Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015
228 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-910595-9-3 (brožováno)
Imago Silesiae, Imago Europae ; tom 4
Obsahuje bibliografii na stranách 209-217 a rejstřík
České, německé a anglické resumé
001451163
SPIS TRESCI // Wst p...7 // Ewa Pitak // Založenia i realizacja projektu Piastowskie kolekcjezezbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu. Digitalizacja i udostqpnienie...9 // Gražyna Piotrowicz // Dziatania organizacyjne i merytoryczne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu w obszarze ochrany, zabezpieczenia i udost pniania kolekcji historycznych...16 // Dariusz Przybytek // Piastowie legnicko-brzescy w dziejach Šl ska... 33 // Weronika Karlak // Bibliotheca Piastorum Bregensis - szkolny ksi gozbiór dziedzictwem kulturowym // šl skich Piastów...48 // Miroslaw Osowski // Bibliotheca Rudolphina Legnicensis - renesansowa kolekcja ksi cia Jerzego Rudolfa...71 // Weronika Karlak // Bibliotheca Ecclesiae SS. Petri et Pauli Legnicensis - od zbiorów košcielnych // do biblioteki miejskiej...82 // Malgorzata Turowska // Ksi ce znaki wlasnošciowe w kolekcjach piastowskich Brzegu i Legnicy // (ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu)...95 // Ryszard Len // Speculum vitae et mundi. Grafika w drukach dawnej Biblioteki Gimnazjum w Brzegu i legnickiej Rudolfiny...122 // Katarzyna tabuz // Stan zachowania piastowskich kolekcji // wzbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu...139 // 5 // Katalog dziel // Libri theologici...151 // Libri juridici...159 // Libri politici...166 // Libri medici...174 // Libri historici...182 // Libri philosophici...193 // Libri musici...206 // Žródta rekopišmienne...209 // Bibliografia...209 // Indeks...218 // Autorzy not katalogowych
// AK Alicja Konik // DCL Diana Codogni-tartcucka // EK Elžbieta Kazimierczyk // IB Iwona Biňkowska // JZ Joanna Ziobro // LB Lucyna Biaty // MO Miroslaw Osowski // MT Malgorzata Turowska // RL Ryszard Len // WK Weronika Karlak // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC