Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání první
České Budějovice : Veduta, 2016
501 stran, 64 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, erby ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-88030-13-3 (Bohumír Němec - Veduta ; vázáno)
ISBN 978-80-7414-925-2 (Univerzity J.E. Purkyně ; vázáno)
Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
700 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 429-461, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001451016
Obsah // 13 Úvodní poznámka // 17 Prolog // 33 I. Předobraz pohromy a oběti habsburského vítězství 33 // Pád Budyšína a konec stavovského odboje v Horní Lužici // 33 Saský nástup a obrana obojí Lužice // 36 Úhlavní nepřítel habsburské dynastie // 40 Zajištění Budyšína // 43 Sasové ve zbrani // 45 Statečná obrana Budyšína // 49 Čestná kapitulace // 52 Prohrané budyšínské střetnutí nebo prohraná válka o Lužici? // 56 Jakého jelena chytili u Rederna? se Setkání k Petrovic // 58 Nebezpečný protivník Habsburků? // Boj o Majestát // 64 Pražská defenestrace // 68 Povstalec a defenzor víry // Konec lužického fojta // 74 Hrůzné divadlo // 77 První oběť habsburské pomsty // 78 Rodové kořeny // si Počátek vojenské kariéry // 82 Povstalec // 85 Věstonický vítěz a moravský očistec // 87 Válka o víno // 91 Únos ve švýcarských lázních // Trnitá cesta porazených a kompromitovaných 93 Popravený hukvaldský hejtman? // Ochránce Komenského // Braniborský tajný rada a Zerotínův přítel ne Ve stínu Frýdlantského vévody // 120 Valdštejnova nová životní kapitola a pacifikace severních Čech // 124 Obsazení Loun // 126 Žatecká kapitulace // 128 Zděšení Mosteckých // 131 Zborcené stavovské povstání // 137 II. Anděl smrti // První mansfeldská bělohorská epizoda - pád Karlštejna // Grayova pomoc Praze iso Skotský plukovník v Českém království // 144 Lichtenštejnovo obléhání a kapitulace mansfeldské posádky // 146 Úhlavní nepřítel habsburské moci // 147 Dětství, mládí a první vojenské zkušenosti iso Španělská škola a holandské reformy // 153 Věhlasný válečník // 156 Nešťastná srážka k Záblatí // 160 Mansfeldova zrada? // 160 Pověsti o Mansfeldově spolčování s nepřítelem //
162 Špatný pokus císařských o neutralizaci Plzně // 164 Plzeňští kupčíci // 169 Vydání Plzně // Mansfeldova zimní kampaň v severozápadních Čechách // Předvečer rozhodnutí // Rychlý pochod na Teplou // Cíl kampaně - Loketsko // Opatrnická politika Chebských a saské námluvy // Odvetná výprava proti Mansfeldovi // Loketští jsou zatvrzelí, zlí a zákeřní lidé // Rozpačitá předehra // Zatvrzelý odpůrce z rodu Šliků // Grayova obrana Falknova // Poslední vzdor na Loketská // Český Šlechtic v saských službách // Statečná obrana hraběte Ortenburka // Poslední naděje a čestná kapitulace // Poslední zkouška krví na západních hranicích Čech // Mansfeldovo vystoupení v Rýnské Falci // Poslední generálova kampaň // III. Jihočeské etudy // Sláva a hana plukovníka Frencka // Nezkrotní Táborští // Vojenská předehra // Stav opevnění a příprava k obléhání // Marradas před branami // Fatální chyba nebojácného plukovníka Paradyzera // Je třeba skoncovat s Táborem! // Poslední dny obležených a jejich kapitulace // Rožmberská Třeboň a Bílá hora // První zkouška ohněm - Pasovští // Útrapy České války // Podplukovník Seton // Obránci v nedostatečném sevření // Marradas: starošpanělský loupežník a budižkničemu, nebo zbožný barokní vlastenec Českého království? // Poslední dny obránců a jejich kapitulace // Orlík a Zvíkov pod prapory zimního krále // Švamberská rodina ve službách protihabsburského odboje // Dramatické chvíle orlické posádky // Zvíkovská obrana a poslední zkoušky krví Obléhání // Zvíkovské úmluvy a Karel z Lichtenštejna // IV. Poslední boj a kapitulace // Drážďanský akord // Slezsko na cestě ke smíru a neradostný odchod zimního krále z Vratislavi // Saské námluvy a slezská diplomatická výprava do Drážďan //
Poslední slezský Poděbrad - kníže míru // Audience k saského kurfiřta // Slavnostní vyhlášení dokumentu // Akord neboli porovnání // Smíření Slezanů s Vídní // Kurfiřtova listopadová cesta do Vratislavi // Případ přestrojeného myslivce // Ve službách sedmihradského knížete // Falcká válka a hrdinná obrana Kladska // Epilog // Poznámky Seznam zkratek Prameny a literatura Archivní prameny Edice pramenů Staré tisky Literatura // Seznam příloh a vyobrazení // Rejstříky // Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC