Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Jan Sojnek - Galium, 2016
242 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-906183-3-6 (Jan Sojnek - Galium ; brožováno)
Vychází péčí České asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU, Slavistickou společností Franka Wollmana, Středoevropským centrem slovanských studií
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně slovenský text
001451017
Několik slov úvodem (Ivo Pospíšil) 7 // Magdaléna BARÁNYIOVÁ : Chronotop v románovej tvorbe Lajosa Grendela 9 // Mária BÁTOROVÁ : Romány a novely Antona Baláža 19 // Marta GERMUŠKOVÁ : K dvom podobám poetiky slovenskej prózy 25 // Hana GUZMICKÁ : Semiotická a štylistická analýza diel Matúša Kavca 39 // Igor HOCHEL : Funkcie motívu ŠtB v súčasnej slovenskej próze 45 // Mariana HRÁŠKOVÁ : Existenciálna téma vo vybranej slovenskej a českej próze pre deti 55 // Miroslav CHOCHOLATÝ : Tři podoby sebereflexe v současné próze 63 // Dagmar INŠTITORISOVÁ : Lyrizovaná próza Františka Švantnera Nevesta hôľ v divadelnej interpretácii Romana Roláka 71 // Petra KAIZEROVÁ : Obraz slovenských a českých dobových pomerov v Záhorského Faustiáde 81 // Peter KERESZTES : Historické aspekty rómskych rozprávok v slovenskom literárnom kontexte 89 // Jana KOSTINCOVÁ : Temná láska i Lásky nebeské. Hledání écriture féministe v české a slovenské literatuře 97 // Jana KUZMÍKOVÁ : Niekoľko kognitívnovedných poznámok k recepcii literatúry 105 // Silvia LAUKOVÁ : Latinské stredoveké legendy v česko-slovenských súvislostiach 113 // Ester NOVÁKOVÁ : Těsnohlídkova tvorba pro děti a jeho slovenská inspirace 119 // Ludmila OZÁBALOVÁ : Latinská evanjelická baroková próza Samuela Hruškovica 127 // Lenka PAUČOVÁ : Recepce Dostojevského románu Zločin a trest v české a slovenské meziválečné literatuře. Poetologické paralely 135 //
Libor PAVERA : Slovensko a antropologie Slováka v české (rozhlasové) reportáži 143 // Milan POKORNÝ : Ztrácení a nalézání v překladu. Praktické poznámky k jazykovému a kulturnímu kontextu 153 // Jiří POLÁČEK : Konfrontace české a slovenské národní povahy v románu Vladislava Vančury Útěk do Budína 161 // Ivo POSPÍŠIL : Kvazimemoáry jako mentální signál (české a slovenské příklady) 169 // Patrik ŠENKÁR : Ludové poviedky Čechov z rumunského Banátu 179 // Lenka SZENTESIOVÁ : Obraz ruskej prírody a krajiny v memoárových dielach českých a slovenských legionárov 189 // Kateřina VÁVROVÁ : Román Pekelný ráj jako příspěvek do dobové literární diskuse 197 // Miloslav VOJTECH : Prozaický fragment Pavla Jána Tomáška Obchodníci. (Otázky literárnohistorickej recepcie, interpretácie a česko-slovenské súvislosti textu) 203 // František VŠETIČKA : Exilový román Bedřicha Svatoše 215 // Viera ŽEMBEROVÁ : Autor v literárnohistorických súvislostiach 221 // Ivo POSPÍŠIL : Ve znamení Ľudovíta Štúra: pohled zvnějšku. České komentáře k některým knihám štúrovského roku 233
cnb002792024

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC