Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.7) Půjčeno:8x 
BK
4. vyd.
Praha : Karolinum, 2000
399 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0080-3 (brož.)
Dotisk 2001, 2002
001451030
OBSAH // // OBECNÁ NEUROLOGIE... // Základy neuroanatomie a fyziologie... // Motorický systém... // Motorická jednotka... // Spinální motorický okruh... // Léze centrálního a periferního motoneuronu. // Základní motorické syndromy... // Senzitivní systém ... // Základní terminologie poruch čití ... // Neurofyziologie bolesti... // Extrapyramidový systém... // Syndrom akineticko-rigidní... // Syndrom dyskinetický... // Dystonie... // Myoklonie, tremor, tiky... // Mozeček... // Mozkové nervy... // n.I. - olfactorius... // n.II. a zraková dráha ... // n. III., IV., VI. - nervy okohybné... // Koordinační okohybné mechanismy... // n V. - trigeminus... // n. VII. - facialis... // n. Vili. - vestibulocochlearis... // Vestibulámí syndromy... // n. IX. - glossopharyngeus... // n. X. - vagus... // n. XI. - accesorius... // n. XII. - hypoglossus... // Bulbární a pseudobulbámí syndróm... // Poruchy včdomí ... // Příčiny bezvědomí... // Poruchy řeči... // Druhy afázií ... // Poruchy symbolických funkcí (agnosie, apraxie) // Syndromy mozkových hemisfér... // Organický psychosyndrom, demence... // % Kmenové syndromy... // Míšní syndromy... // Inervace močového měchýře... // Transverzální léze míšní ... // Provazcové syndromy... // Autonomní systém... // Syndrom nitrolební hypertenze... // Syndrom nitrolební hypotenze... // Mozkový edém... // Likvor a poruchy jeho cirkulace... // 7 // 9 // 14 // 16 // 17 // 20 // 22
// 24 // 28 // 29 // (?’ // 33 // 34 // 35 // 36 38 // 41 // 42 42 45 51 // 54 // 55 58 60 61 62 62 63 // 69 // 70 // 71 // 72 74 77 79 83 85 87 // 91 // 92 95 99 // 100 // 101 // 3 // Hydrocefalus ... // Meningeální syndrom // 104 // 106 // NEUROLOGICKÁ PROPEDEUTIKA... // Anamnéza... // Objektivní vySetření... // Mozkové nervy... // HK ... // DK ...; // Neurologické vyšetření nemocných v bezvědomí Neurologické vyšetření novorozenců a kojenců . // Pomocná vyšetření... // Rtg - zobrazovací metody... // Ultrasonografie... // Elektrodiagnostika... // 109 // 111 // 114 // 115 118 123 123 131 133 135 139 141 // SPECIÁLNÍ NEUROLOGIE ... // Cévní onemocnění mozku ... // Cévní zásobení mozku... // Regulace mozkové cirkulace... // Artérioskleróza... // Iktus, akutní cévní příhoda mozková... // Mozkové ischémie... // Postižení malých perforujících tepen mozku // Tromboembolické mozkové léze... // Mozkové hemoragie... // Chronické vaskulární poruchy... // Subarachnoidální krvácení... // Arteriovenózní malformace... // Cévní onemocnění míchy... // Intrakraniální nádory ... // Paraneoplastické syndromy... // Nádory páteřního kanálu a míchy... // Kraniocerebrální poranění ... // Primární mozková poranění... // Mozková komoce... // Mozková kontuze... // Sekundární poranění mozku... // Poúrazová nitrolební krvácení... // Ischemicko-hypoxické poškození mozku.. // Úrazy páteře a míchy...
Úrazy elektrickým proudem... // Epilepsie... // Generalizované záchvaty... // Parciální záchvaty... // Synkopy ... // Tetanie ... // Poruchy spánku ... // Zánčtlivá onemocnění CNS... // Hnisavé (pyogenní) infekce... // Purulentní meningitis ... // Intrakraniální tromboflebitis... // Absces mozku ... // Tbc meningitis ... // 145 // 147 // 147 // 150 // 153 // 157 // 157 // 161 // 163 // ?> // 176 // 178 // 182 // 184 // 186 // 194 // 196 // 199 // 201 // 201 // 204 // 207 // 207 // 213 // 215 // 218 // 219 // 220 222 231 233 235 239 239 239 // 241 // 242 244 // 4 // Akutní virové infekce CNS... // Syndrom aseptické meningitidy ... // Virové encefalitidy... // Klíšťová encefalitida... // Herpetická encefalitida... // Cerebel itida ... // Zoster ... // Lymes ká borei ióza... // Arachnoiditis... // Roztroušená skleróza mozkomíšní... // Systémové autoimunitní choroby... // Vaskulitis... // Arteritis gigantocellularis... // Systémový lupus erythematodes ... // Polyarteritis nodosa... // Polymyositis - dermatomyositis ... // Neurolues... // Degenerativní choroby... // Demence... // Extrapyramidové poruchy... // Parkinsonova choroba... // Dystonické a dyskinetické syndromy ... // Esenciální tremor... // Progresivní ataxie, cerebelární atrofie... // Choroby motoneuronu, ALS... // Hereditámí polyneuropatie ... // Vývojové a kongenitální abnormity... // Kongenitální malformace Ibi a páteře ... // Hereditámí choroby, fakomatózy...
// Détská mozková obrna... // Syringomyelie... // Sekundární metabolické poruchy CNS (encefalopatie) // Deficientní poruchy a choroby... // Subakutní kombinovaná degenerace míchy... // Nutriční polyneuropatie... // Alkoholová cerebelární degenerace a demence... // Poruchy periferních nervů... // ::: // Postižení jednotlivých periferních nervů a pletení // Plexus cervicalis a brachialis... // Léze jednotlivých nervů pažní pletené... // n. thoracicus longus... // n. axillaris... // n. radialis ... // n. ulnaris... // n. medianus ... // Nervy hrudníku a břicha ... // Plexus lumbosacralis... // Léze jednotlivých nervů LS pletené n. cutaneus femoris lateralis.. . // n. femoralis... // n. gluteus inferior a superior .. n. ischiadicus ... // n. peroneus n. tibialis.. // 4 // 245 // 245 // 246 246 // 248 // 249 251 253 // 255 // 256 263 // 263 // 264 // 264 // 265 265 268 269 274 274 274 // 278 // 279 // 280 280 282 284 // 284 // 285 287 290 293 295 // 295 // 296 // 297 299 303 305 309 309 // 311 // 312 314 317 // 320 // 321 323 // 323 // 324 // 325 327 // 329 // 330 // 5 // Léčba poruch jednotlivých periferních nervů... // Reflexní sympatická dystrofie... // Léze mozkových nervů... // n. VIL, Bellova paréza... // n. VIII., Akutní vertigo a chronické závratč.. . Polyneuropatie... // Akutní zánčtlivá demyelinizační polyneuropatie. . . Chronická zánčtlivá demyelinizační polyneuropatie // Symetrické diabetické polyneuropatie...
// Alkoholová polyneuropatie... // Svalová onemocnění... // Svalové dystrofie... // Ostatní myopatie... // Myotonické syndromy... // Myasthenia gravis ... // Epizodická slabost ... // Syndrom chronické únavy... // Vertebrogenní poruchy ... // Degenerativní zmčny páteře ... // Fibromyalgie... // Krční ústřel... // Cervikokraniální syndrom... // Cervikobrachiální syndrom ... // Cervikální myelopatie... // Lumbago... // Lumboischiadický syndrom... // Bolesti hlavy... // Migréna... // Tenzní cefalea... // Symptomatické bolesti hlavy... ’ // Kraniální neuralgie ... // Neuralgie trigeminu... // Neurózy ... // Anxiózní poruchy... // Deprese... // Disociativní (konverzní) poruchy... // 332 // 333 // 334 334 336 338 // 342 // 343 345 347 349 349 351 353 355 // 359 // 360 // 361 363 // 368 // 369 // 370 // 371 373 375 375 // 385 // 386 389 391 // 391 // 392 394 396 396 398
(OCoLC)46963024
cnb000887330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC