Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Prvé vydanie
[Trnava] : Typi Universitas Tyrnaviensis, [2015]
61 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8082-884-4 (brožováno)
Základy humanitnej vzdelanosti
Obsahuje bibliografii na stranách 59-61 a bibliografické odkazy
001451141
// Obsah // Úvod... 5 // I. Sociológia a spotreba... 7 // 1. Spotreba ako sociologická kategória... 7 // 1.1 Prečo skúmať spotrebu nielen ako ekonomickú // kategóriu?... 7 // 1.2 Spotreba v kontexte individualizácie // a detradicionalizácie ...8 // 1.3 Širší význam spotreby v sociológii...9 // II. Konzumná spoločnosť a jej vývoj...11 // 2. Počiatky konzumnej spoločnosti - industriálna // spoločnosť...11 // 2.1 Počiatky konzumnej spoločnosti // v sociologických teóriách... 14 // 2.1.1 Thorstein Veblen... 14 // 2.1.2 Georg Simmel...16 // 3. Masová konzumná spoločnosť...17 // 3.1 Masová konzumná spoločnosť v sociologických // teóriách...19 // 4. Postfordistická konzumná spoločnosť...21 // 4.1 Postfordistická konzumná spoločnosť // v sociologických teóriách...24 // 4.1.1 Triedne rozdiely v spotrebe ...24 // 4.1.2 Spotreba symbolických znakov...28 // 4.1.3 Spotreba ako nositeľ významov...30 // 4.1.4 Konzumné životné štýly, identita // a nutnosť voľby... 33 // 3 // III. Spotreba - jej objekty, subjekty, miesta a procesy.39 // 5. Objekty spotreby...39 // 6. Subjekty spotreby...41 // 6.1 Globálny konzument ... 44 // 7. Miesta spotreby...45 // 7.1 Obchodný dom...45 // 7.2 Nákupné centrá...48 // 7.3 Nové prostriedky spotreby... 51 // 8. Procesy spotreby...53 // 9. Kritika konzumerizmu...55 // 10. Bibliografia...59 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC