Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: 1.
Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2016
119 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-812-0 (brožováno)
200 výtisků
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 108-114, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a české resumé
001451037
Úvod ...5 // I Prostředí v živote a ve vzdelávaní dítěte předškolního věku ...8 // I. I Prostředí - významný faktor vzdělávání dítěte předškolního věku ...8 // 1.2 Děti v sociokultumě zvevýhodněném prostředí ...13 // 1.3 Předškolní vzdělávání a dítě ze sociokultumě znevýhodněného // prostředí ...17 // II Základní legislativní dokumenty vztahující se ke vzdělávání dětí ze /sociokultumě znevýhodněného prostředí ...19 // 2.1 Vzdělávací podmínky dětí ze socio-kulturnč znevýhodněného prostředí v dokumentech ...19 // III Dítě, prostředí a jeho vzdělávání v historii ...26 // 3.1 Ovlivnění života dětí předškolního věku prostředím v marginalizovaných skupinách obyvatelstva v historii ...26 // IV Institucionální vzdělávací prostředí pro dítě předškolního věku v současnosti ...29 // 4.1 Mateřská škola jako základní institucionální vzdělávací prostředí pro dítě předškolního věku ...29 // 4.2 Kompenzační vzdělávání pro dítě před nástupem do školy v prostředí přípravné třídy ...33 // 4.2.1 Romské dítě v prostředí přípravné třídy ...37 // V Inkluze dítěte předškolního věku v českém vzdělávacím prostředí ...40 // 5.1 Inkluze v prostředí české mateřské školy ...40 // 5.2 RVP PV k inkluzivnímu vzdělávání dětí v předškolním věku ...43 // 5.3 Zřetele spojené s inkluzí dítěte předškolního věku ze sociokultumě znevýhodněného prostředí ...44 // 5.4 Etnický aspekt inkluze ...47 //
VI Kvalifikace pedagogů pro vzdělávání dítěte ze sociokultumě znevýhodněného prostředí ...50 // 6.1 Kvalifikace učitelky dítěte ze sociokultumě znevýhodněného prostředí ...50 // 6.2 Kvalifikace asistenta pedagoga dítěte ze sociokultumě // znevýhodněného prostředí ...52 // VII Situace dítěte předškolního věku ze sociokultumě znevýhodněného prostředí ...55 // 7.1 Výzkumy vzdělávání dětí předškolního věku ze sociokultumě // znevýhodněného prostředí ...55 // 7.2 Metodologická východiska ...56 // 7.3 Sociální situace v sociálním prostředí dítěte před vzdělávacím // procesem v přípravné třídě ...60 // 7.4 Preference vzdělávacího prostředí rodiči dítěte ze sociokultumě znevýhodněného prostředí ...65 // 7.5 Zjištěné rozdíly ve způsobilostech v oblastech života mezi dětmi z různých sociokulturních prostředí ...69 // 7.6 Obeznámení učitelek MŠ s inkluzí dětí předškolního věku ze sociokultumě znevýhodněného prostředí ...77 // VIII Teorie a praxe ke vzdělávání dětí ze sociokultumě znevýhodněného prostředí ...90 // 8.1 Některá odůvodnění pro zařazení dětí ze sociokultumě znevýhodněného prostředí do MŠ ...90 // 8.2 Profesní činnosti učitelky MŠ s dětmi ze sociokultumě znevýhodněného prostředí ...92 // 8.3 Jsou studující na práci s dítětem ze sociokultumě znevýhodněného prostředí připraveni? ...97 // Závěr 99 // Anotace ...102 // Summary ...105 // Literatura ...108 // Seznam použitých zkratek ...115 // Rejstřík ...116

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC