rozjímati ty poslední čtyři věci ať jsou ti vždycky na péči ...122 // Kristína Pavlovičová: Eschatológia v slovenskej barokovej poézii // 3.9 Hugolín Gavlovič - Valaská škola, mravúv stodola a Škola kresťanská...137 // 4. Záver...161 // 5. Resumé...175 // 6. Summary...177 // 7. Pramene...179 // 8. Literatúra...180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC