Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013
142 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8082-742-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 119-135 a rejstřík
001451158
Obsah // Úvod... 5 // 1. Všeobecné a terminologické otázky metakognície... 11 // 1.1 Komponenty metakognície... 12 // 1.2 Nonkognitívne aspekty metakognitívnej skúsenosti... 19 // 2 Pôvod metakognície a jej korene v kognitívnom vývine dieťaťa... 23 // 2.1 „Teória mysle“ ... 23 // 2.1.1 Hľadanie a nachádzanie súvislostí metakognície // s teóriou mysle ... 25 // 2.2 Vygotského prínos k teórii metakognície... 26 // 2.2.1 Kognitívna sebaregulácia u Vygotského - význam jazyka... 27 // 2.2.2 Sociálno-kultúrna báza sebaregulácie ... 29 // 2.2.3 Hodnotenie Vygotského prínosu k teórii // a výskumu metakognície... 30 // 2.3 Vývin metakognície a jeho skúmanie - metakognitívny potenciál detí // predškolského veku ... 32 // 2.3.1 Pôvod metakognitívnej regulácie v sociálnych interakciách // dieťaťa s dospelým („metakognitívne prostredie“) ... 32 // 2.3.1.1 Sociálne interakcie vo výskumoch // ranej gramotnosti... 35 // 2.3.2 Privátna reč ako indikátor metakognitívneho vývinu... 39 // 2.3.3 Prejavy konceptu mysle ako prekurzory metakognície... 42 // 3. Metakognícia v počiatočnom čítaní... 47 // 3.1 Hodnotenie metakognície v počiatočnom čítaní a jeho význam... 49 // 3.1.1 Metakognitívne stratégie problémových čitateľov // v prístupe Marie M. Clayovej... 51 // 3.1.2 Špecifiká, mechanizmy pôsobenia a prínosy Reading Recovery® // programu... 54 // 3.1.3 Interpretácie prínosov RRP® vo vzťahu k počiatočnému
// čítaniu ... 58 // 3.1.4 Odkazy pre prax počiatočného vyučovania čítania... 60 // 4 // Oľga Zápotočná Metakognitívne procesy v čítaní, učení a vzdelávaní // 4. Stratégie čítania slovenských začínajúcich čitateľov // a ich hodnotenie podľa M. M. Clayovej... 63 // 4.1 Charakteristika metodiky MPHG... 64 // 4.2 Vplyv významového kontextu na čitateľské výkony // slovenských prvákov ... 66 // 4.3 Kvalitatívne ukazovatele stratégií čítania... 68 // 4.3.1 Clayovej klasifikácia chýb a ich zastúpenie v čítaní // slovenských prvákov... 69 // 4.3.2 Špecifiká Clayovej analýzy chýb a ďalšie indikátory // stratégií čítania ... 73 // 4.3.3 Charakter chýb pri čítaní slov a súvislých textov ako indikátor // porozumenia ... 77 // 5. Čitateľské stratégie a ich rozvíjanie v primárnom vzdelávaní... 87 // 5.1 Poznatkové východiská tréningových štúdií a programov... 88 // 5.2 Tréningové štúdie a programy rozvíjania stratégií čítania // s porozumením... 93 // 5.2.1 Prístupy, modely a programy... 94 // 5.2.2 Tréningové štúdie a programy na úrovni primárneho // vzdelávania... 96 // 5.2.2.1 Implicitné prístupy podporujúce stratégie čítania. 99 // 5.2.2.2 Explicitné vyučovanie stratégií čítania...102 // 5.2.2.3 Integrované programy... 106 // 5.2.2.4 Iné programy ... 108 // Záver ... ?? // Literatúra ...119 // Register ...137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC