Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016
435 stran : ilustrace ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87855-40-9 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 388-423, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001451048
Úvod // Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře /? // Kapitola 1. // „Praví" Američané, američtí Ce$i a ti „druzí". Obrazy Ameriky a jejích obyvatel v českých cestopisech od sedmdesátých let 19. století po první svétovou válku /21 // • Reprezentovat „jiného": Obrazy USA v cestopisech /21 // • Volnost, rovnost, bratrství: Reprezentace USA jako žerné svobody /24 // • Setkávání s „jiným": Reprezentace „pravého Američana" /33 // • Negativní vlastnosti „pravých Američanů": Americká nekultumost a bezohlednost /45 // • Cech na cestě ? „pravému Američanovi" /63 // • Americký Cech na cestč ke svobodě /33 // • Odpadání od národního kmene a „bahno" národa /58 // • Mezi uSlechlilými divochy a línými bestiemi. Reprezentace ..indiánů* a „negrů" v cestopisech do Ameriky /51 // • Obrazy „jiného" /51 // • Diskurz (neo)romantický: „Ušlechtilý divoch" Josefa Václava Sládka 53 // • Diskurz civilizační: Indiáni jako „barbaři" a „líné bestie" /56 // • Diskurz rasistický: „Negři" jako špinavé a vilné bestie a ostatní „plemena" /73 // • Obrysy české identity v konfrontaci s „jiným" /78 // Kapitola 2. // Země dobrodružství a bohatství, ale i nebezpečí a zklamání. Amerika v české fikci od druhé poloviny 19. století po první světovou válku /85 // • Počátky reprezentace USA ve fikci I: Protivystěhovalecké psaní /86 // • Počátky reprezentace USA ve
fikci II: Země dobrodružství, volnosti i krutosti /95 // • Obrázky z české Ameriky v exkluzivní fikci: Češi v honbě za dolary i ideály /113 // • Češi a „jiné“ rasy a národy v dílech „vysoké literatury“ /125 // • Příběhy českých ztroskotanců, tuláků a štvanců v Americe /132 // • Obrazy Ameriky v „nízké“ a „vysoké“ fikci od poloviny století po první světovou válku /142 // Kapitola 3. // Země blahobytu a prosperity, nebo bídy a vykořisťování? Reprezentace Spojených států amerických v prvorepublikovém cestopisném dis-kurzu /151 // • Setkávání s „jiným“ po válce: Obrazy USA v meziválečné době /151 // • Setkávání s modernitou: strojové tempo amerického života /153 // • „Pravý Američan“ jako vzor a ideál /158 // • „Běžný Američan“ jako standardizovaný prefabrikát /167 // • Zápas o symboly USA: Socha Svobody, mrakodrapy a... Wall Street /172 // • Americký dělník jako symbol blahobytu /178 // • Americký dělník jako otrok kapitálu /183 // • Tri mody reprezentace USA /187 // Kapitola 4. // Za kapitalismus „s lidskou tváří“. Obrazy USA ve fikci třicátých a čtyřicátých let 20. století /191 • // • Amerika jako symbol modernity: proměny reprezentací /191 // • Kapitalismus „s dětskou tváří“: Dobrodružství mladých hrdinů v Americe a obrazy amerických velikánů /194 // • Obrazy líných boháčů a spekulantů a „drobné práce“
dobrých lidí /210 // • Američanky: Líné nevěrnice, zlatokopky a amazonky /224 // • Češi v Americe: Za kapitalismus s lidskou tváří /229 // • Amerika jako projekční plátno ideologií v meziválečné fikci /238 // Kapitola 5. // Země zlořečená. Obrazy Ameriky po druhé světové válce /245 // • Poválečné obrazy Ameriky a formování autoritativního diskurzu /248 // • Země světu nebezpečná: Obrysy diskurzu o Americe ve státním socialismu /258 // • Dolarem posedlí: Obrazy Američanů ve státním socialismu /288 // • „Dvě Ameriky“: Utlačovaná a utlačující /273 // • Normalizační Amerika: Země strachu, násilí a drogového šílenství /281 // • „Opustíš-li mne, zahyneš“: Obrazy emigrantů do Ameriky ve státním socialismu /290 // • Rád diskurzu o Americe ve státním socialismu /297 // Kapitola 6. // Češi znovuobjevují Ameriku. Reprezentace Spojených států amerických v cestopisné literatuře raného postkomunismu /301 // • Země svobody, demokracie a „volného“ trhu /304 // • Země bohatství, prosperity a... dobrovolné chudoby /308 // • Reprezentace „lepšího jiného“: Obraz Američana v raném postkomunismu /314 // • Češi na cestě do „země zaslíbené“ /321 // Kapitola 7. // Pozvolné procitání Čechů z „amerického snu“. Obrazy Ameriky v polistopadové fikci /323 // • „Mlčení“ o Americe ve fikci devadesátých let /323 // • Amerika pohledem emigrantů v literatuře
devadesátých let /325 // • Hrabalovy „Spokojené státy americké“: Literární cestopis přelomové doby/335 // • Ozvěny raného postkomunismu v novém miléniu: Smaragdové město Šárky Bubíkové /339 // • Postupné procitání Čechů z „amerického snu“ /341 // • Obrazy Američanů ve fikci pozdního postkomunismu /348 // • Quo vadis, Ameriko? /355 // Závěr // Amerika očima české literatury a kultury od devatenáctého století ? dnešku /359 // Poznámky /365 // Bibliografie /388 // Jmenný rejstřík /425 // Resumé /431
cnb002806028

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC