Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Praha : Academia, 2016
296 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2578-4 (brožováno)
Literární řada
Obsahuje bibliografii na stranách 264-280, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001451020
OBSAH // 7 Úvod 77 // 1.1 Stav dosavadního výzkumu v českém prostředí n // 1.2 Cíle a limity 12 // 1.3 Předmět a struktura výkladu 14 // 2 Metodologická východiska 17 // 2.1 Remediace 17 // 2.2 Demokratizace diskurzu 18 // 2.3 Kulturální dimenze remediačního procesu 20 // 2.4 Digitální textualita 22 // 2.5 Literárni systém predigitální éry 25 // 3 Recepce internetu v českých literárních časopisech 29 // 3.1 Neznámý internet jako antikrist i mesiáš 29 // 3.2 Internet jako virtuálni knihovna // a první polemika nad jeho „zbytečností“ 32 // 3.3 Neoavantgardní vize Petra Odilla Stradického ze Strdic 34 // 3.4 Počátky teoretického a literárněkritického diskurzu o české literatuře a internetu 38 // 3.5 Rok 2001: přelom v české literární recepci internetu 42 // 3.6 Literární servery a generace Y 47 // 3.7 Polemika nad mediální specifičností literárních serverů 53 // 3.8 Internet jako pomůcka pro „handicapované“ 56 // 4 Literárni experimenty na českém internetu 59 // 4.1 Elektronická literatura 59 // 4.1.1 Digitální poezie 60 // 4.1.2 Hypertextová próza 71 // 5 České literárni blogy 87 // 5.1 Blog jako technologická struktura 87 // 5.2 Blog jako personalizované médium (literární) publicistiky 88 // 5.3 Blog jako nástroj sebeprezentace a propagace 92 // 5.4 Blog jako individualizovaná publikační forma 93 // 5.4.1 Blog jako nosič narativních struktur 95 // 5.5 Blogové romány na pokračování
97 // 5.5.1 Romány na pokračování - stručná historie 97 // 5.5.2 Seriálové publikování v periodickém tisku vs. na internetu 100 // 5.5.3 Situace digitálního zveřejnění 114 // 5.5.4 Transmediální přesuny 119 // 5.5.5 Digitální romány na pokračování jako projev vernakulární kultury 127 // 5.6 Mikroblogy a sociální sítě 128 // 5.6.1 Projekty společného psaní 130 // 5.6.2 Amatérské literární komunity na Facebooku 134 // 6 Amatérská literární fóra 137 // 6.1 Literární amatéři v dobách „předinternetových“ 138 // 6.2 Amatérská literatura - pokus o terminologické ukotvení 146 // 6.3 České „literární servery“ - mediální charakteristika 149 // 6.4 Základní aktivity na literárních fórech 150 // 6.4.1 Registrace 150 // 6.4.2 Editace 154 // 6.4.3 Publikace 158 // 6.4.4 Evaluace 160 // 6.5 Poetika 164 // 6.6 Mimointemetové aktivity literárních komunit 170 // 6.7 Komunitní charakter literárnich fór 172 // 6.8 Pozice literárních diskusních fór v soudobé kultuře 176 // Umělecká reflexe nových médii // v tištěné literatuře 179 // 7.1 Diachrónni kontext (literární reflexe telegrafu a telefonu) 179 // 7.1.1 Telegrafní romance 179 // 7.1.2 Telefon ve veselohrách 182 // 7.2 SMS jako téma a prostředek zápisu literárního textu 183 // 7.2.1 Cell phone novels 183 // 7.2.2 První český SMS román // (Martin Vopěnka: LASKA PO SMS) 184 // 7.2.3 Projekt MOBILYRICS Petra Odilla Stradického ze Strdic 190
// 7.2.4 SMS v soudobé amatérské poezii 193 // 7.2.5 SMS básně v rámci elitní básnické produkce {Jradicionál Miloše Vodičky) 198 // 7.2.6 Mobilní telefon jako nástroj psaní i distribuce textu (SMS rozhlásky Tomáše Kafky) 200 // 7.2.7 SMS básně mezi folklórem a komoditou 203 // 7.2.8 Deklarativní užití SMS 206 // 7.2.9 SMS kontra radikální nenoremnost literárního tvaru 207 // 7.3 E-mail v české próze a poezii 208 // 7.3.1 Český román v e-mailech // (Hledání běžeckého těla Jakuba Češky) 209 // 7.3.2 Sociologický esej v e-mailech (Matky po e-mailu Jiřiny Šiklové) 210 // 7.3.3 E-maily v soudobé české poezii 211 7.4 Konceptuálni literatura 213 // 7.4.1 Hledání definice 213 // 7.4.2 Konceptuálni literatura ve světě 215 // 7.4.3 Konceptuálni reprezentace počítačového generování textů 220 // 7.4.4 Inspirace počítačovými hrami 222 // 7.4.5 Metaliterární reflexe 226 // 7.4.6 Počátky programního konceptualismu v české poezii 231 // 7.4.7 Literární glitch art 234 // 7.4.8 Apropriace 239 // 8 Literatura na prahu postdigitální éry 245 // 8.1 Restrukturace a rozpínání literárního systému 246 // 8.2 Destabilizace textu 254 // 8.3 Vernakularizace literární kultury 259 // Literatura 264 Seznam vyobrazení 281 Ediční poznámka 284 Resumé 285 Summary 288 Rejstřík 291
cnb002773621

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC